Alumnsamarbete

Aalto-universitetets alumner är vägvisare i samhället som har fått sin utbildning vid högskolan. De är ansvarsfulla, självständiga experter som förstår helheter.

Alumnit Aalto-yliopistossa

Universitetets alumnverksamhet sammanför alumnerna och upprätthåller kontakten till dem också efter att de har utexaminerats. Alumnverksamheten främjar växelverkan mellan universitet och alumnerna och ett långsiktigt och mångsidigt samarbete. Målet är att med stöd i Aalto-universitetets strategi bygga upp ett partnerskap som utvecklar universitetet, alumnerna och samhället, och att skapa och utveckla förutsättningar för alumnerna att fungera som en integrerad del av Aalto-universitetets gemenskap.

Aalto-universitetets alumnverksamhet är en aktiv och etablerad del av universitetssamfundet och av samarbetet mellan studerande och arbetslivet samt av utvecklingen av utbildningen och forskningen som producerar mervärde för universitetet och för alumnerna. Målet för alumnverksamheten är ett livslångt partnerskap, att upprätthålla kontakten mellan universitetet och alumnerna livet ut.

Om du har studerat eller arbetat vid Aalto-universitetet eller vid något av de universitet som varit med och grundat Aalto-universitetet kan du ansluta dig till Aalto-universitetets unika alumnnätverk. Även utbytesstuderande och -forskare är välkomna med i alumnnätverket.

Aalto-universitetets alumnnätverk är ett expert- och vännätverk som redan har närmare 30 000 medlemmar. Att ansluta sig till nätverket förpliktar inte till någonting och du kan själv bestämma hur mycket du engagerar dig.

Läs mera på den engelska sidan

Följ oss på  Facebook och Twitter.

Nyheter

Evenemang