Historia

Aalto-universitetet skapades som ett spetsprojekt i samband med den finländska universitetsreformen. Idén var att skapa ett nytt innovationsuniversitet som skulle kombinera konst, teknik och ekonomi.

Det var rektorn för dåvarande Konstindustriella högskolan, Yrjö Sotamaa, som i sitt inskriptionstal hösten 2005 först kom fram med idén om .  I februari 2007 presenterade en arbetsgrupp under ledning av statssekreterare Raimo Sailas en mer konkret plan för hur det nya universitetet skulle byggas upp. Förberedelserna för universitetet inleddes samma vår som universitetet togs med i regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens regering.

Ombildning till ett stiftelseformat universitet började efter det att den nya universitetslagen trädde i kraft den 1.8.2009. Till universitetets första rektor utnämdes professor, Ph.D. Tuula Teeri. Aalto-universitetet inledde sin verksamhet den 1.1.2010.

Sammanlagt 300-årig historia

Aalto-universitetet har en stark inriktning på framtiden, men bygger på tre respekterade universitets sammanlagt 300-åriga historia.

Aalto-universitetets handelshögskola grundades av en grupp visionärer inom affärslivet år 1904. Skolan var privat fram till 1974. Helsingfors handelshögskola har alla betydande kvalitetsackrediteringar inom det handelsvetenskapliga området och är den största enheten i Finland som bedriver handelsvetenskaplig forskning och undervisning.

Aalto-universitetets konstindustriella högskola grundades 1871. Den är den största högskolan i Norden inom sitt område. Den hör också till de mest ansedda konstindustriella högskolorna i hela världen.

Aalto-universitetets tekniska högskola grundades 1849. Den är ett internationellt mycket ansett toppuniversitet inom det tekniska området och en betydande föregångare inom vetenskap och teknologi.

Läs mer om Tekniska högskolans historia

Läs mer om Handelshögskolans historia

Läs mer om Konstindustriella högskolans historia

Sidansvarig: | Senast ändrad: 11.10.2017.