Information om webbplatsen

Aalto-universitets webbsidor förnyades år 2013. Sidorna fungerar parallellt med Aalto-universitetets högskolors webbtjänster.

Högskolornas webbtjänster:

Kommentarer, frågor eller ändringsförslag som gäller webbplatsen kan skickas på formuläret som öppnas via Feedback-ikonen nere på sidan eller per e-post till adressen communications [at] aalto [dot] fi.

Den visuella identiteten av webbplatsen är designad av TBWA\Helsinki. Anders Innovations ansvarar för den tekniska implementeringen, och webbplatsen är implementerad i innehållshanteringssystemet Midgard CMS.

Webbplatsens uppbyggnad

Webbplatsen består av fem huvudsektioner som man når genom den horisontella navigationsbalken uppe på sidan (Studier och program, Forskning och vetenskap o.s.v.). Utöver det finns information som riktar sig till målgrupper som t.ex. alumner, medier, samarbetspartner och personer som söker studieplats. Från den horisontella navigationsbalken öppnar sig en större rullgardinsmeny via vilken man kan ta sig djupare in på sidorna.

Aalto.fi och högskolesidorna som förnyas har planerats så att de fungerar responsivt på bildskärmar av normalstorlek och på mobilenheter (smarttelefoner och pekdatorer).

1) Ingångssidan

Ingångssidan är vikt för aktualiteter: där finns nyheter, händelser och ett bildspel som förevisar Aalto-universitetets verksamhet.

2) Studier och program

Sektionen tar upp studiemöjligheterna vid Aalto-universitet, hur man söker till universitetet och den innehåller allmän information om studierna och nyheter om studierna.

3) Forskning och vetenskap

I sektionen hittar man information om forskningen vid Aalto-universitetet och dess tyngdpunktsområden samt länkar till forskningsnyheter. I sektionen presenteras också tvärvetenskapliga projekt och forsknings- och inlärningsmiljöer.

4) Samarbete och partners

I sektionen hittar speciellt universitetets samarbetspartner information om möjligheter till samarbete och om universitetets tjänster.

5) Om universitetet

I sektionen finns information om Aalto-universitetets verksamhet, mål och strategi, organisation och uppgifter, historia samt information om Aalto-universitetet som arbetsgivare. I sektionen Kontaktuppgifter finns Aalto-universitetets och högskolornas samt serviceenheternas kontaktuppgifter.

Upphovsrätt, ansvar och hantering av personuppgifter

Enligt lagen om upphovsrätt och senare ändringar i den har Aalto-universitetet upphovsrätten till materialet som publiceras på webbplatsen. Aalto-universitetet är skyddat som ett varumärke tillhörande Aalto-högskolestiftelsen. Vi förbehåller oss alla rättigheter.

På Aalto-universitetets webbadress finns också webbsidor för universitets studerande, personal eller sammanslutningar som dessa har bildat. Ansvaret för innehållet på dessa sidor ligger hos den person som anges som sidans administratör och som har användarrätt till universitets nät.

Aalto-universitetet ansvarar inte för skador som eventuella fel i webbplatsens innehåll orsakar. Universitetet ansvarar inte heller för sådana skador som beror på tekniska störningar eller på material publicerat av externa instanser som det finns länkar till på webbplatsen.

Inga personuppgifter samlas över personer som använder webbplatsen aalto.fi. E-postadresser eller andra kontaktuppgifter begärs bara om användaren vill ha svar på sina frågor eller kommentarer.

Statistiska uppgifter insamlas över webbplatsens användning i utvecklingssyfte. Webbplatsen skickar en cookie för att man ska kunna räkna antalet användare och besök. Det som statistikförs är webbplatsens användarantal, användningsland, användningstid, använd webbläsare samt vilket innehåll användaren har besökt.

Sidansvarig: | Senast ändrad: 03.10.2017.