Open positions

4–5 yrittäjäksi haluavaa insinööriä, muotoilijaa, terveydenhuollon ammattilaista ja/tai kauppatieteilijää Biodesign Finland -ohjelmaan

Biodesign call pic, two people working together and picture of one of the end products; Lumoral

Haemme 4–5 yrittäjäksi haluavaa insinööriä, muotoilijaa, terveydenhuollon ammattilaista ja/tai kauppatieteilijää Biodesign Finland -ohjelmaan

Haemme 4–5 innovatiivista yrittäjäksi haluavaa insinööriä, muotoilijaa, terveydenhuollon ammattilaista ja /tai kauppatieteilijää täysipäiväiseen, 10 kk:n kestävään (1.8.2023 - 31.5.2024) Biodesign Finland -ohjelmaan, jossa luot perustan hankkeesta syntyvälle terveysteknologiayritykselle. Ohjelman järjestäjät ovat Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu (Aalto), Helsingin yliopiston Lääketieteellinen tiedekunta (HY), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsingin kaupunki (HKI) ja Metropolia Ammattikorkeakoulu (Metropolia). www.biodesignfinland.fi

Tehtäväkuvaus

Biodesign Finland -ohjelma on innovaatio- ja koulutusohjelma, joka pohjautuu Stanfordin yliopistossa kehitettyyn innovaatioprosessiin (Yock et al., Biodesign: The Process of Innovating Medical Technologies 2nd Edition, Cambridge Univ. Press 2015; http://biodesign.stanford.edu/).

Ohjelma pyrkii kehittämään teknisiä, kaupallistettaviksi sopivia tutkimuslähtöisiä ratkaisuja sairaaloiden käytännön tarpeisiin tarjoamalla monialaiselle työryhmälle koulutusta sairaalaympäristössä ja luomalla uutta yritystoimintaa. Tulet toiminaan innovaatiotutkijana ja olemaan osa työryhmää, joka muodostuu teknisen/taideteollisen/terveydenhuollon/tekniskaupallisen koulutuksen saaneista henkilöistä sekä immersioyksikön lääketieteellisen toimialan asiantuntijoista.

Alkukoulutuksen jälkeen tiimit jakautuvat havainnoimaan henkilökunnan toimintaa ja käytettävää välineistöä HUS:n sairaankuljetuksessa ja keuhkokeskuksessa. Syntyneet havainnot käsitellään Biodesign menetelmän mukaisesti ja niistä yhteen tarpeeseen tiimit kehittävät kaupallistettavat ratkaisut. Prosessin aikana tiimejä tukevat kouluttajat ja alalla toimivat mentorit.

Immersioyksiköitä koskevat havainnot jatkojalostetaan yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja niistä vähintään yhteen pyritään löytämään ratkaisu innovaatiotutkijoiden toimesta. Tyypillisesti tiimi jatkojalostaa teknologisen ratkaisun hankkeen jälkeisessä tutkimushankkeessa tai hankkeen jälkeen perustetussa yrityksessä.

Hakijalta edellytetään

Edellytämme hakijalta soveltuvaa diplomi-insinöörin, kauppatieteen, terveydenhuolto-alan, designin maisteritason tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tasoa vastaavaa osaamista, erinomaista suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa, ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta, tiedonhaun osaamista ja rohkeutta sitoutua tähän vaativaan tehtävään. Työelämän kokemus opintojen jälkeen katsotaan eduksi. HUS:n kenttätutkimusjaksoa varten hakijoilta vaaditaan koronarokotustodistus. Tehtävään valituilta edellytetään halukkuutta ja valmiutta ryhtyä yrittäjiksi ja kaupallistaa hankkeen lopputulos esim. oman yrityksen tai olemassa olevan yrityksen kautta.

Palkkaus

Innovaatiotutkijan palkka on 3300 €/kk. Kukin tiiminjäsen tullaan palkkaamaan yhteen seuraavista organisaatioista: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Helsingin yliopistollinen sairaala ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Työsopimusehdot määräytyvät palkkaavan organisaation mukaisesti. Ohjelmassa annettu innovaatiotutkijan koulutus on huomioitu palkkatasossa, eikä siitä peritä erillistä maksua.

Hakeminen

Hakemus pyydetään jättämään viimeistään 6.4.2023 mennessä Aalto-yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmä Workdayn kautta valitsemalla sivun alareunasta ”Apply Now”/”Hae nyt”.

Jos olet Aallon sisäinen hakija, haethan sisäistä hakukanavaa käyttäen kirjautumalla ensin Workday-järjestelmään (Workday -> Internal Jobs).

Liitä hakemukseesi: (max. 5 liitettä, max. 5mb/liite)

  • motivaatiokirje
  • ansioluettelo
  • kopio tutkintotodistuksista
  • luettelo mahdollisista patenttihakemuksista ja julkaisuista sekä enintään kolmesta suosittelijasta.

Hakumateriaaleja käsitellään myös Aalto-yliopiston ulkopuolella, mukana olevien organisaatioiden edustajien kesken.

Aalto-yliopistolla, Helsingin yliopistolla, HUS:lla ja Metropolia Ammattikorkeakoululla on perustellusta syystä oikeus jättää tehtävä täyttämättä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa halutessaan huomioon myös ehdokkaita, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Lisätietoja

Lisätietoja hausta antavat Salla Keränen ([email protected]) ja apulaisprof. Heikki Nieminen ([email protected]). Rekrytointiprosessiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa HR Partner Maarit Pietiäinen [email protected]. Biodesign Finland -hanketta esitellään sivustolla www.biodesignfinland.fi. Hakuilmoitus löytyy myös täältä: www.biodesignfinland.fi/haku

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Aalto-yliopiston pääkampus sijaitsee Espoon Otaniemessä.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja yksi Euroopan parhaimmista yliopistoista. Se kuuluu Aalto-yliopiston strategisiin yhteistyökumppaneihin mm. lääketieteellisen tekniikan kehityksessä. Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on monilla osa-alueillaan ehdotonta huippua maailmassa.

HUS

Meilahden kampuksella sijaitseva Helsingin yliopistollinen sairaala on kansainvälisesti korkeatasoinen yliopistosairaala, joka tekee kliinisen palvelun lisäksi huomattavaa tieteellistä ja kliinistä kehitystyötä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia on osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja. Metropolia panostaa jatkuvaan oppimiseen, ilmiölähtöisiin innovaatiokeskittymiin, kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon.

Asiasanoja: lääketieteellinen tekniikka, terveysteknologia, palvelumuotoilu, tuotekehitys, terveydenhuolto, kaupallistaminen, startup, yrittäjyys, insinööri, muotoilija, kauppatieteilijä, innovaatio, kehittäminen

More about Aalto University:

Aalto.fi
twitter.com/aaltouniversity  
facebook.com/aaltouniversity
instagram.com/aaltouniversity

Interested?
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!