Aalto-yliopisto Junior

Millennium Youth Prize 2021

Kan­sain­vä­li­nen Mil­len­ni­um Tech­nol­o­gy Prize eli Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­­to etsii pla­neet­tamme elämää paran­tavia inno­vaa­tioi­ta. Tästä inspiroituneena Aal­­to-yliopis­­to ja Tekni­ikan Akatemia TAF jär­jestävät kolmatta ker­taa kil­pailun 19-vuo­ti­aille ja sitä nuoremmille inno­vaat­tor­eille.
Millennium Youth Prize -kilpailun juliste, jossa nuori katsoo ylöspäin

Aal­­to-yliopis­­ton pro­fes­sorit antoivat viime vuo­den tapaan nuorten selvitet­täviksi kolme eri­laista globaalia kestävän kehi­tyk­sen haastet­ta marraskuussa. Kil­pailutöis­sä esitetään uusia toteut­tamiskelpoisia ratkaisu­ja näi­hin haasteisi­in.

Työt voi lähet­tää kir­jal­lisi­na selvi­tyksinä, videoina, pro­to­tyyppeinä tai niiden yhdis­telminä. Arvioin­tikri­teere­inä ovat tieteel­lisyys, mieliku­vi­tuk­sel­lisu­us, luovu­us, inno­vati­ivi­su­us ja toteut­tamiskelpoisu­us.

Ensim­mäisen palkin­non suu­ru­us on 5 000 euroa, toisen 3 000 euroa ja kol­man­nen 2 000 euroa.

#Mil­len­ni­umTech­nol­o­gyPrize #Mil­len­ni­umY­outh­Prize

MIKÄ

Mil­len­ni­um Youth Prize nuo­rille, kan­sain­välisen Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­non junior-ver­sio. Final­is­tit val­it­see Aal­­to-yliopis­­ton ja Tekni­ikan Akatemi­an TAFin koost­a­ma asiantun­ti­jaraati.

KENELLE

19-vuo­ti­aat ja sitä nuorem­mat. ILMOITTAUDU MUKAAN!

MIKSI

Halu­amme innos­taa nuo­ria teknolo­gian ja inno­vaa­tioiden pari­in. Lisäk­si uskomme, että heil­lä on avain parem­paan tule­vaisu­u­teen. Globaalei­hin haasteisi­in on ole­mas­sa mon­i­naisia ratkaisu­ja. Inno­vaa­tiot syn­tyvät uuden­lais­es­ta ajat­telus­ta.

HAASTEET

Professori Merja Penttilä:  Mitä erilaisia luonnosta löytyviä ominaisuuksia voisimme siirtää geenitekniikan avulla hyödyttämään maailmaa? 

Professori Risto Rajala: Miten kierrätämme kaikki akkujen ympäristölle vaaralliset ja harvinaiset metallit?

Professori Jan Holmström: Miten vähennämme kauppojen ruokahävikkiä?

Katso haasteiden videot alta.

TYÖPAJA 3.2.2021

Työpajassa professorit esittelevät haasteita ja vastaavat kilpailuun liittyviin kysymyksiin. Tervetuloa mukaan, vaikka et olisi vielä päättänytkään osallistumisesta. Työpaja järjestetään virtuaalisena 3.2. klo 13-16 Zoom-alustalla.

AIKATAULU

13.11.2020 haasteiden julkistus

3.2. 2021 klo 13-16 työpaja haasteiden antaneiden professoreiden opastuksella Zoomissa.

26.4.2021 kilpailutöiden palautus

19.5.2021 klo 9-17 finaali

Lisäti­eto­ja: [email protected]

Millennium Youth Prize -työpaja 3.2.2021 klo 13-16

MYP-kilpailuun liittyvässä työpajassa esitellään nuorille tarkoitetut kolme erilaista kestävän kehityksen haastetta.

Read more
Nuorten teknologiapalkinto
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu