Ansökning till utbildningar som leder till ekonomie magisterexamen (2 år)

Du kan studera till ekonomie kandidat (EK) eller ekonomie magister (EM) vid Aalto-universitetets handelshögskola.  Dessutom erbjuder Aalto-universitetets handelshögskola forskarexamina inom det ekonomiska utbildningsområdet. Dessa är ekonomie licentiatexamen (EL) ekonomie doktorsexamen (ED) och filosofie doktorsexamen (FD). Undervisningsspråken inom det ekonomiska utbildningsområdet är finska och engelska.

Aalto-universitetets handelshögskola har campus i Helsingfors och S:t Michel. I S:t Michel kan du studera för ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Economics and Business Administration, BScBA) inom kandidatprogrammet International Business. Efter att har avlagt kandidatexamen i kandidatprogrammet International Business får studerande också studierätt till ekonomie magisterexamen vid handelshögskolans enhet i Helsingfors.

Inom området företagsekonomi finns ansökningsalternativ för både kandidatskedet och magisterskedet i enlighet med examensstrukturen, som består av två steg. Genom antagningen till studier på kandidatnivå får sökande rätt att studera för såväl lägre som högre högskoleexamen. Genom antagningen till studier på magisternivå får studeranden rätt att avlägga endast en högre högskoleexamen.

Hösten 2015 har undervisningen på kandidatnivå vid Helsingforsenheten flyttats i sin helhet till Aalto-universitetets campus i Otnäs.

Ansökan till magisterprogrammen (högre högskoleexamen)

Den som har en lämplig universitets- eller yrkehögskoleexamen kan söka direkt till ett av de elva magisterprogrammen vid Handelshögskolan genom antagningen på magisternivå. Undervisningen äger rum på Handelshögskolans campus i Tölö.

  • Ansökningstiden för antagningen på magisternivå (endast högre högskoleexamen): 15.12.2017 - 24.1.2018

Tilläggsinformation om studerandeurvalet och urvalskriterer finns på finska och på engelska om du byter sidans språk uppe till höger.

Sidansvarig: | Senast ändrad: 26.01.2018.