Finlands jubileumsår och Aalto

Under Finlands jubileumsår 2017 kommer Aalto-universitetet att bygga ett innovativt samhälle med sina egna Finland 100-projekt. Beslutsfattandet kommer då att basera sig på vetenskapligt utforskad kunskap, framgång utgå från innovationer och utbildning ses som en investering och inte som en kostnad. Vi kan vara stolta över att vara finländare. Vi vill också ta ansvar internationellt som föregångare för utvecklingen. –Tuija Pulkkinen, vicerektor

Game Changers är ett verk och en studie, som synliggör universitetens betydelse i att utveckla välståndet i Finland, från 1800-talet fram till i dag och för framtiden. Game Changers bygger på en digital och fysisk tidslinje som lyfter fram händelserna, människorna, uppfinningarna och företagen bakom framgångshistorierna. Läs mer: gamechangers.aalto.fi

aktivaforandrare, 300x160.jpg

 

Invigningen av läsåret och Aalto Party arrangeras 8 september. Aalto Party inleds alltid på traditionellt sätt med dragkamp mellan universi-tetsledningen och studentkåren. I samband med invigningen år 2017 firas även den färdigställda totalrenoveringen av Dipoli. Mer information

opening by erica nyholm, 300x160px.jpg

 

Helsinki Challenge är en vetenskapligt baserad idétävling som sammanför olika aktörer inom det vetenskapliga samfundet och samhället för att lösa de stora världsproblemen. Tävlingens teman Sustainable Planet, Urban Future, People in Change är kopplade till FN:s mål om hållbar utveckling. Läs mer: Helsinki Challenge

Hki Challenge, 300x160px.jpg

 

FallUp är Europas största företagsamhetseve-nemang, som ordnas av Aalto Entrepreneurship Society (Aaltoes). Evenemanget uppmuntrar studerande till företagsamhet och att överträffa sig själva i arbetslivet. Följande FallUp arrangeras i oktober 2017. Läs mer: FallUp, Aaltoes

FallUp, 300x160px.jpg

 

Sotasampo, (Krigsampo), vinter- och fortsättningskriget i semantiska webben. Med hjälp av Sotasampo kan man söka, bläddra och visualisera i ett omfattande informationsmaterial om Finlands senaste krig. Läs mer: Sotasampo

sotasampo2, 300x160px.jpg

 

SuomiAreena: Studerande på Aalto har utformat en scen vid namn Aika (Tid) för SuomiAreena 10–14.7.2017. Aika-scenen är i träfaner, 285 m2 stor, står på hundra fötter och genomförs i samarbete med Stora Enso. Mer information: SuomiAreena

SuomiAreena_300x160.jpg

 

Utställningen Echoes™ – 100 years in Finnish design and architecture är en estetisk och upplevelserik berättelse om finländsk arkitektur och design jubileumsårets till ära. Mer information:  Echoes™

Echoes_300x160pix.jpg

 

Digitaalinen Suomi-publikationen är en artikelsamling som beskriver den digitala revolutionens utveckling åren 1995–2015 och Finlands framgång utvärderas med hjälp av en internationell jämförelse. Publikationen strävar efter att svara på frågan: kan man lära sig av det förflutna? Läs mer: Digitaalinen Suomi

suomidigi_logo_300x160px.jpg

 

CodeBus Africa: ett projekt inom skapande teknologiutbildning med inriktning på barn och unga. Under projektet kör man genom 10 länder i Afrika under 100 dagar och arrangerar kodnings-verkstäder för 13–20-åringar. Aalto Global Impact koordinerar projektet som en del av Aaltos strategiska forsknings- och innovationstjänster. Läs mer: CodeBus Africa, Aalto Global Imapct

CodeBus_picture_Aalto_news.jpg

 

Finland 100-satelliten tar finländarna närmare rymden. Satelliten lyssnar till den närliggande rymden med en radioanläggning som även innefattar en mångsidig kameraanläggning. Folket får ta del av erfarenheterna via Finland 100-rymdlångtradaren som kör runt i landet fr.o.m. 15.9. Läs mer: Suomi 100 -satellite

suomi100satelliitti_pieni, 300x160px.jpg

 

Aalto Festival presenterar talanger vid Aalto-universitetet, studerande, utexaminerade och forskare, via utställningar och mångsidiga evenemang. Festivalen arrangeras i maj 2017 runt huvudstadsregionen. Läs mer: Aalto Festival 2017

Aalto Festival, 300x160px.jpg

 

Sino Finnish 100 Challenge: Ett nytt sätt att agera är Finland 100-jubileumsårets huvud-evenemang i Kina. Projektet skapar förut-sättningar för att lösa kinesiska problem med finländsk kompetens och att skapa ny kompetens tillsammans. Det är även ett exportfrämjande projekt för de deltagande finländska aktörerna. Läs mer: Sino Finnish Challenge

sinofinnish, 300x160px.jpg

 

Public Service Hackathon, #pshack100, kursen går ut på att utveckla lösningar för att främja digitaliseringen av den offentliga sektorn. Kursen är på magisternivå och är avsedd för studerande på Aalto-universitetet. Universitetet ordnar kursen tillsammans med Accenture och sju organisationer inom den offentliga sektorn. Läs mer: aalto.fi

PSHACK100_Banner_300x160px.jpg

 

Modern Heavy Metal Conference 2017 –  musik och nationella identiteter. Handelshögskolan ordnar en konferens i samarbete med Tuska-festivalen och Music Finland. Målgrupperna för MHM-konferensen är forskare, studerande och företrädare för musikindustrin. Läs mer: Modern Heavy Metal

Modern Heavy Metal, 300x160.jpg

 

Semantiska Finlex är Finlands första service med länkade öppna data för lagstiftning och -användning, vars centrala innehåll består av lagar, förordningar som preciserar dessa och rättsfall. Semantiska Finlex har utvecklats i samarbete med justitieministeriet i Finland och Edita Publishing Oy. Läs mer: Semantiska Finlex

Finlex_300x160.jpg

 

Excellence in Finland projektet sammanför finländska toppexperter och bygger upp ett nytt koncept för att utveckla kompetensen i Finland. Läs mer: Excellence in Finland

Excellence, 300x160.jpg

 

 

#finland100   #aalto

 

Sidan uppadateras under Aalto-universitetets Finland 100 projekten.

Photon: Aalto-universitetet, projekten

Sidansvarig: | Senast ändrad: 22.11.2017.