Aalto-yliopisto Junior

Virtuaalihelppi

Tuskaillaanko teilläkin nuorten kotitehtävien parissa? Jäivätkö yhtälöt, derivaatta tai jaksollinen järjestelmä epäselväksi? Kysy apua Virtuaalihelpin Discordissa!
Nainen keltaisessa paidassa käyttää kannettavaa tietokonetta. Alalaidassa violetti palkki, jossa Aalto-yliopisto Juniorin ja Tampereen yliopiston Juniversityn logo sekä teksti virtuaalihelppi.

Tam­pereen yliopis­ton Juni­ver­si­ty ja Aal­­to-yliopis­­to Junior tar­joa­vat nyt yhdessä yläk­oul­u­laisille ja toisen asteen opiske­li­joille matem­ati­ikkaan, fysi­ikkaan ja kemi­aan vir­tu­aal­i­help­piä! Kysymyk­siä voi jät­tää kos­ka tahansa ja niihin vastataan kun niitä tippuu. Tukiopeina toimi­vat Tam­pereen yliopis­ton Juni­ver­si­tyn sekä Aal­­to-yliopis­­to Junior­in tiedekas­va­tu­so­h­jaa­jat, jot­ka ovat myös yliopis­to­jen opiske­li­joi­ta.

Lue lisää ja liity vir­tu­aal­i­help­pi­in.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu