Ansökningsalternativ till kandidatutbildning

Aalto-universitetet erbjuder dessa ansökningsalternativ till kandidatutbildning inom det ekonomiska, konstindustriella och tekniska utbildningsområdena.

Du kan ändra listan på det sätt du vill. Den kan antingen ordnas i alfabetisk ordning, i grupper enligt de tre utbildningsområdena eller i grupper enligt de sex stycken högskolor som finns representerade vid Aalto-universitetet.

När man ansöker om en studieplats vid universitet ansöker man i huvudsak om en studierätt som berättigar till studier på kandidatnivå. När man fått och tagit emot en studieplats är man också berättigad till studier som leder till högre högskoleexamen. Följande lägre och högre högskoleexamina kan avläggas vid Aalto-universitetet: ekonomie kandidatexamen och ekonomie magisterexamen, konstkandidatexamen och konstmagisterexamen, teknologie kandidatexamen och diplomingenjörsexamen, arkitektexamen och landskapsarkitektexamen.

 

Sorting and filtering features require Javascript enabled