Doktorsutbildning

Doktorsutbildning ges inom högskolornas doktorandprogram. Målet är att examen avläggs inom fyra år.

Målet för doktorsutbildningen vid Aalto-universitetet är att utbilda mångsidiga, högt kvalificerade sakkunniga till de nationella och internationella marknaderna.  Doktorsutbildningen är en väsentlig del av  forskningen och utbildningen vid universitetet. Utbildningen utvecklas konsekvent så att det ska vara möjligt att avlägga doktorsexamen inom den målsatta tiden på fyra år.

Vi utvecklar finansieringsmekanismerna för doktorsutbildningen så att största delen av våra doktorander kan koncentrera sig på planmässiga forskarstudier på heltid med stöd av vår förstklassiga handledning. Undervisning och samarbete med näringslivet och andra aktörer i samhället är centrala för doktorsutbildningen vid Aalto-universitetet.

Doktorsutbildning finns inom doktorandprogrammen i universitetets alla högskolor och alla doktorander deltar i något av programmen.  Högskolans doktorsprogram har en ledare som utnämns av dekanus. Hens uppgift är att utveckla doktorsutbildningen i samråd med det akademiska samfundet, leda planeringen och utvecklingen av doktorandprogrammet och i enlighet med universitetets allmänna mål för doktorsutbildningen samt de kvalitativa och kvantitativa målen som högskolan ställer.

Doktorsprogrammen vid Aalto

Doktorsutbildningen vid Aalto genomförs i doktorsprogrammen vid universitetets högskolor till vilka alla högskolans doktorander hör.

Ansökan till doktorsutbildning

Ansökan till doktorsutbildningen vid Aalto-universitetet ska göras direkt till doktorandprogrammen. Uppgifter om ansökan finns här.

Samarbete på nationell nivå och nätverkande

Under åren 1995–2015 utvecklades och finansierades den finländska doktorsutbildningen genom nationella doktorandprogram. De hade till uppgift att ordna en systematisk, högklassig, handledd och tidsmässigt väldisponerad doktorsutbildning. De nationella doktorandprogrammen finansierades gemensamt av undervisnings- och kulturministeriet, universiteten och Finlands Akademi fram till år 2012. Därefter har finansieringen av programmet helt flyttats över till universiteten och de doktorandprogram, som grundats via det tidigare systemet, upphörde år 2015.

Största delen av de doktorandprogram som hörde till systemet var projekt av nätverkstyp som var gemensamma för flera universitet. Inom det tekniska området har universiteten kommit överens om fortsatt samarbete i nätverk. En del av de tidigare nationella doktorandprogrammen fortsätter också i form av nätverk. Även nya nätverk har grundats.

Samarbetet inom nätverken för doktorsutbildningen sker i form av seminarier, kurser, sommarhögskolor och evenemang. En av avsikterna är att få studerande att nätverka sinsemellan och erbjuda dem kollegialt stöd. En närmare beskrivning av nätverkssamarbetet mellan Aalto-universitetets högskolor finns på webbplatsen för varje doktorandprogram.

Nätverk som koordineras av Aalto-universitetet

Brain&Mind doctoral programme
Doctoral education network in astronomy and space physics, Astro Space
Doctoral training network in condensed matter and materials physics, CMMP
Doctoral network in industrial engineering and management
Doctoral network in energy efficiency and systems
Doctoral education network in nuclear science and technology
Forest Bioeconomy Doctoral FDP Network
Finnish doctoral education network in stochastics and statistics
Finnish art education doctoral studies, FADS
Forum for ARTS exchange-theorizing within cinema, performing and audiovisual arts
Laskennallisen kemian verkosto, LASKEM
Nordic Research Network on Historical Studies of Technology
Science, technology, engineering, arts&design mathematics: learning and educational technology - doctoral training networks, STEAM-LET
Spatial data analytics -network
Sustainable minerals engineering networks, SusMine
Synthetic biology - Graduate education network, SynBio GEN
Doctoral Education Network in Systems Analysis, Decision Making and Risk Management
Water and environmental science and engineering

Nätverk som Aalto-universitetet medverkar

Doctoral training network in electronics, telecommunications and automation, DELTA
Doctoral training network of mathematics in engineering sciences
Doctoral education network in atmospheric sciences
Doctoral education network in computational fluid dynamics
Doctoral education network in electrical energy engineering
Doctoral education network on intelligent systems, DENIS
Doctoral Education network in modern optics and photonics
Engineering Intelligence doctoral training network, EI-Academy
Graduate School in Chemical Engineering (GSCE)
KATAJA
Inforte
Infotech
International doctoral programme in biomedical engineering and medical physics
Helsinki doctoral education network in information and communications technology, HICT
National Doctoral network in concurrent mechanical engineering CME
National doctoral network in informational and structural biology (ISB)

Sidansvarig: | Senast ändrad: 06.06.2016.