Aalto-käsikirja

Laatujärjestelmän auditointi 2022

Yliopistolain mukaan suomalaisten yliopistojen on osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti. Aalto-yliopiston laatujärjestelmä auditoitiin edellisen kerran tammikuussa 2016 ja seuraava järjestelmäauditointi on tammikuussa 2023.
PDCA-sykli suomeksi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) auditoi Aalto-yliopiston laatujärjestelmän tammikuussa 2023. Auditoinnissa arvioidaan korkeakoulun laatujärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta, toimi­vuutta ja vaikuttavuutta. Auditoinnissa keskitytään tarkastelemaan yliopiston toimintatapoja, prosesseja, joilla se pyrkii itse asetettuihin tavoitteisiin. Keskeistä on myös seurantatiedon ja palautteen hyväksikäyttö ja vaikuttavuus toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Tarkastelun kohteena ovat siis menettelyt, joilla yliopisto pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditoinnin tavoitteet

Laatujärjestelmän auditoinnissa tavoitteena on:

 • arvioida, miten yliopiston laatujärjestelmä toimii laadunhallinnan ja kehittämisen välineenä,
 • arvioida laatujärjestelmää suhteessa neljään auditointialueeseen ja tehdä esitys siitä, läpäiseekö yliopisto auditoinnin vai edellyttääkö se uusinta-auditointia,
 • auttaa yliopistoa tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet,
 • tukea yliopistoa omien strategisten tavoitteidensa saavuttamisessa ja kehittämistoiminnan suuntaamisessa,
 • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan ­
  kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin
  kehittämistoimenpiteisiin,
 • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri ­
  aatteita,
 • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin.

Auditointiprosessin vaiheet ja aikataulu

 • Ilmoittautuminen auditointiin (tehty 2020)
 • Sopimusneuvottelu ja sopiminen valinnaisesta auditointikohteesta  (lokakuu 2021)
 • Auditointiryhmän nimeäminen ja kouluttaminen (elo/syyskuu 2022, Karvi)
 • Yliopiston tuottaman etukäteisaineiston toimittaminen (2.11.2022)
 • Tiedotus-ja keskustelutilaisuus yliopistolla (16.12.2022)
 • Auditointiryhmän vierailu 25.-26.1.2023, vierailuohjelma
 • Korkeakoulujen arviointikeskuksen päätös tuloksesta ja raportin julkaiseminen (28.4.2023)
 • Päätösseminaari yliopistolla (toukokuu 2023)

Lisätietoa

Karvin auditointimalli (karvi.fi) Auditointimanuaali 2019–2024 (karvi.fi)

 

Karvin alustava palaute auditoinnista;

Keskeinen auditointia varten tuottamamme etukäteismateriaali on toimintamme itsearviointiraportti.

Opiskelijoita tekemässä ryhmätyötä

Itsearviointiraportti, auditointi 2022

Tutustu itsearviointiraporttiin

Aalto-käsikirja

Laadunhallinta on osa kaikkea yliopiston toimintaa, sillä varmistetaan tarkoituksenmukainen toiminta ja toiminnan jatkuva kehittyminen. Laadunhallintajärjestelmällä, laatujärjestelmällä, varmistamme, että kehitämme toimintaamme siten, että saavutamme itsellemme asetut tavoitteet. 

peukut

Laadunhallinta

Aalto-yliopiston laatupolitiikka ja johtaminen perustuvat jatkuvan kehittämisen periaatteeseen.

Aalto-käsikirja

Uutisia

Laatua yhdessä – Hyvinvointia ja jaksamista tukemassa

Wellbeing Desk -palvelupisteessä on aaltolaisia varten monen alan ammattilaisia

Tiina Pylkkönen seisomassa palvelupisteen ovella.

Laatua yhdessä – Opiskelijan ääni kuuluu suunnittelussa ja päätöksenteossa

Yhteisön osallistuminen yliopiston kehittämiseen on keskeinen osa arvomaailmaamme.

Eveliina Palo A grid -rakennuksen portaikossa

Laatua yhdessä – Yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden parhaat käytännöt vertailussa

Ryhmä aaltolaisia vieraili sveitsiläisessä EPFL-yliopistossa osana tänä lukuvuonna tapahtuvaa laatuauditointia.

Julisteita EPFL:n kampuksella
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu