Aalto ARTS Books

Vertaisarviointi

Vertaisarvioinnin tarkoituksena on käsikirjoituksen tieteellisen tason objektiivinen tarkastelu. Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.
Aalto ARTS Booksin tieteelliset kirjat käyvät läpi vertaisarviointiprosessin ennen lopullista kustannuspäätöstä. Käsikirjoitukset lähetetään vertaisarvioitaviksi vähintään kahdelle kustantamon valitsemalle asiantuntijalle. Kriteerinä on: "Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita."

Vertaisarviointikäytäntö on nimetön molempiin suuntiin. Asiantuntija saa arvioitavakseen nimettömän käsikirjoituksen, eikä vertaisarvioijien henkilöllisyyttä kerrota kirjoittajalle. Tästä voidaan poiketa vain erikseen etukäteen sovittavalla tavalla.
Vertaisarviointitunnus
Vertaisarviointitunnus

Vertaisarviointitunnuksen käyttö

Olemme sitoutuneet noudattamaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan asettamia ehtoja ja saaneet ottaa käyttöömme vertaisarviointitunnuksen. Vertaisarviointitunnusta käyttävillä kustantajilla on vertaisarviointiprosessin dokumentointivelvollisuus. Tallennamme kaikki arviointiprosessin keskeiset tiedot ja asiakirjat sähköiseen arkistoomme.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu