Antagningsresultat

På sidan statistik hittar du antagningsstatistik, antal sökande, antal antagna och antagningspoäng.

Ytterligare information om situationen för sökande som har sökt i både gemensam ansökan (t.ex. kandidat+magisterutbildningar) och separat ansökan (t.ex. magisterutbildningar) till högskolor finns i Studieinfo (studieinfo.fi).

Mera information och instruktioner för nya studerande: Into portal (into.aalto.fi).

Resultaten för ansökning till magisterutbildning

Ansökningsperioden för magisterprogram som börjar på hösten 2018 ordnades 15.12.2017-24.1.2018. Antagningsresultaten för ansökning till magisterutbildning publiceras 6.4.2018.

På denna webbplats publiceras endast namnen på de antagna studerande som har gett tillstånd till det.

Det ekonomiska utbildningsområdet

Resultaten för ansökning till magisterutbildning 2018, det ekonomiska utbildningsområdet:

Det konstnärlinga utbildningsområdet

Resultaten för ansökning till magisterutbildning 2018, det konstnärlinga utbildningsområdet:

Det tekniska utbildningsområdet

Resultaten för ansökning till magisterutbildning 2018, det tekniska utbildningsområdet:

 

Resultaten för ansökning till kandidatutbildning

Antagningsresultaten för ansökning till kandidatutbildning har publicerats 28.6.2018

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studerandeurvalets resultat för det ekonomiska utbildningsområdets gemensamma antangning offentliggörs senast 28.6.2018.

Till sökande i det ekonomiska utbildningsområdets gemensamma antagning skickas ett poängbrev ur vilket den sökandes poäng frangår. Poängbreven torde vara framme senast 28.6.2018. Den gemensamma antagningens poänggränser finns till påsennde på adressen www.kauppatieteet.fi. 28.6.2018.

Till de som blivit antagna i SAT-antagningen skickas poänggränserna per e-post senast 28.6.2018.

Anvisningar för begäran om rättelse finns i poängmeddelandet som skickats till de sökande.

Det konstnärlinga utbildningsområdet

Studerandeurvalets resultat för det konstnärliga utbildningsområdet offentliggörs senast 28.6.2018.

Se ditt poäng av provuppgifter.

Det tekniska utbildningsområdet

Studerandeurvalets resultat för det tekniska utbildningsområdets antangning offentliggörs senast 28.6.2018.

DIA-gemensamma antagningens lägsta godkända poäng har publicerats på DIA-gemensamma antagningens webbplats.

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammens lägsta godkända poäng har publicerats på programmens webbplats.

Mer information om antagningsresultaten i gemensamma ansökan till högskolor finns i Studieinfo (studieinfo.fi).

Rättelseförfarande av antagningsbeslut (pdf) (kandidatutbildning)
 

Sidansvarig: | Senast ändrad: 02.07.2018.