Alumnsamarbete

Aalto-universitetets alumner är vägvisare i samhället som har fått sin utbildning vid högskolan. De är ansvarsfulla, självständiga experter som förstår helheter.

Kom med i det NYA Aalto Alumni Circle!

 

Aalto-universitetets utexaminerade och studerande, ni är varmt välkomna med i Aalto Alumni Circle, vår splitternya sociala plattform!

Registrera dig direkt för att socialisera, skapa grupper, organisera evenemang och träffar. Om du någonsin undrat hur det går för dina alumnvänner och medstuderande, får du nu en chans att återupprätta kontakten med dem.

 

Dela med dig av dina insikter och kunskaper och stig in i Aalto Alumni Circle!

 

Vi ses där!

Aalto Universitets alumn-administration

 

Universitetets alumnverksamhet sammanför alumnerna och upprätthåller kontakten till dem också efter att de har utexaminerats. Alumnverksamheten främjar växelverkan mellan universitet och alumnerna och ett långsiktigt och mångsidigt samarbete. Målet är att med stöd i Aalto-universitetets strategi bygga upp ett partnerskap som utvecklar universitetet, alumnerna och samhället, och att skapa och utveckla förutsättningar för alumnerna att fungera som en integrerad del av Aalto-universitetets gemenskap.

Aalto-universitetets alumnverksamhet är en aktiv och etablerad del av universitetssamfundet och av samarbetet mellan studerande och arbetslivet samt av utvecklingen av utbildningen och forskningen som producerar mervärde för universitetet och för alumnerna. Målet för alumnverksamheten är ett livslångt partnerskap, att upprätthålla kontakten mellan universitetet och alumnerna livet ut.

Om du har studerat vid Aalto-universitetet eller vid något av de universitet som varit med och grundat Aalto-universitetet kan du ansluta dig till Aalto-universitetets unika alumnnätverk Alumni Circle. Personalen och forskare är välkomna med i Friends of Aalto nätverket.

Aalto-universitetets alumnnätverk är ett expert- och vännätverk som redan har närmare 40 000 medlemmar. Att ansluta sig till nätverket förpliktar inte till någonting och du kan själv bestämma hur mycket du engagerar dig.

Alumnrelationer i siffror

 • 2011 Aalto-universitetets gemensamma alumnregister och -portal
 • 2018 tre specialister som jobbar inom alumnrelationer och en chef
 • ca 90 000 alumner
 • 45 000 registrerade alumner
  • 17% bor utomlands
  • 200 st mentorer i år

Aktuellt inom alumnrelationer

 • Ny alumnportal Aalto Alumni Circle: alumnicircle.aalto.fi
 • E-postlåda för alumner: f%C3%B6rnamn.efternamn [at] alumni [dot] aalto [dot] fi (förnamn.efternamn@alumni.aalto.fi)
 • Mentorskapets nya former
 • En gemensam examensfest och alumnbrosch
 • Alumni Advisory Project Group

 

Läs mera på den engelska sidan

Läs mera på den finska sidan

 

Följ oss på  Facebook och LinkedIn.

Nyheter

Evenemang