Aalto-yliopisto Junior

Taiteet ja muotoilu

Aal­to-yliopisto Juniorin lab­o­ra­to­rios­sa tutustutaan taiteen ja tieteen rajap­in­toi­hin nykytaiteesta kaupunkisu­un­nit­telu­un ja muotoilusta mediaan. Alo­jen­välisyys sekä taiteiden ja muo­toilun tuoreimmat suun­nat ovat keskiössä toiminnallisil­la vierailuil­la. Kouluryh­mille mak­sut­to­mia pajo­ja löy­tyy alakoulusta toiselle asteelle.
LittleBits-elektroniikkapalikoilla sekä kierrätysmateriaaleilla rakennettu pyörivä lamppu.

Taiteiden ja muotoilun työpajoissa Aalto-yliopisto Juniorin laboratorio toimii taideluokkana. Työpajoissamme korostuu elämyksellisyys, luova ongelmanratkaisu, keksinnöllisyys sekä omien ideoiden toteuttaminen.

Valikoimasta löytyy eri luokka-asteille sopivia työpajoja, jotka tukevat ikäkaudelle sopivaa taidekasvatusta sekä opetussuunnitelman tavoitteita. Valitse ryhmällenne sopiva työ alta ja varaa vierailu linkistä. Opintokäyn­nit ovat tyyp­il­lis­es­ti noin puo­len­toista tun­nin mit­taisia vierailu­ja, joiden aikana tutus­tu­taan taiteen ja muotoilun monialaisiin rajapintoihin (ks. tar­jon­ta alla).

Koor­di­naat­tori:
Heidy Tiits-Tikkanen
[email protected]
 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu