Tenure track -karriärsystemet

Professorernas karriärsystem tenure track är Aalto-universitetets viktigaste akademiska karriärsystem och skapar grunden för universitetets strävan att bli ett av de ledande universiteten i världen

Aalto-universitetets karriärsystem för professorer bereder forskare en tydlig och välgrundad karriärväg fram till uppgifter på professorsnivå. Principen i karriärsystemet är att både universitetet och de enskilda personerna förbinder sig till den akademiska karriären. Klara och entydiga förväntningar och insentiv samt stöd för det personliga, professionella och akademiska växandet utgör en väsentlig del av systemet.

Syften och principer

Syftet med karriärsystemet för professorer är att främja den akademiska friheten hos alla som avancerar på karriärvägen och sålunda bidra till att Aalto-universitetet blir ett toppuniversitet i fråga om forskning, undervisning och akademiskt ledarskap liksom samhällelig växelverkan. Av den här anledningen är det ytterst viktigt att de anställda som avancerar inom karriärsystemet får tillräckligt med resurser och stöd.

Sidansvarig: | Senast ändrad: 30.11.2016.