Aalto Living+ Platform

Aalto Living+ Forum

Aalto tenure track evaluation criteria

Aalto Living+ Forum on vuosittain järjestettävä monitieteellinen avoin luentosarja ihmislähtöisiin elinympäristöihin liittyvistä aiheista. Foorumi kokoaa yhteen tutkijoita, professoreita, virkamiehiä ja yritysmaailman asiantuntijoita esittelemään uusimpia tutkimustuloksia ja keskustelemaan tulevaisuuden skenaarioista.

Luentosarjoja on avoin Aallon opiskelijoille ja opetushenkilöstölle sekä koko kansalle. Luentosarja tarjotaan opiskelijoille myös kahden opintopisteen kurssimoduulin muodossa, johon kuuluu luentoihin liittyviä tehtäviä. Luennot pidetään englannin kielellä.

Edelliset Forumit

Ensimmäinen Living+ Forum järjestettiin vuonna 2017 tarkoituksena kuvata Aallon ihmislähtöisiin elinympäristöihin liittyvän tutkimuksen koko kirjo ja esitellä lyhyesti Living+ Platformin tärkeimpiä teemoja ja sen tukemaa tutkimusta.

Vuonna 2018 esittelimme ensimmäisen Living+ Forumin, joka keskittyi tiettyyn ihmislähtöisten elinympäristöjen aiheeseen, liikkuvuuteen. Luennoilla keskusteltiin kattavasti ihmislähtöisen liikkuvuuden aiheista, mukaan lukien ihmisten käyttäytymiseen perustuva tutkimus, mallinnus sekä järjestelmät ja palvelut. Yksityiskohtainen ohjelma alla.

2019 käsittelimme inkluusiota, eli ihmisten keskeisen moninaisuuden tukea, rakennetun ympäristön eri näkökulmista. Hyvin monialainen joukko tutkijoita, virkamiehiä ja arkkitehtejä keskusteli siitä, kuinka helposti voi arkkitehtuurin, politiikan, talouden ja rakennustekniikan keinoin kohdella ihmisiä tasa-arvoisemmin.

  Tarkempi ohjelma:

  Ensimmäinen luento sarjasta Living+ Forum 2019: Inclusive Environments

  Aalto Living+ Platform banner image including the title Living+.

  Aalto Living+ Platform

  Living+ tukee monitieteellistä tutkimusta ihmislähtöisistä elinympäristöistä, joka on yksi Aalto-yliopiston keskeisistä tutkimusalueista.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
  Jaa
  URL kopioitu