Donering

Aalto universitets fundraisingkampanj Framtiden skapas nu insamlade 23,5 miljoner. Tack till alla som deltog!

Kampanjen startade år 2015 och dess syfte var att insamla 20 miljoner euro samt att öka antalet stödare. Staten matchar donationerna med en estimerad 1 till 1, 5 euro per varje insamlad euro. Den exakta summan blir klar senare. Kampanjen avslutades den 30 juni 2017.

 

I Heart Campus – mitt hjärtkampus kampanjen som var en del av Framtiden skapas nu –fundraisingkampanjen deltog mer än 100 personer genom att dela sina bästa minnen och bilder från Aalto samt insamlade en summa på totalt 34 057 euro i donationer.

Bekanta dig med våra nya donationsmöjligheter här.

donationssidan
 

Du är också välkommen att kontakta vår fundraisingteam:

 

Teppo Heiskanen
Direktör, Partnerskap och företagsrelationer
teppo.heiskanen [at] aalto [dot] fi
Mob. +358 50 363 3223

Sinikka Heikkala
Chef, Givarrelationer
sinikka.heikkala [at] aalto [dot] fi
Mob. +358 400 908 899

Anne Hirvonen
Coordinator
anne.hirvonen [at] aalto [dot] fi
Mob. +358 50 361 4663

Maria Böling
Marknadsföringsspecialist
maria.boling [at] aalto [dot] fi
Mob. +358 50 320 6663

Sidansvarig: | Senast ändrad: 16.08.2017.