Open positions

Geoinformatiikan yliopistonlehtori / vanhempi yliopistonlehtori

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 12 000 opiskelijaa ja yli 4000 työntekijää, joista 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä. Monimuotoisuus on osa meitä, ja teemme jatkuvaa työtä yhteisömme monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden varmistamiseksi. Siksi kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta liittymään yhteisöömme.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön laitoksella on haettavana 

GEOINFORMATIIKAN YLIOPISTONLEHTORIN / VANHEMMAN YLIOPISTONLEHTORIN TEHTÄVÄ  

Tehtävä tullaan täyttämään Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmän (ks. https://www.aalto.fi/fi/tutkimus-ja-taide/lehtorien-urajarjestelma mukaisesti joko yliopistonlehtorin tai vanhemman yliopistonlehtorin tasolle riippuen hakijan pätevyydestä ja kokemuksesta. Tehtävään haetaan lehtoria pysyvään työsuhteeseen.  

Tehtävänkuvaus

Tehtävä sijoittuu insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön laitoksen geoinformatiikan tutkimusryhmään ks. https://www.aalto.fi/en/department-of-built-environment/geoinformatics.

Geoinformatiikan tutkimusryhmässä tehdään aktiivista tutkimusta spatiaalisessa datatieteessä, fotogrammetriassa, laserkeilauksessa, geodesiassa ja kaukokartoituksessa sekä näiden sovellutusten aloilla. Ryhmä osallistuu insinööritieteiden korkeakoulussa kandidaattiohjelman opetukseen sekä tarjoaa oman geoinformatiikkaan erikoistuneen maisteriohjelman. Tällä hetkellä ryhmässä työskentelee 4 professoria, 2 yliopistonlehtoria sekä tutkijatohtoreita ja tohtorikoulutettavia yhteensä n. 30 henkilöä.

Geoinformatiikan lehtori tulee pääasiallisesti opettamaan geoinformatiikan tietoteknisesti painottuneita kandidaatti- ja maisterivaiheen kursseja. Lisäksi lehtorin tehtäviin kuuluu verkko-opetuksen kehittäminen, opiskelijoiden akateeminen ohjaus, opinnäytetöiden ohjaus, opiskelijavalintoihin sekä kansainvälisten opetusverkostojen toimintaan osallistuminen sekä yhteydenpito alan sidosryhmiin. Lehtorin odotetaan tekevän tutkimusta ja seuraavan oman alansa kehitystä. 

Edellytykset

Tehtävään vaaditaan tohtorintutkinto ja yliopistotasoisia pedagogisia opintoja. Lisäksi lehtorilta odotetaan kokemusta yliopistotason kurssien suunnittelemisesta ja toteuttamisesta sekä alan tutkimustehtävistä. Etusijalla ovat ne hakijat, joilla on vahva geoinformatiikkaan kytkeytyvä tietotekninen osaaminen sekä aiempaa opetuskokemusta liittyen GIS-sovelluskehitykseen sekä spatiaalisen datan hallintaan, tietorakenteisiin ja algoritmeihin. Lisäansioiksi luetaan kokemus koulutusohjelmien suunnittelutyöstä ja sidosryhmien kanssa työskentelemisestä. Koska tehtävään kuuluu geoinformatiikan opetus kandidaattivaiheessa, tehtävään valittavan tulee kyetä opettamaan ja ohjaamaan myös suomen kielellä. Hakijan tulee kyetä arvioimaan myös ruotsin kielellä annettuja opinnäytetöitä.

Palkkaus

Palkkaus perustuu yliopistojen henkilöstön palkkausjärjestelmään. 

Työaika

Opetushenkilöstön työaika määräytyy kokonaistyöaikana, joka on 1612 tuntia vuodessa. 

Lisätiedot

Lisätietoja antaa professori Raine Mäntysalo ([email protected]) tai professori Miina Rautiainen ([email protected]). Hakemusteknisissä asioissa lisätietoja antaa HR-koordinaattori Heidi Lehtinen ([email protected]).

Hakemusasiakirjat ja hakuaika

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun dekaanille osoitettuun hakemukseen tulee liittää

Englanninkielinen hakemus liitteineen toimitetaan sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta (Hae nyt!  -linkki alla) viimeistään 31.5.2022. Jos olet jo töissä Aallossa, haethan tehtävää Workdayn työntekijäprofiilisi kautta: Workday -> Find jobs

Laitoksen työryhmä varaa itselleen oikeuden pyytää hakijoilta tarvittaessa lisämateriaalia.

 

Hakuaikaa voidaan jatkaa, mikäli edellytykset täyttäviä hakijoita ei varsinaisessa haussa löydy. Aalto-yliopisto varaa itselleen mahdollisuuden ottaa huomioon myös muita mahdollisia ehdokkaita. 

Hakuprosessi

Laitostyöryhmä valitsee kaikista hakemuksista lupaavimmat lyhytlistalle ja pyytää vähintään yhtä puolueetonta ulkopuolista vertaisarviointia lyhytlistalla olevista kandidaateista. Laitostyöryhmä kutsuu lupaavimmat kandidaatit vierailulle Aalto-yliopistoon ja haastattelee kandidaatit. Kandidaatit antavat vierailun aikana myös suomenkielisen opetusnäytteen.

Hakijoita arvioidaan seuraavien osa-alueiden perusteella: tieteelliset ansiot, opetustaito ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Yksityiskohtaiset arviointikriteerit löytyvät Aalto Lecturer Career System Policies and Procedures -dokumentista (ks. https://www.aalto.fi/fi/opetus-ja-oppiminen/lehtorien-urajarjestelma)

Kielitaitovaatimukset

Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa hyvää suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa. Hakijan tulee kyetä arvioimaan myös ruotsin kielellä annettuja opinnäytetöitä.

Espoo, 28.4.2022

More about Aalto University:

Aalto.fi
twitter.com/aaltouniversity  
facebook.com/aaltouniversity
instagram.com/aaltouniversity

Interested?
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!