Aalto ARTS Books

Vertaisarviointi

Vertaisarvioinnin tarkoitus on parantaa käsikirjoituksen tieteellistä tasoa.

Vertaisarviointi Aalto ARTS Booksissa

Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.

Aalto ARTS Booksin tieteelliset kirjat käyvät läpi vertaisarviointiprosessin ennen lopullista kustannuspäätöstä. Käsikirjoitukset lähetetään vertaisarvioitaviksi vähintään kahdelle kustantamon valitsemalle asiantuntijalle. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita.

Vertaisarviointikäytäntömme on nimetön molempiin suuntiin. Asiantuntija saa arvioitavakseen nimettömän käsikirjoituksen eikä vertaisarvioijien henkilöllisyyttä kerrota kirjoittajalle. Tästä voidaan poiketa vain erikseen etukäteen sovittavalla tavalla.

Vertaisarviointitunnus
Vertaisarviointitunnus

Vertaisarviointitunnuksen käyttö

Olemme sitoutuneet noudattamaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan asettamia ehtoja ja saaneet ottaa käyttöömme vertaisarviointitunnuksen. Vertaisarviointitunnusta käyttävillä kustantajilla on vertaisarviointiprosessin dokumentointivelvollisuus. Tallennamme kaikki arviointiprosessin keskeiset tiedot ja asiakirjat sähköiseen arkistoomme.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: