Tietoja Living+ Platformista

Elinympäristömme ovat yhä monimutkaisempien haasteiden edessä, kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen. Nämä ongelmat vaikuttavat ihmisten mielialaan ja pakottavat yhteiskunnallisiin muutoksiin. Samaan aikaan kasvava digitalisoituminen, liike-elämän palvelut ja yhteisöjen toiminta aiheuttavat osaltaan nykyelämän mullistuksia. Tällaisen suuruusluokan ongelmien ymmärtäminen edellyttää kattavaa monitieteellistä tutkimusta.

Living+ on yksi Aalto-yliopiston monitieteellisistä Platform-yhteistyöalustoista, jotka perustuvat yliopiston keskeisiin tutkimusalueisiin. Yhteistyöalusta toimii yhteyspisteenä, joka yhdistää yliopiston kaikkien korkeakoulujen ja laitosten tutkimusaloitteita ihmislähtöisten elinympäristöjen suunnittelun, toteuttamisen ja testaamisen saralla. Monitieteellisen lähestymistavan ansiosta voimme tarttua tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka vaativat järjestelmällistä ja integroivaa lähestymistä yli yksittäisten laitosten rajojen. Näin Living+ tukee uusien tärkeiden aiheiden kokonaisvaltaista tutkimusta yli tieteenalojen. Tavoitteena on ymmärtää paremmin sitä, miten ihmiset kokevat fyysisen ympäristönsä ja minkä menetelmien ja tekniikoiden avulla taide, tilat, rakennukset ja yhteisö voivat parantaa tätä kokemusta.

Key research areas of Aalto University

Living+ tukee tätä tutkimusta helpottamalla tutkijoiden monitieteellistä verkostoitumista ja tarjoamalla yhteistyömahdollisuuksia ulkoisten sidosryhmien, opiskelijoiden ja yleisön kanssa. Tuemme myös monitieteellistä tutkimusta pitkällä aikavälillä lisäämällä tietoisuutta näiden toimijoiden keskuudessa. Temaattisten kokousten avulla avaamme verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia tutkijoiden ja ulkoisten sidosryhmien välillä tarjoamalla keskustelualustan uusista, nykyisistä ja tulevista skenaarioista. Opiskelijoille, tutkijoille ja yleisölle tarjoamiemme luentojen ja seminaarien avulla voimme avata monitieteellisen lähestymisen tärkeyttä laajojen yhteiskunnallisten aiheiden tieteellisessä tarkastelussa. Tarjoamalla siemenrahoitusta korkeakoulujen väliselle sisäiselle liikkuvuudelle ja monitieteelliselle tutkimukselle voimme aktiivisesti tukea monitieteellistä tutkimusta ja sen arvostusta.

Visualization portraying the Aalto Living+ Platform research themes to explain the platform's approach to human-centered living environments

Living+ -teemat

Living+ pyrkii kattamaan kaiken ihmislähtöisiin elinympäristöihin liittyvän tutkimuksen, johon osallistuu lähes sata professoria koko yliopistosta. Olemme jakaneet tutkimuksen neljään teemaan ja kolmeentoista osa-alueeseen helpottamaan tämän laajan alueen ymmärtämistä. Aiheet ovat Kaupunkielämä (Urban Life), Inklusiiviset ympäristöt (Inclusive Environments), Tekniset läpimurrot (Technological Breakthroughs) ja Ihmislähtöinen suunnittelu (Human-Centered Design and Planning). Kaupunkielämä kattaa tutkimus siihen miten olemme vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa. Inklusiiviset ympäristöt kattaa tutkimus ympäristöihin jotka ovat kaikille käyttäjäystävälliset. Tekniset läpimurrot kattaa tutkimus- ja kehitystyö tekniikkaan joiden varaan nykyinen ja tuleva elinympäristömme on rakennettu. Ihmislähtöinen suunnittelu kattaa tutkimus metodeihin joiden avulla voimme paremmin sisällyttää henkilöt ja kansalaiset yhteiskuntiemme tutkimuksessa ja kehityksessä.

Lue lisää teemoista ja niiden osa-alueista

 

Aalto Urban Solutions -ryhmä

Living+ muodostaa monitieteellisiä tutkimusverkostoja yhteistyöalustan toiminnan yhteydessä. Vuonna 2018 perustettu Aalto Urban Solutions -ryhmä on yksi näistä verkostoista. Ryhmä on kaupunkitutkimukseen keskittyneiden tutkijoiden ja professorien verkosto, jonka jäsenet työskentelevät insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön laitoksen viidessä eri tutkimusryhmässä ja taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kolmessa laitoksessa.

Tämän ryhmän monialainen osaaminen rakennetun ympäristön, teknisten järjestelmien, yhteiskunnan, yrityselämän, oikeustieteen ja taiteen aloilla mahdollistaa ihmislähtöisen kaupunkitutkimuksen yhdistämällä teknisiä ja sosiokulttuurisia näkökulmia.

Lue lisää Urban Solutions -ryhmästä

 

Living+ Forum

Aalto Living+ Forum on vuosittain järjestettävä monitieteellinen avoin luentosarja ihmislähtöisiin elinympäristöihin liittyvistä aiheista. Foorumi kokoaa yhteen tutkijoita, professoreita, virkamiehiä ja yritysmaailman asiantuntijoita esittelemään uusimpia tutkimustuloksia ja keskustelemaan tulevaisuuden skenaarioista. Luentosarjan yhteydessä opiskelijat, opetushenkilöstö ja yleisö pääsevät keskustelemaan päivän polttavista asioista.

Lue lisää Living+-foorumista

 

Henkilöt ja yhteystiedot

Living+-yhteistyöalustan toimintaa koordinoidaan yliopiston professoreista ja vanhemmista tutkijoista sekä laajoista sisäisistä verkostoista muodostuvien yhteyspisteiden kautta. Living+ tiimi vastaa jokapäiväisestä työstä platformin puolesta ja johtoryhmä vastaa strategisesta toiminnasta.

Living+ tiimi

Seuraa meitä

Mitkä ovat Aallon Platform-yhteistyöalustat?

Aalto-yliopiston yhteistyöalustat tukevat tutkimusta ja opetusta Aallon keskeisillä tutkimusalueilla yhdistämällä yliopiston eri laitosten asiantuntemusta. Yhteistyöalustat järjestävät vuosittain useita temaattisia kokouksia, jotka tarjoavat yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksia ulkopuolisille sidosryhmille. Ne tarjoavat myös siemenrahoitusta Aalto-yliopiston korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön. Lue lisää alla olevista linkeistä.

Mikä on Platform?

Platform-yhteistyöalustat tukevat monialaista ja tieteidenvälistä tutkimusta ja opetusta Aalto-yliopiston tutkimuksen avainalueilla. Platformit järjestävät vuosittain useita teematapaamisia, jotka tarjoavat sidosryhmille ja Aalto-yliopiston tutkijoille mahdollisuuksia yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.

People discussing
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu