Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-manuskript

Examen:

Konstmagisterexamen.
Mer information.

ECTS:

120 studiepoäng (ECTS)

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Varaktighet:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen eller motsvarande studier.
Mer information.

Terminsavgift:

Ja, för studeranden från länder utanför EU.

Undervisningsspråk:

finska (svenska) eller engelska
Mer information.

Högskola/or:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Avdelning/ar:

Institutionen för filmkonst och scenografi

Ansökningstid:

2016-12-15 - 2017-01-25

Resultaten publiceras:

2017-04-05

Obs! Film- och tv-manuskript har inte nybörjarplatser för 2018.

Mål för utbildningen

Magisterstuderandena i film- och tv-manuskript studerar för att utöva ett betydelsefullt konstnärligt arbete på hög nivå, och kan tillämpa kunskaperna i produktionsprocessen och grupparbetet. Studeranden lär sig de centrala teoretiska frågorna på området och får färdigheter för att bedriva forskning.

Målet med film- och tv-manuskriptutbildningen är att öva sig i, utforska och förnya den mänskliga miljön där människors erfarenheter och upplevelser i allt större utsträckning följer ett manuskript, det vill säga är planerade och producerade. I magisterprogrammet får studeranden sätta sig in i de olika uttrycksformerna för dessa mentala och sociala djupstrukturer, i synnerhet när det gäller att studera, undersöka och skriva manuskript för olika tillämpningar av rörliga bilder.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet film- och tv-manuskript är på finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Information om undervisningsspråken vid Aalto-universitetet.

Utbildningens innehåll

Det viktiga i magisterstudierna i film- och tv-manuskript är ett målmedvetet projektarbete som syftar till att få till stånd ett grupparbete och en dynamisk process mellan det individuella arbetet, filmteamets olika sakkunniga och produktionsverksamheten.

Studeranden gör sitt examensarbete i form av ett manuskript som både konstnärligt och produktionsmässigt är konkurrenskraftigt och håller hög kvalitet. I anknytning till manuskriptet sammanställer studeranden även en forskningsdel, det vill säga problematiserar någon manuskriptrelaterad fråga som skribenten och studiegemenskapen anser vara viktig.

Magisterstuderande sätter sig in i film- och tv-manusförfattandets historia i teori och praktik samt via forskning, men får även en inblick i senaste verk och tillämpningar. Studeranden bedömer hur betydelsefulla och genomförbara såväl de egna som studiekamraternas film- och tv-serieprojekt är. Individuella projekt, grupparbeten, internationella studier samt samprojekt med andra konstnärliga och produktionsinriktade aktörer inom branschen ger färdigheter för olika uppgifter och positioner i arbetslivet. Biämneshelheterna (såsom filmregi, filmproduktion, filmklippning eller andra studier på universitetsnivå) ger studeranden en möjlighet till djupare insikt om hurdan generell och organisk karaktär filmen, televisionen och andra relaterade branscher har. Seminarier, olika studiehelheter, internationella verkstäder och utbildningsprojekt hjälper studeranden att se sina starka sidor samt skapa bra nätverk.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2017-2018 (på finska).

Karriärmöjligheter

Studerande med film- och tv-manuskript som huvudämne riktar in sig på och får konstnärligt arbete i filmproduktioner (manusförfattare, manusförfattare-regissör, manusförfattare-producent), konstnärligt och produktionsrelaterat arbete inom tv-produktioner (tv-manusförfattare, script-och story-editor, show runner, producent, biträdande producent), som företagare och samhällsaktör (produktionsbolag, tv-kanaler, institutioner på området) samt lärare (universitet och yrkeshögskolor).

Internationalisering

En del av studierna avläggs i form av internationella projekt, seminarier och verkstäder. Genom studentutbyte är det möjligt att under en längre tid stifta bekantskap med en internationell utbildnings- och verksamhetsmiljö. Skolan har ett omfattande, årligt samarbete med bland annat projektet Engage (Screen Academy Scotland at Edinburgh Napier University), National Film School Ireland at IADT, Baltic Film and Media School at Tallinn University) samt Screenwriting Research Network.

Antagningsförfarande

Ansökan till magisterprogrammet i filmkonst och huvudämnet film- och tv-manuskript ska riktas till magisterurvalet på det konstnärliga området. Antagningen av studerande sker genom ett tvådelat urvalsprov. Det sker en gallring mellan de båda delarna. I det första skedet sker antagningen utifrån ansökningshandlingar, förhandsuppgifter, arbetsprover (portfolio), meritförteckning (CV) och den studieplan som studeranden har sammanställt. Det andra skedet består av en intervju som föregås av eventuella specifika uppgifter eller extra arbetsprover beroende på ansökningsalternativet.

Viktiga bedömningskriterier i antagningen av studerande till film- och tv-manuskript är sinne för drama, visuell berättarförmåga, färdigheter i processarbete, förmåga att gestalta detaljer och helheter samt förmåga att upptäcka, identifiera och skapa speciella och betydelsefulla helhetsupplevelser.

Sidansvarig: | Senast ändrad: 29.08.2017.