Vetenskapen och konsten skapar välfärd

Aalto-universitetet erbjuder en internationellt sett unik kombination av olika områden, där vetenskap och konst möter teknik och ekonomi.  Universitetet stärker kompetensbasen i Finland och skapar förutsättningar för innovationer, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd nu och i framtiden.

Vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet utövas på tre campus, sex högskolor, 36 institutioner och flera separata forskningsenheter och institut.

Forskning och konstnärlig verksamhet på högskolorna

 

Nyheter

Evenemang

Visa mera