Elektroniikka ja sähkötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Koulutamme tulevaisuuden elektroniikan ja sähkötekniikan osaajia, jotka ymmärtävät modernin yhteiskunnan innovaatioita ja teknologiaa niiden taustalla. Opiskelija saa ohjelmassa hyvät valmiudet toimia meitä ympäröivien sähköteknisten laitteiden ja sovellusten parissa ja vaikuttaa sitä kautta yhteiskunnan ja elinympäristömme kehitykseen.
Aalto University / sähköpajakurssi / Photography Mikko Raskinen

Degree:

Bachelor of Science (Technology) + Master of Science (Technology)

Application period:

20.3.2019 - 3.4.2019

Language of instruction:

Finnish
Swedish

Duration:

3+2 years, full-time

Eligibility:

General eligibility for higher education

Field of study:

Technology and Engineering

Credits:

180+120 ECTS

Organising school:

School of Electrical Engineering

Application period closed

Previous application period was closed on 3.4.2019
Read more

Koulutuksen tavoite

Koulutamme tulevaisuuden elektroniikan ja sähkötekniikan osaajia, jotka ymmärtävät modernin yhteiskunnan innovaatioita ja teknologiaa niiden taustalla. Jokapäiväiset terveyden, liikkumisen, viihtyvyyden ja viestinnän ratkaisut perustuvat sähkötekniikkaan, jossa yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla matematiikka, fysiikka, elektroniikka ja ohjelmointi. Suorittamalla tekniikan kandidaatintutkinnon pääaineenaan elektroniikka ja sähkötekniikka opiskelija saa hyvät valmiudet toimia meitä ympäröivien sähköteknisten laitteiden ja sovellusten parissa ja vaikuttaa sitä kautta yhteiskunnan ja elinympäristömme kehitykseen.

Suoritettuaan tekniikan kandidaatintutkinnon elektroniikka ja sähkötekniikka pääaineenaan opiskelija tuntee perusteet elektroniikan ja sähkötekniikan alalta. Hän ymmärtää alaan liittyviä perusteorioita ja -käsitteitä ja kykenee tarttumaan teknisten järjestelmien kehittämisessä tai suunnittelussa eteen tuleviin avoimiin ongelmiin, joihin ei ole valmista ratkaisua. Opiskelija pystyy myös tunnistamaan tekniikan, suunnittelun ja oman työnsä vaikutuksia ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Valmistuvalla on myös hyvät valmiudet kehittää osaamistaan niin, että hän kykenee myöhemmin toimimaan alalla myös vaativissa tutkimus- ja suunnittelutehtävissä. Ohjelma antaa hyvän pohjan jatkaa moniin Aalto-yliopiston tekniikan koulujen tarjoamiin maisteriohjelmiin.

Tutustu meihin

Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelija kesätöissä elektroniikan ja naotekniikan laitoksella, kuva: Aalto-yliopisto / Linda Koskinen

A summer job at the University is independent and flexible, but requires a lot of initiative

The School of Electrical Engineering annually hires tens of students for a range of summer jobs.

News
Kevään 2018 Sähköpajakurssin lopputyö, kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

Solutions for everyday needs

The innovative projects made by Aalto University students participating in the awarded and loved Electrical Engineering Workshop course were presented to the audience in the final exhibition on 23 May.

News
Lapsen elintoimintoja mittaava ranneke, kuva: Aalto-yliopisto / Linda Koskinen

Wristband developed in Protocamp course may prevent cot death

Students designed and built prototypes for businesses in the Protocamp workshop course organised for the third time.

News
Aalto-yliopisto / Sähköinsinöörikillan logo

Sähköinsinöörikilta

Sähköinsinöörikilta ry on Otaniemessä vaikuttava opiskelijajärjestö, joka on perustettu vuonna 1921. Kilta järjestää kaikenlaista toimintaa liittyen opintoihin ja vapaa-ajan viettoon.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat:

 • 70 opintopisteen laajuisista perusopinnoista,
 • 60 opintopisteen laajuisesta pääaineesta,
 • 25 opintopisteen laajuisesta sivuaineesta sekä
 • 25 opintopisteen laajuisista vapaasti valittavista opinnoista

Perusopinnot muodostavat insinööriosaamisen perustan ja luovat pohjan oman alan pääaineopinnoille.

 • elektroniikkaa ja sähkötekniikkaa 15 op
 • matematiikkaa 25 op
 • fysiikkaa 10 op
 • ohjelmointia 12 op
 • kieliä ja yrittäjyyttä 8 op

Pääaineen kurssit muodostavat opintojesi ytimen. Tutustu pääaineopintoihin tarkemmin verkko-oppaassa.

Opintojen sisältö

Elektroniikan ja sähkötekniikan opinnot rakentuvat muun muassa luennoista, laskuharjoituksista, laboratoriotöistä ja yksin sekä ryhmissä tehtävistä työelämään valmistavista projekteista. Otaniemessä pääset käyttämään sekä taitojasi että luovuuttasi esimerkiksi proto- ja elektroniikkapajassa tai palkitulla sähköpajakurssilla, jonka aikana opiskelijat pääsevät testaamaan teorian merkitystä käytännössä rakentamalla ryhmissä erilaisia elektronisia laitteita. Osa opiskelijoista on osallistunut jopa satelliittien rakentamiseen.

Tekniikan kandidaatiksi valmistumisen jälkeen opiskelijalla on oikeus jatkaa koulun ylemmässä ohjelmassa ja valmistua diplomi-insinööriksi. Ohjelmasta jatketaan tyypillisesti alla esiteltyihin maisteriohjelmiin. Mahdollisia polkuja löytyy myös useista muista Aalto-yliopiston maisteriohjelmista niin Sähkötekniikan korkeakoulusta kuin muistakin Aalto-yliopiston korkeakouluista.

Aalto University / Automation and Electrical Engineering students / photography Mikko Raskinen

Master's Programme in Automation and Electrical Engineering

The Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering prepares students for applying the most traditional as well as the newest technologies to modern use cases in several industries and roles. Although drawing from extensive research and fundamental theories in mathematical and natural sciences, the programme focuses on the applicable side of technologies, including topics like autonomous systems, health tech, smart grids and renewable energy solutions. Graduates perform particularly well in the intersection between hardware and software, in the fields of electrical engineering, energy sectors, biomedical engineering, control engineering and robotics.

Koulutustarjonta
Aalto electronics-ICT anechoic chamber for 2-60 GHz and two near-field scanners

Master's Programme in Electronics and Nanotechnology

The Master’s Programme in Electronics and Nanotechnology offers the opportunity for students to go into the details of future-shaping and globally significant technologies. We are surrounded by wireless technologies everywhere through the rise of mobile devices, space technology is skyrocketing in the form of small satellites, and nanotechnology is enabling major breakthroughs in fields like solar energy harvesting. This programme focuses strongly on researching and building hardware for these technologies, paving the way for a fluent shift towards a career in the industry or an academic postgraduate path.

Koulutustarjonta

Kampus ja opiskelijaelämää

Aalto-yliopisto sijaitsee Otaniemessä, 10 minuutin metromatkan päässä Helsingin keskustasta. Uutuuttaan hohtava kampus on kotoisa ja luonnonläheinen opiskeluympäristö yli 12 000 opiskelijalle, jotka tutustuvat toisiinsa sekä opiskelun että aktiivisen opiskelijatoiminnan merkeissä. Aalto-yliopiston yhteydessä toimii satoja erilaisia opiskelijakerhoja ja -järjestöjä, jotka järjestävät kulttuuriin, urheiluun ja muihin harrastuksiin liittyviä tapahtumia. Yliopiston arki on muutenkin täynnä mielenkiintoisia kohtaamisia opiskelijoiden, opettajien, henkilökunnan ja yhteistyöyritysten välillä.

Myös Elektroniikan ja sähkötekniikan kandidaattiohjelma toivottaa sinut tervetulleeksi tiiviiseen opiskeluyhteisöön ja Aalto yliopiston Sähköinsinöörikiltaan. Se tarjoaa opiskelijoille fuksikasvatusta sekä opintojen vastapainoksi esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumia, yritysvierailuja ja juhlia. 

Kansainvälistyminen

Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille monipuoliset vaihto-opiskelumahdollisuudet ympäri maailmaa. Vaihto-opinnot on helppo sisällyttää kandidaatin tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuainekokonaisuutena. Toimintaympäristö Aalto-yliopistossa on kansainvälinen, myös kandidaatintutkinnossa kursseja suoritetaan kansainvälisessä opiskelijajoukossa, tai kansainvälistä kokemusta voi hankkia esimerkiksi ryhtymällä opiskelijatuutoriksi ulkomaalaisille opiskelijoille.

Monialaiset mahdollisuudet

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Tekniikan kandidaatin tutkinto tukee monialaisia mahdollisuuksia ennen kaikkea joustavuuden kautta. Voit valita sekä sivuaineesi että useita vapaavalintaisia yksittäisiä kursseja myös kauppatieteiden ja taiteen aloilta.

Uramahdollisuudet

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneelle diplomi-insinöörille on tarjolla laaja kirjo erilaisia työtehtäviä. Voit työskennellä monipuolisissa ja vaihtelevissa tehtävissä yhtä hyvin suurissa organisaatioissa kuin pienemmissä tutkimuslaitoksissa tai startup-yrityksissä. Työtehtäväsi voivat olla esimerkiksi tutkimusta ja tuotekehitystä, teknistä myyntiä tai johtamista. Tutkinto antaa hyvät mahdollisuudet hakeutua omia vahvuuksiasi vastaaviin tehtäviin. Onko haaveissasi kansainvälinen ura yritysmaailmassa, näetkö itsesi tutkimuksen uranuurtajana vai haluatko käyttää sosiaalisia taitojasi auttaaksesi tiimiäsi saavuttamaan projektin tavoitteet? Tarkemman kuvan uramahdollisuuksista saat tutustumalla esimerkiksi Sähkötekniikan korkeakoulun tarjoamiin maisteriohjelmiin Electronics and Nanotechnology sekä Automation and Electrical Engineering, joihin tästä ohjelmasta on suora pääsy ilman täydentäviä opintoja.

Lisätietoja opetuskielestä

Elektroniikan ja sähkötekniikan hakukohteen opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected] Tietoa opiskelijavalinnoita löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Opintoihin liittyviin kysymyksiin vastaa ohjelman suunnittelija Riikka Leikola riikka.leikola (at) aalto.fi, 050 512 2596.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Application period closed

Previous application period was closed on 3.4.2019
Read more
 • Published:
 • Updated:
Share
URL copied!