Bland de bästa

Aalto-universitetet har specialiserat sig på teknik, ekonomi och konst. Universitetet har förbättrat placeringen betydligt i rankningarna inom de här områdena och i företagssamarbetet.

De områdesspecifika välkända och ansedda universitetsjämförelserna nedan visar att Aalto-universitetet placerar sig högt på rankinglistan.

Det finns cirka 17 000–22 000 universitet i världen, cirka 1 000 i Europa, cirka 70 i Norden och 14 i Finland.

 

Teknik

Ranking Finland Norden Europa Världen
ARWU (Shanghai) – Engineering/Technology and Computer Science 2016 1 7–9 35–56 151–200
US News – Engineering 2016 1 7 36 136
NTU – Engineering 2016 1 4 19 112
QS – Engineering & Technology 2015 1 7 42 133


Ekonomi

Ranking Finland Norden Europa Världen
ARWU (Shanghai) – Economics/Business 2015 1 5–7 24–44 101–150
US News – Economics and Business 2016 1 3 33 96
Financial Times – Executive Education (Open and Customised) 2017 1 2 24 46


Konst och design

Ranking Finland Norden Europa Världen
QS – Art & Design 2017 1 1   13


 


Företagssamarbete

Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
CWTS-Leiden – Industry Collaboration 2015 1 4 7 14

 

 

 

 

Mera uppgifter om de valda rankingarna

ARWU: The Academic Ranking of World Universities (den s.k. Shanghailistan)

ARWU, även känd som Shanghailistan, är den mest berömda av alla stora internationella rankningar. ARWU:s kriterier är Nobelpriser och Fieldsmedaljer som beviljats universitetets anställda och alumner, antalet särskilt högt citerade forskare, antalet artiklar i tidningarna Nature- och Science samt antalet indexerade artiklar i Thomson Reuters databas Web of Science. ARWU beaktar just inte alls skillnaderna mellan olika vetenskapsgrenar och belönar stora volymer. Detta gör att ARWU (och särskilt den allmänna rankingen) betonar stora och gamla universitet aktiva inom traditionella naturvetenskapliga och biomedicinska grenar. I de branschspecifika rankingarna begränsas granskningen till de önskade branscherna.

Ytterligare information: http://www.shanghairanking.com/

US News Best Global Universities

US News Best Global Universities är en nykomling bland de stora internationella rankingarna och baserar sig på data som producerats av Thomson Reuters. Ryktesmätningen betonas med en vikt på 25 %, men balansen mellan analysen av publikationer och hänvisningar är relativt god.

Ytterligare information: http://www.usnews.com/education/best-global-universities

QS World University Rankings

Ryktesmätningen är en central faktor i QS-rankingen. I den allmänna rankingen ges ryktesmätningen en vikt på 50 % och inom en del humanistiska-konstnärliga branscher (som den för Aalto viktiga branschen Art & Design) baserar sig hela rankingen enbart på ryktesmätningen. QS tillämpar flertalet indikatorer i den allmänna rankingen (och även i de branschspecifika rankingarna på ett varierat sätt). Eftersom QS baserar sig på analyser av publikationer och hänvisningar utifrån Elseviers Scopus beaktas inte skillnader mellan de olika vetenskapsgrenarnas publikationspraxis, utan granskningen normaliseras för fem huvudvetenskapsgrenar. Innan år 2015 beaktade QS inte skillnaderna mellan de olika vetenskapsgrenarnas publikations- och hänvisningspraxis alls.

Ytterligare information: http://www.topuniversities.com/university-rankings

National Taiwan University Ranking: Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

NTU-rankingen är en jämförelse som helt baserar sig på en analys av publikations- och hänvisningsuppgifterna i Thomson Reuters databas Web of Science. NTU:s analyser är till viss del vetenskapsgrensnormaliserade, men eftersom volymen betonas vid sidan av inverkan så betonar NTU:s allmänna ranking vetenskapsgrenar där stora publikations- och hänvisningsmängder är typiska (särskilt grundläggande naturvetenskaper och biomedicin). I de branschspecifika rankingarna begränsas granskningen till de önskade branscherna.

Ytterligare information: http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/

CWTS Leiden Ranking

Leiden Ranking skapar egentligen inte en ranking, utan räknar utgående från Thomson Reuters databas  Web of Science ut olika relativt avancerande bibliometriska indikatorerna för världens universitet och enligt indikatorerna kan universiteten placeras i rangordning om man så önskar. Indikatorerna erbjuder dock verktyg som gör dem mer lämpade för att analysera och jämföra universitetens publikationsprofiler och inverkan. I granskningen år 2015 deltog världens 750 universitet med störst vetenskaplig publikationsvolym (enligt databasen Thomson Reuters Web of Science). De vetenskapsgrenskategorier som Leiden Ranking inkluderade år 2015 gjorde det inte möjligt att granska de branscher Aalto-universitetet representerar skilt från andra branscher.

Ytterligare information: http://www.leidenranking.com/

Sidansvarig: | Senast ändrad: 14.12.2017.