Donering

Du kan stödja universitetets hela verksamhet eller rikta din donation till ett av Aaltos tre utbildningsområden: det ekonomiska, det konstnärliga, eller det tekniska. Det är även möjligt att donera till Aalto-universitetets fokusområden:

  • ICT och digitalisering
  • Material och hållbar använding av naturresurser
  • Kunskapsuppbyggnad inom konst och design
  • Affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld
  • Avancerade energilösningar
  • Människokoncentrerad byggd miljö
  • Hälsa och välfärd
  • Framtidens talang- Game Changers
  • Förnyelsen av campus i Otnäs

Bekanta dig med våra donationsområden här.

 

donationssidan

 

Donationer är avdragsgilla i beskattningen


Donationer till universiteten är avdragsgilla i beskattningen för såväl samfund som privatpersoner. Den nedre gränsen för en avdragsgill donation är 850 euro och den övre 250 000 euro per år. Läs mer om möjligheten att avdra donationer vid näringsbeskattningen.

En avdragsgill donation för privatpersoner ska vara minst 850 euro och högst 500 000 euro per år. Donationen kan göras i flera rater under årets lopp. Läs mer om möjligheten att avdra donationer vid näringsbeskattningen.


Du är också välkommen att kontakta vår fundraisingteam:

Teppo Heiskanen
Direktör, Partnerskap och företagsrelationer
teppo.heiskanen [at] aalto [dot] fi (teppo.heiskanen(at)aalto.fi)
Mob. +358 50 363 3223

Sinikka Heikkala
Chef, Givarrelationer
sinikka.heikkala [at] aalto [dot] fi (sinikka.heikkala(at)aalto.fi)
Mob. +358 400 908 899

Elina Karvonen
Specialist, Givarrelationer (vårdledig)
elina.karvonen [at] aalto [dot] fi (elina.karvonen(at)aalto.fi)
Mob. +358 50 364 1446

Jaana Tammisto
Specialist, Givarrelationer
jaana.tammisto [at] aalto [dot] fi (jaana.tammisto(at)aalto.fi)
Mob. +358 50 409 5772

Jenni Pyytövaara
Senior Specialist, Givarrelationer
jenni.pyytovaara [at] aalto [dot] fi (jenni.pyytovaara(at)aalto.fi)
Mob. +358 50 308 1162

Marita Halme
Koordinator
marita.halme [at] aalto [dot] fi (marita.halme(at)aalto.fi)
Mob. +358 40 576 1349

Katja Hampunen
Kommunikationskoordinator
katja.hampunen [at] aalto [dot] fi (katja.hampunen(at)aalto.fi)
Mob. +358 50 475 0120

 

Aalto-universitetets fundraisingkampanj Framtiden skapas nu insamlade 23,5 miljoner. Kampanjen avslutades den 30 juni 2017. Ett varmt tack till alla donatorer!

Nyheter

Evenemang

Visa mera