Factory – verkstad för ny kunskap

Design Factory, Health Factory och Media Factory är verksamhetsplattformar som förenar den kompetens inom produktutveckling, hälsa och välfärd, och media som Aalto-universitetets högskolor har. Inom dessa områden bedriver högskolor sedan tidigare ett intensivt vetenskapligt samarbete.

I verkstäderna söker man nya former för samarbete i en miljö där akademiska team, forskare och studerande arbetar tillsammans med företag och sammanslutningar. Teman för lärande och undervisning är en viktig del av verkstädernas arbete – forskningsrönen överförs smidigt till undervisningen.

Design Factory

Design Factory är en ny forsknings- och lärandemiljö för produktutveckling som är öppen för alla.  Design Factory ligger på Campus Otnäs och erbjuder moderna lokaler på 3 000 m² för forskare, studerande och företag. Design Factory stimulerar förändringen av Aalto-universitetets undervisnings- och verksamhetskultur genom att stödja tvärvetenskaplig och problemorienterad inlärning och forskning.

Aalto Design Factory

Arkitekturen, arbetsformerna och metoderna inom Design Factory uppmuntrar till nya slag av aktiviteter. Teori möter praktik i verkstaden: de gemensamma stora protoverkstäderna, utställningslokalerna och biblioteks- och uppehållsrummen bildar en mångfunktionell mötesplats.

Grupprummen och de andra rummen i verkstaden är planerade för flexibel användning dygnet runt och även företag kan använda rummen enligt principen om öppen innovation.

Idén till Design Factory föddes i en workshop vid Aalto-universitetet sommaren 2007, men i bakgrunden fanns samarbetsprojekt mellan de tre högskolorna som hade inletts redan tidigare.  Tekniska områden som anknyter till Design Factory är bl.a. elteknik, elektronik, automation, arkitektur, maskinteknik, materialteknik, datateknik och produktionsekonomi.

Konstindustriella högskolans kompetens representeras i Design Factory av textil- och beklädnadsdesign, industriell design och miljökonst. Handelshögskolan bidrar med marknadsföring, internationell affärsverksamhet och innovationer.

Design Factorys webbplats (aaltodesignfactory.fi)


Health Factory

Health Factory är Aalto-universitetets nyaste factory som inledde sin verksamhet i början av år 2013.

Health Factory aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutustila kuva: Lasse Lecklin

Det finns ett globalt, samhälleligt behov av kunskap inom hälso- och välmåendebranschen. I Finland finns det kunnande och vetskap inom branschen. Health Factory är en process, som riktar kunnandet dit det behövs.

Health Factory söker tillsammans med Aalto-universitetets intressentgrupper lösningar till samhälleligt betydande, konkreta problem.

Ett av de problem man arbetar med att lösa är att finna de nya metoder som fordras för kognitiv rehabilitering av hjärninfarktpatienter, som Institutionen för elektroteknik vid Högskolan för elektroteknik har tagit fram tillsammans med HUCS.

Health Factory stöder bildande av nya företag inom hälsovårdsbranschen. Med hjälp av Health Factory utvecklas nya lösningar också som stöd för företagsverksamheten inom hälsovårds- och välmåendebranschen. En lyckad lösning kan fungera som grund för ett nytt företag eller den kan ges till förfogande till ett redan befintligt företag.

Health Factory hjälper nya spin-off-företag att få finansiering i ett tidigt skede – i byggande av prototyper och proof-of-concept samt i anskaffningen av de första nöjda kunderna. Innovationerna kommersialiseras inom 2-3 år.

När verksamheten inletts ordentligt är målet att nya spin-off-företag skulle grundas årligen.

Lösningarna utvärderas av mentorgrupper som tillsätts specifikt för varje fall samt av de kunder som berörs av lösningarna. Mentorerna är bl.a. representanter för Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Tekes och Aalto University Centre for Entrepreneurship.

Health Factorys webbplats (elec.aalto.fi/fi/research/health_factory)


Media Factory

Media Factory är de sex högskolornas öppna nätverk som förenar forskare, lärare och samarbetspartner inom media och kommunikation. Målet är att identifiera nya, intressanta områden för medieforskning och starta forskningsprojekt, undervisningsprogram och kurser som är gemensamma för Aalto-universitetets högskolor.

Aalto Media Factory

Media Factory -samarbetsnätverket körde i gång hösten 2007. Verksamheten omfattar hela material- och kommunikationskedjan från råmaterial till budskapets produktion, formgivning och mottagande. Fokusområden är bl.a. framtidens mediebeteende, medieindustrin och mediernas roll i samhället.

De två första forskningsprojekten inom Media Factory är Enactive Social Media and Gaming som fokuserar på elektroniska medier och spelkultur och Doing Cross-Media: Technology, Production and Consumption som granskar produktion och konsumtion av media. Projekten fördjupar sig i aktuella mediefenomen och en mångskiktad analys av fenomenens samhälleliga effekter.

Media Factorys webbplats (mediafactory.aalto.fi)

Sidansvarig: | Senast ändrad: 21.09.2017.