Bland de bästa

Aalto-universitetet specialiserar sig på teknik, ekonomi och konst. Universitetet har förbättrat placeringen betydligt i rankningarna inom de här områdena.

De områdesspecifika välkända och ansedda universitetsjämförelserna nedan visar att Aalto-universitetet placerar sig högt på rankinglistan.

Det finns cirka 17 000–22 000 universitet i världen, cirka 1 000 i Europa, cirka 70 i Norden och 14 i Finland.
 

Teknik

Ranking Finland Norden Europa Världen
THE Engineering &Technology 2017 1 7 30 99
US News – Engineering 2017 1 7 32 116
NTU – Engineering 2017 1 4 24 128
QS – Engineering & Technology 2018 1 8 54 150


Ekonomi

Ranking Finland Norden Europa Världen
Financial Times – Executive Education (Open and Customised) 2017 1 2 24 46
Financial Times – European Business Schools 2017 1 2 32  
Shanghai Ranking – Management 2017 1 2 9 49
THE – Business & Economics 2017 1 2 17 58
QS – Business and Management Studies 2018 1 2-5 16-33 51-100
US News – Economics and Business 2016 1 3 33 496


Konst och design

Ranking Finland Norden Europa Världen
QS – Art & Design 2018 1 1 4 9
BoF – Fashion 2017 1 1

4 (BA), 11 (MA)

5 (BA), 14 (MA)


 

 

 

 

Mera uppgifter om de valda rankingarna

Shanghai Ranking

Shanghai Ranking har publicerat sin ARWU-rankning (Academic Ranking of World Universities) sedan år 2003. ARWU är också den äldsta av de stora internationella rankningarna. ARWU:s allmänna rankning betonar de traditionella stora och gamla universiteten som är verksamma inom de natur-, bio- och medicinvetenskapliga branscherna och är inte särskilt relevant för mer specialiserade universitet såsom Aalto-universitetet. År 2017 publicerade Shanghai Ranking 52 nya branschspecifika rankningar som baseras på biometriska indikatorer och internationella vetenskapliga pris. Dessa branschspecifika rankningar fungerar bra som verktyg för internationell jämförelseanalys.

Ytterligare information: http://www.shanghairanking.com/

US News Best Global Universities

US News Best Global Universities är en nykomling bland de stora internationella rankingarna och baserar sig på data som producerats av Thomson Reuters. Ryktesmätningen betonas med en vikt på 25 %, men balansen mellan analysen av publikationer och hänvisningar är relativt god.

Ytterligare information: http://www.usnews.com/education/best-global-universities

QS World University Rankings

Ryktesmätningen är en central faktor i QS-rankingen. I den allmänna rankingen ges ryktesmätningen en vikt på 50 % och inom en del humanistiska-konstnärliga branscher (som den för Aalto viktiga branschen Art & Design) baserar sig hela rankingen enbart på ryktesmätningen. QS tillämpar flertalet indikatorer i den allmänna rankingen (och även i de branschspecifika rankingarna på ett varierat sätt). Eftersom QS baserar sig på analyser av publikationer och hänvisningar utifrån Elseviers Scopus beaktas inte skillnader mellan de olika vetenskapsgrenarnas publikationspraxis, utan granskningen normaliseras för fem huvudvetenskapsgrenar. Innan år 2015 beaktade QS inte skillnaderna mellan de olika vetenskapsgrenarnas publikations- och hänvisningspraxis alls.

Ytterligare information: http://www.topuniversities.com/university-rankings

National Taiwan University Ranking: Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

NTU-rankingen är en jämförelse som helt baserar sig på en analys av publikations- och hänvisningsuppgifterna i Thomson Reuters databas Web of Science. NTU:s analyser är till viss del vetenskapsgrensnormaliserade, men eftersom volymen betonas vid sidan av inverkan så betonar NTU:s allmänna ranking vetenskapsgrenar där stora publikations- och hänvisningsmängder är typiska (särskilt grundläggande naturvetenskaper och biomedicin). I de branschspecifika rankingarna begränsas granskningen till de önskade branscherna.

Ytterligare information: http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/

CWTS Leiden Ranking

Leiden Ranking skapar egentligen inte en ranking, utan räknar utgående från Thomson Reuters databas  Web of Science ut olika relativt avancerande bibliometriska indikatorerna för världens universitet och enligt indikatorerna kan universiteten placeras i rangordning om man så önskar. Indikatorerna erbjuder dock verktyg som gör dem mer lämpade för att analysera och jämföra universitetens publikationsprofiler och inverkan.

Ytterligare information: http://www.leidenranking.com/

Times Higher Education (THE) World University Rankings

THE-rankningen baseras på 13 indikatorer. Ryktesmätningen har, precis som den bibliometriska analysen, stor betydelse i rankningen. THE är en ansedd rankningsaktör som kontinuerligt utvidgar sitt utbud på olika rankningar.

Tilläggsuppgifter: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

Sidansvarig: | Senast ändrad: 15.08.2018.