Aalto-käsikirja

Laatujärjestelmän auditointi 2022

Yliopistolain mukaan suomalaisten yliopistojen on osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti. Aalto-yliopiston laatujärjestelmä auditoitiin edellisen kerran tammikuussa 2016 ja seuraava järjestelmäauditointi on tammikuussa 2023.
Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelija tekee sähkötöitä.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tulee auditoimaan Aalto-yliopiston laatujärjestelmän tammikuussa 2023. Auditoinnissa arvioidaan korkeakoulun laatujärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta, toimi­vuutta ja vaikuttavuutta. Auditoinnissa keskitytään tarkastelemaan yliopiston toimintatapoja, prosesseja, joilla se pyrkii itse asetettuihin tavoitteisiin. Myös seurantatiedon ja palautteen hyväksikäyttö ja vaikuttavuus toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä on keskeistä auditoinnissa. Tarkastelun kohteena ovat siis menettelyt, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Laatujärjestelmän auditoinnissa tavoitteena on:

 • arvioida, miten yliopiston laatujärjestelmä toimii laadunhallinnan ja kehittämisen välineenä
 • arvioida laatujärjestelmää suhteessa neljään auditointialueeseen ja tehdä esitys siitä, läpäiseekö yliopisto auditoinnin vai edellyttääkö se uusinta-auditointia
 • auttaa yliopistoa tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet
 • tukea yliopistoa omien strategisten tavoitteidensa saavuttamisessa ja kehittämistoiminnan suuntaamisessa

Lisätietoa; Auditointimanuaali 2019 - 2024

Auditointiprosessi – alustava aikataulu

 • Ilmoittautuminen auditointiin (tehty 2020)
 • Sopimusneuvottelu ja sopiminen valinnaisesta auditointikohteesta  (lokakuu 2021)
 • Auditointiryhmän nimeäminen ja kouluttaminen (alkukesä 2022, Karvi)
 • Yliopiston tuottaman etukäteisaineiston toimittaminen (marraskuu 2022)
 • Tiedotus-ja keskustelutilaisuus yliopistolla (joulukuu 2022)
 • Auditointiryhmän vierailu (site visit – tammikuu 2023)
 • Korkeakoulujen arviointikeskuksen päätös tuloksesta ja raportin julkaiseminen (maalis-huhtikuu 2023)
 • Päätösseminaari yliopistolla (huhtikuu 2023)

 

Uutisia

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu