Aalto-käsikirja

Laatujärjestelmän auditointi 2022

Yliopistolain mukaan suomalaisten yliopistojen on osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti. Aalto-yliopiston laatujärjestelmä auditoitiin edellisen kerran tammikuussa 2016 ja seuraava järjestelmäauditointi on tammikuussa 2023.
Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelija tekee sähkötöitä.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tulee auditoimaan Aalto-yliopiston laatujärjestelmän tammikuussa 2023. Auditoinnissa arvioidaan korkeakoulun laatujärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta, toimi­vuutta ja vaikuttavuutta. Auditoinnissa keskitytään tarkastelemaan yliopiston toimintatapoja, prosesseja, joilla se pyrkii itse asetettuihin tavoitteisiin. Myös seurantatiedon ja palautteen hyväksikäyttö ja vaikuttavuus toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä on keskeistä auditoinnissa. Tarkastelun kohteena ovat siis menettelyt, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Laatujärjestelmän auditoinnissa tavoitteena on:

 • arvioida, miten yliopiston laatujärjestelmä toimii laadunhallinnan ja kehittämisen välineenä,
 • arvioida laatujärjestelmää suhteessa neljään auditointialueeseen ja tehdä esitys siitä, läpäiseekö yliopisto auditoinnin vai edellyttääkö se uusinta-auditointia,
 • auttaa yliopistoa tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet,
 • tukea yliopistoa omien strategisten tavoitteidensa saavuttamisessa ja kehittämistoiminnan suuntaamisessa,
 • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan ­
  kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin
  kehittämistoimenpiteisiin,
 • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri ­
  aatteita,
 • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin.

Auditointiprosessin vaiheet ja aikataulu

 • Ilmoittautuminen auditointiin (tehty 2020)
 • Sopimusneuvottelu ja sopiminen valinnaisesta auditointikohteesta  (lokakuu 2021)
 • Auditointiryhmän nimeäminen ja kouluttaminen (elo/syyskuu 2022, Karvi)
 • Yliopiston tuottaman etukäteisaineiston toimittaminen (2.11.2022)
 • Tiedotus-ja keskustelutilaisuus yliopistolla (16.12.2022)
 • Auditointiryhmän vierailu (site visit – 25.-26.1.2023)
 • Korkeakoulujen arviointikeskuksen päätös tuloksesta ja raportin julkaiseminen (maalis-huhtikuu 2023)
 • Päätösseminaari yliopistolla (huhtikuu 2023)

Lisätietoa;

Karvin auditointimalli (karvi.fi)

Auditointimanuaali 2019 - 2024 (karvi.fi)

Keskeinen auditointia varten tuottamamme etukäteismateriaali on toimintamme itsearviointiraportti.

Opiskelijoita tekemässä ryhmätyötä

Itsearviointiraportti, auditointi 2022

Itsearviointiraportin ensimmäinen luonnos perustuu yliopiston vuosikatselmuksen yhteydessä koottuun materiaaliin ja keskusteluihin.

Aalto-käsikirja

Uutisia

Julisteita EPFL:n kampuksella

Laatua yhdessä – Yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden parhaat käytännöt vertailussa

Ryhmä aaltolaisia vieraili sveitsiläisessä EPFL-yliopistossa osana tänä lukuvuonna tapahtuvaa laatuauditointia.

Uutiset
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu