Ansökan till doktorsutbildning

På Aalto-universitetet kan man avlägga ekonomie, konst- och teknologie doktorsexamen.

Behörighet

Om allmän behörighet till studier som leder till vetenskaplig eller konstnärlig påbyggnadsexamen föreskrivs i universitetslagen (558/2009). Enligt lagen kan personer som avlagt någon av följande examina antas som studerande:

  1. lämplig högre högskoleexamen;
  2. lämplig högre yrkeshögskoleexamen, eller
  3. lämplig utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Urvalskriterier för doktorander

Följande urvalskriterier tillämpas på Aalto-universitetet: den sökandes vetenskapliga och/eller konstnärliga potential för påbyggnadsexamen, forskningsplanens nivå och genomförbarhet samt den sökandes förutsättningar att slutföra studierna inom den målsatta studietiden.

Högskolorna har dessutom egna urvalskriterier som noggrannare fastställer bedömningskriterierna för de sökande. I urvalskriterierna utreds också nödvändiga kompletterande studier för att uppnå de färdigheter som behövs för att avlägga doktorsexamen samt kraven på tillräckliga språkkunskaper. I urvalskriterierna fastställs dessutom nivåkraven för utländska examina samt förutsättningarna för sökande som avlagt högre yrkeshögskoleexamen att bli valda som forskarstuderande.

Högskolorna väljer doktorander till skolans doktorandprogram antingen en eller två gånger om året. Vissa program har kontinuerlig antagning. Den sökande ska kontrollera antagningsförfarandet på högskolornas Into-sidor.

Doktorandprogrammet inom ekonomi (into.aalto.fi)

Doktorandprogrammet inom ingenjörsvetenskaper (into.aalto.fi)

Doktorandprogrammet inom kemiteknik (into.aalto.fi)

Doktorandprogrammet inom teknikvetenskaper (into.aalto.fi)

Doktorandprogrammet inom elektroteknik (into.aalto.fi)

Doktorandprogrammet inom konst, design och arkitektur (into.aalto.fi)

Sidansvarig: | Senast ändrad: 14.03.2018.