Om studier

Vid Aalto-universitetet får du en utbildning av högsta kvalitet inom teknik, ekonomi och konstindustri. Bakom den inspirerande atmosfären finns en studentcentrerad kultur som uppmuntrar till engagerat lärande, kreativitet och kritiskt tänkande.

Den branschövergripande kompetensen skapar nya möjligheter: förutom att följa de traditionella alternativen kan du bygga upp en personlig studiehelhet utifrån dina egna karriärmål och intressen.

Vid Aalto-universitetet kan du avlägga ekonomie kandidat- eller magisterexamen, konstkandidat- eller konstmagisterexamen, teknologie kandidatexamen eller diplomingenjörsexamen, arkitektexamen eller landskapsarkitektexamen. Med en utbildning från oss kommer du sannolikt att arbeta med olika slag av krävande expertuppgifter inom vetenskap, konst, teknik och ekonomi.

Sidansvarig: | Senast ändrad: 23.11.2016.