Maire Syrjäkari
Dean's Unit of the School of Engineering

Maire Syrjäkari

Educational Developer, university pedagogy and Programme leaders' support teamleader

Contact information

Postal address
Otakaari 4, huone 115
room Otakaari 4, room 115
Preferred contact method
+358 50 523 3857

Description

Toimin yliopistotasolla Aalto-yliopiston pedagogisten opintojen prosessivastaavana ja kouluttajana. Insinööritieteiden korkeakoulussa vedän Ohjelmajohtajien ja varadekaanin tukitimiä. Tehtäviini tukitiimissä kuuluu opetusosaamisen arviointi ja kehittämisen tuki sekä vastuu prosessista. ENGissä tuen opetusosaamisen kehittämistä eri tavoin. Ohjelmajohdon tuki eri muodoissa mm. ohjelman pedagogisen kehittämisen tuki mm. kehittämisprosessin koordinointi, fasilitointi workshpeissa ym. tilaisuuksissa.

Julkaisuja:

Syrjäkari, M. (2007) Opettaja ohjaajana verkossa -tuutoreiden kokemuksia verkko-ohjaamisesta Akateemiset opiskelutaidot -verkkokurssilla. Acta Universitatis Lapponiensis 126.

Ylitalo, J., Syrjäkari, M. ja Hyppönen, O. (2011) Opetuksen johtaminen oppimiskeskeisen yliopistokulttuurin edistäjänä - ajatuksia Aallosta. Yliopistopedagoginen aikakausijulkaisu1/2011, 1-34

Hirsto, L., Lampinen, M. ja Syrjäkari, M. (2013) Learning outcomes of university lectures from a process-oriented university pedagogical course. Trames, 2013, 17,(67/62), 4, 347-365.

Lampinen, M., Hirsto,L. ja Syrjäkari, M. (2013) Opettaja kehittäjänä -kurssin tavoitteet, toteutus ja arviointi sekä näkökulmia ohjaamiseen. Teoksessa Lampinen (toim.) Opettajan muuttuvat roolit - yhdessä yhteisölliseen opetuksen kehittämiseen. Aalto-yliopiston julkaisusarja crossover 17/2013. Saatavilla verkossa Aaltodoc-julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-5484-1

Syrjäkari, M. ja Hemminki. M. (2014) Yliopistopedagoginen koulutus Aalto-yliopistossa. Yliopisto-pedagogiikka (21) 1. http:/lehti.yliopistopedagogiikka.fi/

Syrjäkari, M., Koponen, J. ja Tuominen, J. (toim.) (2015) Hyvä yliopisto-opettajuus - kysymyksiä ja vastauksia yliopistopedagogisen koulutusvuoden varrelta. Aalto-yliopiston julkaisusarja crossover 11/2015. Saatavilla verkossa Aaltodoc-julkaisuarkistossa: http://urnfi/URN:ISBN:978-952-60-6488-8

Levander. L., Hirsto, L. ja Syrjäkari, M.(2014) Challenges and opportunities of teaching competence evaluation Full paper in proceedings ICED 2014 conference,16. - 18.6.2014, Stockholm. Sweden.http://www.iced.se/proceedings/1214_Levander.pdf

Konferenssi ym. esityksiä

Areas of expertise

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa Opetuksen kehittäminen pedagogical training yliopistopedagogiikka Opetusosaam Opettajien konsultointi yliopistopedagoginen koulutus Ohjelmajohtajien tuki Opetussuunnitelman pedagoginen kehittäminen fasilitointi ICT in educational de assessing teaching competence program manager