Aalto i siffror och årsredovisningar

Aalto-universitetet år 2016

Siffrorna inom parentes hänvisar till år 2015.

Studerande

10 819 FTE (10 978) kandidat och magisterstuderande
FTE-siffran (Full time equivalent) anger antalet examensstuderande omvandlat till heltidsstuderande.

Avlagda examina

Kandidatexamen: 1 970 (1 661)
Magisterexamen: 1 998 (1 967)
Doktorsexamen: 260 (256)
Antal studiepoäng i snitt per heltidsstuderande: 32 (31)

Forskning

Finlands Akademis spetsenheter: 7 (7)
Akademiprofessorer: 7 (6)
Akademiforskare: 37 (34)
Europeiska forskningsrådets bidrag (ERC Grants): 21 (17)
FiDiPro-professorer och forskare (Finland Distinguished Professor Programme): 12 (14)

Personal

Personal totalt 31.12.2016: 3 989 (4 424)
Antal professorer: 386 (388)
 

Annual Board Report and Financial Statements 2016 (pdf)
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 (pdf)

 

Tidigare rapporter

Nyheter

Evenemang

Visa mera