Open positions

Kemian ja materiaalitieteen yliopisto-opettaja / yliopistonlehtori / vanhempi yliopistonlehtori

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 12 000 opiskelijaa ja yli 4000 työntekijää, joista 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä. Monimuotoisuus on osa meitä, ja teemme jatkuvaa työtä yhteisömme monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden varmistamiseksi. Siksi kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta liittymään yhteisöömme.

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakouluun haetaan

KEMIAN JA MATERIAALITIETEEN YLIOPISTO-OPETTAJAA / YLIOPISTONLEHTORIA / VANHEMPAA YLIOPISTONLEHTORIA

Tehtävänkuva

Aallon lehtorien urajärjestelmään kuuluvien henkilöiden työnkuva painottuu opettamiseen. Sitä täydennetään sovitulla tutkimustehtävien, tiedeyhteisön palvelutehtävien ja akateemisen johtamisen yhdistelmällä. Työajan jakautumisesta opetuksen ja muiden velvollisuuksien välillä sovitaan erikseen. Aalto-yliopiston lehtorien urapolulla olevilla henkilöillä on mahdollisuus edetä urallaan säännöllisten arviointien kautta, joissa huomioidaan ansiot kaikilla tehtävän osa-alueilla.

Haettavana oleva lehtorin tehtävä on sijoitettu Kemian ja materiaalitieteen laitokselle. Tehtävän opetuksen pääpainoalana on kemian perusopetus, jossa korostuu erityisesti suomenkielisen kandidaattiohjelman laboratorio-, pienryhmä- ja luento-opetus. Tehtävä sisältää myös kemian perusopetuksen digitalisointia. Lisäksi tehtävään voi kuulua englanninkielistä opetusta kandidaatti- ja maisteriohjelmissa.

Sijoittuminen Aalto-yliopiston lehtorin urapolulle määräytyy tehtävään valittavan henkilön pätevyyden mukaan. Urajärjestelmän alkuvaiheessa palvelussuhteet ovat määräaikaisia ja yliopistonlehtori rekrytoidaan joko määräaikaiseen tai vakinaiseen palvelussuhteeseen. Vanhemman yliopistonlehtorin tehtävään rekrytoidaan vakinaiseen palvelussuhteeseen.  Lisätietoa Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmästä: https://www.aalto.fi/fi/tutkimus-ja-taide/lehtorien-urajarjestelma.

Edellytykset

Hakijalta edellytetään tohtorin tutkintoa. Aiempi opetuskokemus korkea-asteelta ja/tai pedagoginen koulutus ovat eduksi. Tehtävää täytettäessä otetaan huomioon myös tutkimusansiot. Valintaa tehdessä arvostetaan näyttöjä monipuolisten opetusmenetelmien kehittämisestä ja soveltamisesta. Hakijalta edellytetään kykyä ja kiinnostusta tutkimustyön tekemiseen, ja hakemuksesta tulee ilmetä, millä tavoin hakija pystyy vahvistamaan ja tukemaan yhden tai useamman tutkimusryhmän toimintaa niiden vahvuusalueilla. Hakijalta edellytetään sujuvaa englannin kielen taitoa, ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Pedagogisen koulutuksen suorittamista vaaditaan urajärjestelmässä etenemiseen.

Hakeminen

Haethan tehtävää viimeistään 17.8.2022 sähköisen rekrytointijärjestelmämme kautta. Jos olet Aallon työntekijä, haethan tehtävää Workdayn työntekijäprofiilisi kautta (internal jobs).

Toimitathan liitteenä seuraavat hakudokumentit:

  • työhakemus

  • CV

  • Opetusportfolio Aallon ohjeiden mukaan - Teaching portfolio guidelines for candidates  

  • julkaisuluettelo

  • suunnitelma laitoksen tutkimukseen osallistumisesta (2-3 sivua)

Tarkemmat ohjeet hakudokumenttien koostamiseen löydät täältä: https://www.aalto.fi/fi/opetus-ja-oppiminen/lehtorien-urajarjestelma.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat professori Kari Laasonen ja hakemusteknisissä asioissa HR-koordinaattori Maarit Pietiäinen, s-postit: [email protected]

Haluatko lisätietoa meistä ja tulevista kollegoistasi? Voit katsoa nämä videot: Aalto University – Towards a better world, Aalto People, ja Shaping a Sustainable Future. Voit tutustua myös Aallon virtuaaliseen kampuskierrokseen: https://virtualtour.aalto.fi/.

More about Aalto University:

Aalto.fi
twitter.com/aaltouniversity  
facebook.com/aaltouniversity
instagram.com/aaltouniversity

Interested?
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!