För studiehandledare

Bästa Studiehandledare, här hittar du aktuell information om hur man söker till Aalto-universitetet, kontaktuppgifter, information och inbjudningar till olika evenemang som är speciellt riktade till studiehandledare och elever. Via denna sida kan man också beställa tid för att besöka våra campus eller beställa en presentation av Aalto till den egna skolan.

Aalto-universitetet besöker skolor

Våra studerande besöker gärna din skola (gymnasiet eller yrkesskola) och informerar om universitetsstudier och om hur man ansöker om studieplats, tag kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice (via elektronisk formulär), opiskelijavierailut-arts [at] aalto [dot] fi (turkoordinator i Högskolan för konst, design och arkitektur) eller till campuset i S:t Michel i god tid före det önskade besöket.

Pia Rydestedt e-post: f%C3%B6rnamn.efternamn [at] aalto [dot] fi (förnamn.efternamn@aalto.fi), tfn 050-5608378 (studievägledning och information på svenska)

Campusbesök

Arabia

Vid Högskolan för konst, design och arkitektur ordnas guidade turer för skolgrupper som tar cirka en timme. Under turerna får man bekanta sig med högskolans utrymmen och man får information om ansökningsprocessen. Högskolans studerande fungerar som guider. Du kan boka ett besök genom att skicka epost till adressen opiskelijavierailut-arts [at] aalto [dot] fi. Meddela gruppens storlek, önskemål om datum och klockslag samt skolans namn.

Otnäs, Tölö och S:t Michel

Skolgrupper kan också besöka Aalto-universitetets tekniska högskolor i Otnäs och Handelshögskolan i Otnäs, Tölö och S:t Michel. Du kan boka ett besök genom elektronisk formulär från ansökningsservice (Tölö och Otnäs) och bscba-mikkeli [at] aalto [dot] fi (S:t Michel). Meddela vilken utbildning ni är intresserade av, gruppens storlek och önskemål om datum och klockslag samt skolans namn.

Kommande evenemang

  • Aalto-universitetets, Helsingfors universitets och Konstuniversitetets gemensamma finskspråkig Koe kampus!-evenemanget arrangeras den 25.10.2018. Närmare information fås från evenemangets hemsida: koekampus.fi
  • Det svenskspråkiga Högskoledagen arrangeras 1.11.2018. I evenemanget har svenskspråkiga gymnasieelever möjlighet att besöka huvudstadsregionens universitet och högskolor.
  • Studiehandledarseminariet för huvudstadsregionens universitet arrangeras på Aalto-universitet 2.11.2018. Seminariet arrangeras i samarbete med Aalto-universitetet, Hanken, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet. 

Mera info om olika evenemang hittar du på sidan om evenemang

Information för studiehandledare

Aalto-universitetets hemsidor

Antagningar till kandidat- och magisterutbildningar (3 år + 2 år) vid Aalto-universitetet

Gemensamma antagningar

Studiehandledarpaket

Studiehandledarpaketet är en PowerPoint-presentation, som hjälper dig att berätta om universitetsstudier och Aalto-universitetet. Den innehåller beskrivningar om studier, examensuppbyggnad, utbytesstudier och allmänt om studieliv. Den innehåller även exempel på yrken man kan få när man utexaminerats från någon av Aalto-universitetets sex högskolor.

Nyhetsbrev riktat till studiehandledare

Du kan beställa Aalto-universitetets elektroniska nyhetsbrev genom att den här websidan. Nyhetsbrevet utkommer 2-4 gånger per år och innehåller aktuell information om ansökningsprocessen och evenemang riktade till studiehandledare och sökande.

Nyhetsbrevarkiv

2018

2017

2016

2015

2014

 

Sidansvarig: | Senast ändrad: 16.05.2018.