Aalto Energy Platform

Energia kohtaa informaation, materiaalit ja yhteiskunnan

Energia kohtaa informaation

Kestävät sähköenergiajärjestelmät

 • Energiatehokkuus, älykäs energiankäytön hallinta ja siirto- ja jakeluverkkojen älykäs käyttö.
 • Sähköjärjestelmän eri komponenttien, kuten muuntajien, kaapelien, moottorien ja taajuudenmuuttajien, älykäs suunnittelu ja käyttö.
 • Komponenttien toiminnan kehittäminen ja perusteellinen ymmärtäminen ovat tärkeitä myös järjestelmänäkökulmasta.

Tehokas energiankäyttö ja sähköenergian muuntaminen

 • Muuntajat, sähkökoneet, tehoelektroniikka ja sähkökäytöt.
 • Uusiutuvan tuotannon, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, integrointi toteutetaan sähköenergian muuntamisen avulla.

Energiatehokas tieto- ja viestintäteknologia

 • Datakeskusten energiakäyttö, TVT-infrastruktuuri, tehoanturit ja sähkön vähittäis- ja tukkumarkkinat (esimerkiksi agenttipohjaiset jakelumekanismit älykkäitä verkkoja varten).

Kestävät sähköenergiajärjestelmät

Tehokas energiankäyttö ja sähköenergian muuntaminen

Energiatehokas tieto- ja viestintäteknologia

Energia kohtaa materiaalit

Painopistealueita ovat teknologiat, jotka perustuvat esimerkiksi polttokennoihin, litiumakkuihin, superkondensaattoreihin, suprajohteisiin, aurinkokennoihin, termoelektronisiin laitteisiin ja LEDeihin sekä ydinvoima, ala, jolla tarvitaan edelleen suuria edistysaskelia materiaalien osalta, ennen kuin teknologiat voidaan ottaa päivittäiseen käyttöön suuressa mittakaavassa.

Tavoite on pystyä tarjoamaan koko sykli näihin teknologioihin liittyvien perusilmiöiden, prosessien ja materiaalien ymmärtämisestä niiden käyttöön tosimaailman energiasovelluksissa, hyödyntäen täysimääräisesti täydentävää asiantuntemustamme materiaalikemiassa, sähkökemiassa, laskennallisessa kemiassa, mikro- ja nanomateriaaleissa, funktionaalisissa materiaaleissa ja metamateriaaleissa.

Alla on lueteltu professorit, jotka työskentelevät energianmuuntotekniikoiden parissa, sekä materiaalitieteilijät, joiden panos energiatutkimukseen on merkittävä.

Energian muunto- ja varastointiteknologiat

Materiaalitiede ja -teknologia

Energia kohtaa yhteiskunnan

Tämä painopistealue kattaa tutkimuksen, jonka tarkoitus on

 • parantaa prosessien energia- ja materiaalitehokkuutta
 • vähentää ympäristöön kohdistuvaa rasitusta
 • edistää biotaloutta
 • minimoida energian loppukäyttö
 • kehittää energian vähittäis- ja tukkumarkkinoita.

Meillä on vahva asiantuntemus järjestelmäajattelussa ja pitkät perinteet kokeellisessa tutkimuksessa, jota tarvitaan mallinnuksen ja simuloinnin teknisessä, taloudellisessa ja ympäristöön liittyvässä arvioinnissa ja jatkotoimissa. Energian ja yhteiskunnan kannalta merkitykselliseen ydinosaamiseen kuuluvat myös

 • laskennallinen tiede
 • järjestelmät ja mallit
 • riskianalyysialan innovointi ja teknologian hallinta
 • liiketoiminnan johtaminen
 • tietotekniikka
 • monimutkaiset verkostot
 • energiamarkkinat.

Elinympäristöt käyttävät paljon energiaa. Valaistustekniikan viimeaikaiset innovaatiot, etenkin LEDit, mahdollistavat huomattavat säästöt tämänhetkisessä 20 %:n osuudessa sähkönkulutuksesta. Ajoneuvojen hybridisaatio ja sähköistäminen auttaa vähentämään energiankulutusta radikaalisti. Nollaenergiatalot ovat kansainvälisesti erittäin kiinnostava aihe. Energiatehokkaiden ja kohtuuhintaisten uusien asuntotyyppien tarve on erittäin ajankohtainen.

Tällä alalla työskentelevät Aalto-yliopiston avainprofessorit:

Prosessien energia- ja materiaalitehokkuus

Energia- ja resurssitalous

Elinympäristö

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu