Aalto-yliopisto Junior

Millennium Youth Prize 2021

Kan­sain­vä­li­nen Mil­len­ni­um Tech­nol­o­gy Prize eli Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­­to etsii pla­neet­tamme elämää paran­tavia inno­vaa­tioi­ta. Tästä inspiroituneena Aal­­to-yliopis­­to ja Tekni­ikan Akatemia TAF jär­jestävät kolmatta ker­taa kil­pailun 19-vuo­ti­aille ja sitä nuoremmille inno­vaat­tor­eille.
Millennium Youth Prize -kilpailun juliste, jossa nuori katsoo ylöspäin

Aal­­to-yliopis­­ton pro­fes­sorit antoivat viime vuo­den tapaan nuorten selvitet­täviksi kolme eri­laista globaalia kestävän kehi­tyk­sen haastet­ta marraskuussa. Kil­pailutöis­sä esitetään uusia toteut­tamiskelpoisia ratkaisu­ja näi­hin haasteisi­in.

Työt voi lähet­tää kir­jal­lisi­na selvi­tyksinä, videoina, pro­to­tyyppeinä tai niiden yhdis­telminä. Arvioin­tikri­teere­inä ovat tieteel­lisyys, mieliku­vi­tuk­sel­lisu­us, luovu­us, inno­vati­ivi­su­us ja toteut­tamiskelpoisu­us.

Ensim­mäisen palkin­non suu­ru­us on 5 000 euroa, toisen 3 000 euroa ja kol­man­nen 2 000 euroa.

Kilpailun palautuslomake on avautunut! Voit palauttaa kilpailutyösi 26.4.2021 mennessä.

#Mil­len­ni­umTech­nol­o­gyPrize #Mil­len­ni­umY­outh­Prize

MIKÄ

Mil­len­ni­um Youth Prize nuo­rille, kan­sain­välisen Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­non junior-ver­sio. Final­is­tit val­it­see Aal­­to-yliopis­­ton ja Tekni­ikan Akatemi­an TAFin koost­a­ma asiantun­ti­jaraati.

KENELLE

19-vuo­ti­aat ja sitä nuorem­mat. ILMOITTAUDU MUKAAN!

MIKSI

Halu­amme innos­taa nuo­ria teknolo­gian ja inno­vaa­tioiden pari­in. Lisäk­si uskomme, että heil­lä on avain parem­paan tule­vaisu­u­teen. Globaalei­hin haasteisi­in on ole­mas­sa mon­i­naisia ratkaisu­ja. Inno­vaa­tiot syn­tyvät uuden­lais­es­ta ajat­telus­ta.

HAASTEET

Professori Merja Penttilä:  Mitä erilaisia luonnosta löytyviä ominaisuuksia voisimme siirtää geenitekniikan avulla hyödyttämään maailmaa? 

Professori Risto Rajala: Miten kierrätämme kaikki akkujen ympäristölle vaaralliset ja harvinaiset metallit?

Professori Jan Holmström: Miten vähennämme kauppojen ruokahävikkiä?

Katso haasteiden videot alta.

AIKATAULU

13.11.2020 haasteiden julkistus

3.2. 2021 klo 13-16 työpaja haasteiden antaneiden professoreiden opastuksella Zoomissa.

26.4.2021 kilpailutöiden palautus (palautuslomake)

19.5.2021 klo 9-17 finaali verkossa

TUOMARISTO

 • Ossi Naukkarinen, Tutkimuksen vararehtori, Aalto-yliopisto, raadin pj
 • Professori Jan Holmström, Aalto-yliopisto, MYP 2021 haasteen antaja
 • Professori Merja Penttilä, Aalto-yliopisto, MYP 2021 haasteen antaja
 • Professori Risto Rajala, Aalto-yliopisto, MYP 2021 haasteen antaja
 • Harri Kallioinen, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, Valio, TAF nimeämä
 • Katariina Kemppainen, Investment Manager, Metsä Spring, TAF nimeämä
 • Jarkko Partinen, Director, R&D, Metso Outotec, TAF nimeämä

 

 • Asiantuntijajäsen Veli-Matti Ikävalko, Aalto-yliopisto Junior
 • Sihteeri, Annukka Jyrämä, Aalto-yliopisto

 

Lisäti­eto­ja: [email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu