Hyr utrymme och ordna evenemang

Aalto Universitetet erbjuder mångsidiga utrymmen för olika evenemang, som möten, seminarier och kongresser. Utrymmen som kan reserveras är över 100, de är belägna i Otnäs campus och i Tölö.

Vi välkomnar Aalto Universitetets intressentgrupper och kumpaner så väl som andra intresserade att bekanta sig med utrymmena och ordna evenemang i pulsen på Universitetet.

Bekanta dig med utrymmena: Aalto-universitetets utrymmen (facilityrental.aalto.fi) (på finska).

Information till arrangörer

Utrymmen och reservering

Utrymmena är från små 10 personers utrymmen till 600 personers auditorium. Till bokningen hör överlag dataprojektor, filmduk, dator, Aalto Open internet samt anslutning till egen dator.

Aalto Universitetet hyr utrymmen till företag, vetenskapssamfund och till offentliga och allmännyttiga sammanslutningar, föreningar och medborgarorganisationer. Utrymmen hyrs inte ut för partipolitiska eller religiösa tillställningar.

Aalto Universitetets utrymmen reserveras genom att ta kontakt med försäljningen. Förfrågor görs per e-post till tilamyynti [at] aalto [dot] fi eller via offertblanketten (facilityrental.aalto.fi) (på finska/engelska). Reserveringar görs enbart för det pågående läsåret.

Priser

Aalto Universitetets utrymmen är alltid avgiftsbelagda. Till prisen läggs alltid moms då det är fråga om reserveringar av andra än Aalto Universitetet. Priserna är giltiga under fastighetens öppethållningstider och bara under pågående år. Minimiavgiften är 1 timme. Också förberedelse samt uppsättningstiden faktureras och kunden bör meddela då reserveringen görs hur mycket tid kunden behöver. Reserveringar som går utanför fastighetens öppethållningstider faktureras skilt för vaktmästarkostnaderna.

Avbokning

Om avbokningen görs 28-15 dagar före datumet då utrymmet är reserverat, faktureras 50 % av utrymmets avgift. Om avbokningen görs 14-0 dagar före datumet då utrymmet är reserverat, faktureras 100 % av utrymmets avgift. För utrymmen som är bokade för fler dagar eller många utrymmen görs avbokningsavtalet individuellt.

Servering

Serveringen för tillställningen beställs från restaurangen i fastigheten och placeras endera i restaurangens utrymmen, mötesrummen, entréhallen eller motsvarande. Restaurangerna är Sodexo Ab, Fazer Food Service Ab och Antell Ab.

Var vi finns

Otnäs campus befinner sig i Esbo, ungefär 10 km från Helsingfors centrum belägen i närheten av goda förbindelser. Tölö campus befinner sig i Helsingfors centrum i Främre Tölö, invid Kampen. 

Hitta noggrannare campuskarta (på finska).

Kontakt

Utrymmeskoordinaterna Kati och Mirka hjälper för att hitta ett lämpligt utrymme samt med de praktiska.

Kati Gustafsson, tel. 050 501 4086, kati.gustafsson [at] aalto [dot] fi
Mirka Elovaara, tel. 050 406 4465, mirka.elovaara [at] aalto [dot] fi

Aalto-universitetet, Campusservice, Tilamyynti, PB 17800, 00076 AALTO, tilamyynti [at] aalto [dot] fi

Bekanta dig med utrymmena: Aalto-universitetets utrymmen (facilityrental.aalto.fi) (på finska).

Sidansvarig: | Senast ändrad: 11.09.2018.