Organisation

Aalto-universitetet består av sex högskolor. Varje högskola leds av dekanus och har en akademisk kommitté.

 

Aalto-universitetet leds av styrelsen, rektorn och kommittén för universitetets akademiska ärenden. Aalto-universitetet har en provost, fem vicerektorer och ett professorsråd.

Organisation010118_sve_ext_700.png

Clicka på bilden för större format.

Aalto-universitetet är ett stiftelseuniversitet

Aalto-universitetet baserar sig på en stiftelse. Stiftelseurkunden undertecknades i juni 2008.

Stiftelsens grundkapital, 700 miljoner euro, bildades i tre skeden åren 2008–2010. Staten investerade 500 miljoner euro i stiftelsekapitalet och de övriga donatorerna, alltså företag, stiftelser, andra samfund och privatpersoner, tillsammans 200 miljoner euro.

Stiftelsekapitalet ger universitetet behövlig soliditet och avkastningen gör det möjligt för universitetet att genomföra sin strategi. Dessutom ger det möjlighet att skapa bättre förutsättningar för grundforskningen på lång sikt.

Lagar och bestämmelser som gäller Aalto-universitetet

Här nedan finns Aalto-universitetets stadgar och instruktion samt länkar till den nationella lagstiftningen och myndigheternas bestämmelser.

Aalto-universitetet, instruktion (16.9.2016, pdf)

Aalto-högskolestiftelsen, stadgar (4.10.2016, pdf)

Stiftelselag (finlex.fi)

Handelshögskolan

(på engelska)

Handelshögskolan grundades 1911 och är den största och ledande handelshögskolan i Finland. Handelshögskolan har alla tre internationella ackrediteringar som kan beviljas handelshögskolor (AACSB, AMBA och EQUIS).

Högskolan för elektroteknik

Institutionerna i korthet.

Insitutionernas och andra enheternas webbsidor är på engelska.

De andra enheterna

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Institutionerna i korthet.

Institutionernas webbsidor är på engelska.

Högskolan för kemiteknik

Institutionerna i korthet.

Institutionernas webbsidor är på engelska.

Högskolan för teknikvetenskaper

Institutionerna i korthet och deras webbsidor är på engelska.

De andra enheterna

Högskolan för konst,design och arkitektur

Institutionerna i korthet och deras webbsidor är på engelska.

Den andra enheten

De separata enheterna

Enheternas webbsidor är på engelska.

Sidansvarig: | Senast ändrad: 15.01.2018.