Programmes

Master's Programme in Architecture

Planning your studies

Planning your studies

Take time to plan your studies. You have to make important decisions in different stages of your studies:

 • How to plan the studies so that it's possible to graduate in two years?
 • What studies to include in 120 ECTS CR?
 • What minor studies to take?
 • Should the studies include an exchange period or an internship abroad?
 • What projects to include in studies?
 • What is the subject of thesis work?

  SISU - Sisu HELP - Aalto University Wiki

You build your own, individual study plan which helps you to define your studies as a whole. Well planned studies are a key to successful studies. 

You can view your degree structure and information on courses and study modules in Sisu (sisu.aalto.fi) once you’ve made a HOPS study plan (Sisu Help).
Your study plan automatically shows the courses and study modules that are compulsory, i.e. those you are required to complete in order to graduate. For your elective (optional) studies module, you can find courses by using the search function either in Sisu’s ‘selection assistant’ or on the Search page (click Search on the upper banner).

Personal study plan

Practical tool to define your own study path is called Personal Study Plan (HOPS). The personal study plan is drawn up and approved by the student and the persons appointed by the degree programme together. Although HOPS is mandatory document that needs to be confirmed academic advisor, it is also a useful tool for you to keep up with your studies. At best it shows you at which stage your studies are and it sets concrete milestones that you can follow.

HOPS tools that are in use in Aalto ARTS:

Personal study plan is approved by your academic advisor. You can update the plan as needed, but the main goal is to make a realistic plan to support your studies. Please note that you need a valid plan for example to apply for exchange or minor studies.

Sisu support

If you can not find answers in instructions (https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=120487461) and have problems with your PSP or course registration in Sisu, you can come and visit our Sisu clinic, where we can check individually, how to manage the problem. Clinic is not a lecture about Sisu. Clinics and links to them:

 

The guidance counsellor of ARTS

With the guidance counsellor, you can talk about all matters related to your studies and future plans, get help with structuring your thoughts and get support for broader study planning and goal setting. The guidance counsellor can also help when you would like to talk with someone about your studies but are not sure whom to contact.

The guidance counsellor can help if you want to, for example,

 • reflect your strengths and interests
 • explore different study options (minors, study exchange etc.)
 • discuss any subject concerning your studies that puzzles you (motivation, change of program/field etc.)

You can reserve time via MyStudies. The length of the appointment is 45 minutes and available times (ca. 3/week) are on different weekdays.

Master of Architecture students:

 • SISU

  Instructions to draft the Personal Study Plan (HOPS) can be found in Wiki (login with Aalto username):

  https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=120487461 

  SISU clinic support (technical) 

  Kindly choose academic advisor from the list and inform study coordinator about your decision, you will be added to the right academic advisor. Study coordinator will check plan upon request and while graduating.
  Academic advising at the School of Arts, design and architecture | Aalto University

  Academic advisors:

  Architectural Principles and Theory, Anni Vartola
  History of Architecture, Özlem Özer-Kemppainen & Panu Savolainen

  Building Design, Esa Ruskeepää
  Building Technology, Elina Koivisto Simon Mahringer
  Design of structures, Toni Kotnik
  Emerging Design Methods, Antti Ahlava (4 students)
  Health & Wellbeing Architecture, Laura Arpiainen
  Housing Design, Antti Lehto
  Humanitarian Architecture, Saija Hollmén
  Wood Constructions, Pekka Heikkinen

  Urban Design, Tommy Lindgren

  Urban Planning, Hossam Hewidy

Käytä opintojen suunnitteluun huolella aikaa. Sinun on tehtävä tärkeitä päätöksiä opintojesi eri vaiheista:

 • Miten suunnitella opinnot niin, että on mahdollista valmistua tutkinnon tavoiteajassa?
 • Mitä opintoja sisällyttää tutkintosi laajuuteen?
 • Mitä sivuaineopintoja ja vapaasti valittavia opintoja valitset?
 • Sisällytätkö opintoihisi vaihtojakson tai harjoittelun ulkomailla?
 • Mitä projekteja sisällyttää opintoihin?
 • Mistä aiheesta teet opinnäytteen?

Opintojen kokonaisuuden määrittelyssä sinua helpottaa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Hyvin suunnitellut opinnot ovat avain onnistumiseen.

HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on kätevä työkalu omien opintojen suunnittelemiseen. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhdessä koulutusohjelmansa oman akateemisen ohjaajan (pääaineen tai ohjelman lehtori tai professori) ja opintokoordinaattorin kanssa. Vaikka HOPS on pakollinen asiakirja, jonka akateemisen ohjaajan on hyväksyttävä, on se myös hyödyllinen työkalu opiskelijalle, sillä hyvin suunniteltu henkilökohtainen opintosuunnitelma auttaa seuraamaan, miten opinnot etenevät ja luo opintoihin konkreettisia välietappeja.Henkilökohtainen opintosuunnitelma päivitetään vuosittain tai opiskelijan pyynnöstä opiskelijan, akateemisen ohjaajan ja opintokoordinaattorin toimesta. HOPS pohjautuu opinto-oppaassa esitettyihin tutkintovaatimuk­siin sekä tarjottuihin kursseihin.

HOPS työkaluja, jotka ovat käytössä Aalto ARTSissa:

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksyy akateeminen ohjaajasi. Suunnitelmaa voi muuttaa myöhemmin, mutta tarkoituksena on melko pysyvä realistinen suunnitelma, joka tukee sinua opinnoissasi. Voimassaolevaa suunnitelmaa tarvitaan esimerkiksi sivuainehakuun ja vaihtohakuun.

 

Sisu-tukea

Jos sinulla on ongelmia HOPSin tekemisessä tai kursseille ilmoittautumisessa Sisussa, etkä löydä vastausta ohjeista (linkki Sisu-ohjeisiin), voit tulla käymään Sisu-klinikalla. Klinikalla ei järjestetä luentoa, vaan neuvonta tapahtuu yksilöohjauksena.  Klinikoiden ajankohdat ja linkit:

SISU-klinikat kevätlukukaudella 2023

Zoom-linkki on sama kaikkiin klinikoihin: https://aalto.zoom.us/j/64516644762

 

Tammikuu

Keskiviikko 18.1. klo 10.00-11.30
Perjantai 20.1. klo 12.30-14.00

Helmikuu

Keskiviikko 15.2. klo 13.30-15.00
Perjantai 17.2. klo 10.00-11.30

Maaliskuu

Perjantai 17.3. klo 10.00-11.30
Keskiviikko 22.3. klo 10.00-11.30
Perjantai 24.3. klo 13.00-14.30

Huhtikuu

Keskiviikko 12.4. klo 12.00-13.30
Perjantai 14.4. klo 10.00-11.30

Toukokuu

Perjantai 12.5. klo 13.00-14.30 (erityisesti lisäaikahakijoille)
Tiistai 23.5. klo 10.00-11.30
Perjantai 26.5. klo 10.00-11.30

Kesäkuu

Tiistai 13.6. klo 12.30-14.00
Perjantai 16.6. klo 10.00-11.30

 

Opintojen suorittaminen

Opintojen ohjaus

Ohjausta Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (ARTS) antavat pääasiassa pääaineen/ohjelman koordinaattorit ja suunnittelijat sekä akateemiset ohjaajat.
Jokaiselle pääaineelle ja ohjelmalle on nimetty opintokoordinaattori/suunnittelija, joka neuvoo opintojen suunnitteluun ja suorittamiseen liittyvissä asioissa. Oppimispalveluihin kuuluvat lisäksi kansainvälisten asioiden koordinaattorit, jotka neuvovat esimerkiksi vaihtoon liittyvissä asioissa. ARTSilla on myös oma opinto-ohjaaja, joka tukee laajemmin opintojen aikaisissa pohdinnoissa (ks. tarkemmin alla).
Jokaiselle opiskelijalle osoitetaan opintojen alussa akateeminen ohjaaja. Akateemisen ohjaajan tehtävänä on tukea ja ohjata opiskelijaa opinnoissaan ja seurata opintojen etenemistä. Yksi ohjauksen työkaluista on henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jonka opiskelija laatii yhdessä akateemisen ohjaajan kanssa ja jota tarkastellaan keskusteluissa vuosittain tai tarpeen mukaan. Akateemisen ohjaajan kanssa voi keskustella myös mm. opintoihin liittyvistä valinnoista, harjoittelupaikoista, vaihto-opinnoista, työllistymisestä ja muista mieltä askarruttavista asioista.
ARTS:ssa toimii myös matalan kynnyksen vertaisohjausta antava Helping Hand.


Aalto-yliopiston opiskelijoille tarjolla olevia muita ohjaus- ja hyvinvointipalveluita ovat:

    Opiskelijapalvelupiste Starting Point
    Starting Point of Wellbeing
    Opinto- ja urapsykologit
    YTHS
    Aalto-papit
    Ura- ja rekrytointipalvelut
    Oppimiskeskus
    Henkilökohtaiset opintojärjestelyt


ARTSin oma opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaajan kanssa voit pohtia opiskeluun ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä kysymyksiä, saada tukea tilanteesi jäsentämiseen sekä apua opintojen laajempaan suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen. Opinto-ohjaaja voi auttaa myös tilanteissa, joissa haluat keskustella opinnoistasi jonkun kanssa, etkä tiedä, keneen ottaisit yhteyttä.
Opinto-ohjaaja voi auttaa, kun haluat esimerkiksi

 • pohtia omia vahvuuksiasi ja kiinnostuksen kohteitasi
 • kartoittaa erilaisia opintovaihtoehtoja (sivuaineet, opiskelijavaihto jne.)
 • keskustella mistä tahansa opintoihin liittyvästä, joka mietityttää (motivaatio, ohjelman/alan vaihto jne.)

Aika opinto-ohjaajalle varataaan MyStudiesissa. Tapaamisen pituus on 45 minuuttia ja varattavia aikoja (n. 3/vko) on eri viikonpäivinä.

 • Published:
 • Updated:
Share
URL copied!