Kaupunkielämä

Aalto University / Aalto Sustainability Hub

Yhä useampi meistä asuu kaupungissa, ja kaupunkielämä muuttuu yhä nopeammin. Uudet, ympäristön ja ilmaston vaatimat standardit edellyttävät yhteiskunnan nopeaa ja kokonaisvaltaista muutosta, joka koskee myös yksittäisiä henkilöitä. Sopeutuminen näihin muutoksiin nyt ja tulevaisuudessa vaatii kestävämpää yhteiskuntaa, joka on valmis sen jäsenien vaatimusten ja toimintatapojen nopeisiin muutoksiin.

Lukuisat Aalto-yliopiston tutkijat pyrkivät ratkaisemaan nykyisen kaupunkiyhteiskuntamme nykyisiä ongelmia ja auttamaan meitä valmistautumaan tuleviin. Tutkimus keskittyy käytännön ratkaisuihin esimerkiksi resurssien hallinnassa sekä ihmisten, tavaroiden ja tietojen liikkumisessa, mutta yhtä tärkeitä ovat myös kulttuuristen muutosten, toimintatapoja muuttavien käsitysten sekä päätöksiin vaikuttavien taloudellisten seikkojen ymmärtäminen.

 

Kaupunkielämän tutkimusalueet:

  • Mobility (Liikkuvuus)
  • Water and Landscape (Vesi ja maisema)
  • Housing (Asutus)
  • Perceptual and Experienced Environments (Havaitut ja koetut ympäristöt)
  • Art and Cultural Heritage (Taide ja kulttuuriperintö)

 

Kaupunkielämä on yksi Aalto Living+ Platform-yhteistyöalustan neljästä tutkimusteemoista. Muut Living+ -teemat ovat Inklusiiviset ympäristöt, Tekniset läpimurrot ja Ihmislähtöinen suunnittelu. Kaupunkielämä yhdistää tutkimus ihmisten vuorovaikutuksesta elinympäristöissä ja niiden kanssa; miten elämme, liikumme ja olemme vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa sekä miten ympäristöt muuttuvat ajan myötä. Tutkimusteema sisältää viisi alla olevaa osa-aluetta.

Visualization of Urban Life among Aalto Living+ Platform research themes
Kaupunkielämän ja muiden Living+-aiheiden vuorovaikutus.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu