Incident report

Aalto-yliopistolla on käytössä järjestelmä, jonka avulla seurataan, käsitellään ja raportoidaan yliopiston turvallisuuteen vaikuttavia tavallisesta poikkeavia tilanteita ja tapauksia.

Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:
- vahinkotapaukset (aiheuttavat vahinkoa ympäristölle tai omaisuudelle)
- työtapaturmat ja henkilövahingot
- läheltä piti -tapaukset (eivät aiheuta vahinkoa henkilöille, ympäristölle tai omaisuudelle)
- uhkaavat tai vaaralliseksi koetut tilanteet ja
- seikat, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoja (esimerkiksi hiekoittamatta jäänyt liukas piha-alue tai lukitusongelmat).

Jos havaitset yllä mainittuja tilanteita, pyydämme tekemään asiasta poikkeamailmoituksen.

The identification and management of risks is a continuous process. The incident report system is a tool for organising the handling of single incidents, close-call situations, occupational accidents and other accidents, as well as the related larger entities. The incident reports provide real-time information of the risk and safety status, and enable the university to produce and target safety-improving measures in an improved way.

Submit an incident report here

 

This service is provided by:

Aalto University Security and Lobby Services

Kampuksen turvallisuudesta vastaa Aalto-yliopiston turvallisuus- ja aulapalvelut yhteistyössä Aalto CRE:n kanssa.
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!