Aalto Game Changers. Ändra världen.

Vill du vara med och skapa någonting unikt och förändra världen?

Vi på Aalto-universitetet tror på styrkan i nyfikenhet och vi uppmuntrar våra studerande att undersöka det okända och att lära sig och göra saker på ett helt nytt sätt – tillsammans och över gränserna.

Aalto ger dig mer än en examen.

 

Teknik, konst och ekonomi möts.

Vår starkaste sida är alla aaltoiter och den öppna atmosfären som inspirerar till att spränga gränser. Kunniga inom olika områden får utnyttja sin egen toppkompetens i sina drömteam och skapa relationer och nätverk som består även efter avslutade studier.

Omkring 20 000 studerande och 85 000 alumner

Internationalitet.

Vårt campus är mycket internationellt, likaså vårt omfattande nätverk av partneruniversitet. Detta garanterar mångsidiga utbytes-, praktik- och projektmöjligheter.

Samarbete med mer än 400 universitet

Stark studerandedriven startup-scen.

Bland annat Startup Sauna samt Slush, som även har väckt internationell uppmärksamhet, kommer från Aalto. Redan i början av dina studier kan du delta i intressanta och praktiska projekt inom företagslivet.

Vid Aalto-universitetet ser 70 nya företag dagens ljus varje år.

Unik omgivning.

Campuset utvecklas kontinuerligt och stödjer vår vision att bygga ett innovativt samhälle. Det fungerar som motor för innovationer, till vilka omgivande företag, startups och teknologiparker ständigt ansluter sig allt tätare.

I MIT:s jämförelse av 200 universitet placerade sig Aalto bland världens 5 stigande stjärnor.

Ansökningstid

  • Ansökningstiden för engelskspråkig kandidatutbildning
    9.
      24.1.2018
  • Ansökningstid för kandidatutbildning 14.3.  28.3.2018
  • Ansökningstid för magisterutbildning 15.12.2017  24.1.2018

Nyheter

Evenemang