Aalto-käsikirja

Menestyksen mahdollistajat ohjausryhmä (ESG)

Menestyksen mahdollistajat ohjausryhmä (ESG)

Ryhmän nimi

Menestyksen mahdollistajien ohjausryhmä (ESG)

Puheenjohtaja

Ilkka Niemelä, rehtori

Koordinointi

Mirella Lähteenmäki, kehityspäällikkö, yhteiset palvelut

Jäsenet
(varajäsen)

Ilkka Niemelä, rehtori
Kristiina Mäkelä, provosti
Sari Antila, talouspäällikkö, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (Mari Paloheimo)
Outi Elina Kansanen, kehityspäällikkö, Sähkötekniikan korkeakoulu (Petri Hyvönen)
Marjo Kettunen, kehityspäällikkö, Kemian tekniikan korkeakoulu (Jaana Rich)
Timo Korkeamäki, dekaani, Kauppakorkeakoulu (Perttu Kähäri)
Marja Niemi, kehityspäällikkö, Perustieteiden korkeakoulu
Panu Sainio, teknologiapäällikkö, Insinööritieteiden korkeakoulu
Ella Bingham, tutkimuspalveluiden johtaja
Marianna Bom, talousjohtaja
Tomi Erho, innovaatiopalveluiden johtaja
Kati Hagros, digitalisaatio- ja IT-johtaja
Teppo Heiskanen, johtaja, kumppanuudet ja yritysyhteistyö
Ville Jokela, toimitusjohtaja, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
Kristiina Kemetter, päälakimies
Sirkku Linna, kehitysjohtaja
Jaakko Salavuo, viestintäjohtaja
Riitta Silvennoinen, henkilöstöjohtaja
Eija Zitting, oppimispalveluiden johtaja
Jussi Leveinen, professori, professorineuvoston edustaja
Velma Pohjonen, opiskelija, opiskelijoiden edustaja
Sampo Sainio, opiskelija, opiskelijoiden edustaja (Matias Saikku)

Edellä mainittujen pysyvien jäsenten lisäksi ohjausryhmien kokouksiin voivat osallistua yliopiston toimintaa läpileikkaaville lähestymistavoille nimetyt vastuuhenkilöt esityslistasta riippuen:

Tuomas Auvinen, dekaani, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu - radikaali luovuus (Riikka Mäkikoskela) 
Jouko Lampinen, dekaani, Perustieteiden korkeakoulu - yrittäjähenkinen ajattelutapa (Kalle Airo)
Ossi Naukkarinen, vararehtori, tutkimus - ratkaisuja kestävään kehitykseen (Jussi Impiö)

Osallistumisoikeus: 

Jussi Välimäki (Head of Business Control)
Jutta Heino (henkilöstöpäällikkö)
Seija Piiponniemi-Lahti (turvallisuuspäällikkö)

Keskeiset asiat

  • yliopistoyhteisö, henkilöstö ja organisaatiokulttuuri
  • kampuksen pitkän aikavälin kehitysohjelma
  • palvelujen kehittäminen
  • palvelujen digitalisointi
  • IT-arkkitehtuuri ja tietoturva
  • lainsäädännön noudattaminen ja tietosuoja
  • taloudellinen resilienssi
  • muut rehtorin, provostin tai yliopiston operatiivisen johtoryhmän määräämät tehtävät ja asiat

Vuosikello

Ohjausryhmä noudattaa Aalto-yliopiston johtamisen vuosikelloa

Kokoukset (2022):

18.1.2022
15.2.2022
15.3.2022
12.4.2022
3.5.2022 (kampuksella)
21.6.2022
16.8.2022
13.9.2022
11.10.2022
16.11.2022
7.12.2022

Dokumentaatio

Kokousmateriaalit, ks. eng.kieliset yhteenvedot alla (edellyttää kirjautumista)

2022

2021

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu