Arkitektur

De mest uppskattade finländska arkitekternas byggnader från olika årtionden finns att på Otnäs campus.

Otnäs är den finländska arkitekturens pärla

 

Otaniemi_ilmakuva_arkk.jpg

I kärnan för campuset finns ett parkområde som byggdes på 1950-talet utgående från Alvar Aaltos detaljplan. Enskilda byggnader ritades av Aalto och andra kända finländska arkitekter, såsom Reima och Raili Pietilä samt Heikki och Kaija Sirén.

 

Otnäs Tekonologbyn och kapellet på bilden är ritade av Heikki och Kaija SIrén. Bild: Esbo församling.

I Otnäs kan man även njuta av många kända samtida finländska arkitekters skapelser. ALA-arkitekterna som tilldelades statspriset i byggnadskonst 2012 har planerat den kommande metrostationen och totalrenoveringen av Dipoli. Dipoli ritades ursprungligen av Reima och Raili Pietilä. Nya byggnaderna mitt i campus baseras på Verstas Arkitekternas (Väinö Nikkilä, Jussi Palva, Riina Palva och Ilkka Salminen) vinnande tävlingsbidrag Väre. Verstas Arkitekterna beviljades statspriset i arkitektur år 2015.

Modernismen lever på campus

 

Den solfjäderformade konstruktion, om ritades av Alvar Aalto, bildar taket på de stora föreläsningssalarna i Kandidatcentrets (Otsvängen 1). Bild: Tuomas Uusheimo.

Byggnaderna i Otnäs uppfördes huvudsakligen under en tid då den modernistiska byggnadsstilen dominerade. Materialvalet i campusets äldsta byggnader har ett tydligt budskap: det röda teglet anknyter till den gamla finländska industriella arkitekturen. De avspeglar det nära förhållandet mellan arbetet som skulle utföras i byggnaderna och den industriella verksamheten.

Tekniska högskolans forna huvudbyggnad som färdigställdes år 1964 kallas numera Kandidatcentret. Den imponerande silhuetten av byggnadens huvudauditorium reser sig i ändan av. Byggnaden och biblioteket kantar gräsområdet.

Alvar Aaltos inflytande är starkt

 

Kuva Otakaari 1 -rakennuksen sisätilasta.

Alvar Aalto använde skickligt det indirekta naturliga ljuset. Ljuset reflekteras först i det vita taket och därifrån ner i salen. Bild från Kandidatcentrets Aalto-sal (tidigare huvudauditorium). Bild: Tuomas Uusheimo.

Alvar Aalto ritade den ursprungliga detaljplanen för Otnäs campus samt huvudbyggnaden för den dåvarande Tekniska högskolan (nu Aalto-universitetets Kandidatcentrum, Otsvängen 1) och Otnäs biblioteksbyggnad. Alvar Aaltos arkitektbyrå har även ritat andra byggnader på campus, bland andra köpcentret.

Totalrenoveringen av den kulturhistoriskt betydande och skyddade byggnaden som kallas Kandidatcentret färdigställdes hösten 2015. Totalrenoveringens målsättningar var att skapa en öppen, tillgänglig och möjliggörande verksamhetsmiljö. Eftersom byggnaden är skyddad ställdes särskilda krav på renoveringen. Arkkitehdit NRT ansvarade för renoveringens huvudplanering. Priset för ett tillgängligt Finland (Esteetön Suomi -palkinto) tilldelades Kandidatcentret år 2015.  
 

Oppimiskeskus_aula_700.jpg

De karakteristiska dragen i Alvar Aaltos design framhävs vackert i Harald Herlin -lärcentret. 

Biblioteksbyggnaden har totalrenoverats och blivit ett mångsidigt och modernt Harald Herlin-lärcenter.  Dynamiska utrymmen stöder en ny slags tvärvetenskaplig inlärning samt forskning och arbete. Harald Herlin-lärcentret och Kandidatcentret är ett av de viktigaste byggnadskomplexen från Aaltos arkitektkarriär.

Dipoli är universitetets fönster utåt
 

Byggnaden som Raili och Reima Pietilä planerat är urskiljbar och ikonisk.

Dipoli som Raili och Reima Pietilä planerat är ett unikt allkonstverk. Den finska berggrunden utgör en viktig del av byggnaden både inom- och utomhus.

Den för sin tid väldigt radikala byggnaden läts byggdas av Tekniska högskolans studerande. Byggnaden var länge centrum för teknologernas kulturverksamhet.

I dagens läge ägs byggnaden av Aalto-universitetet och har totalrenoverats till universitetets nya huvudbyggnad. Byggnaden är öppen för allmänheten och synliggör universitetets verksamhet på många olika sätt. Husets kontors- och arbetsutrymmen är i gemensam användning. Utrymmena fungerar som en grund för nya arbets- och inlärningsmetoder.

Den nya huvudbyggnaden blev färdig sommaren 2017. I renoveringen respekterades Reima och Raili Pietiläs ursprungliga ritningar och byggnadens unika arkitektur.

Väre byggs i kärnan av campus
 

Den nya byggnaden för Högskolan för konst, design och arkitektur byggs i kärnan av campus. I de nedersta våningarna finns de offentliga utrymmena som är tillgängliga för alla och i de översta våningarna finns de arbetsutrymmen som kräver avskildhet. Bild Verstas Arkitekterna.

Ett helt nytt kvarter håller på att byggas i kärnan av Otnäs campus. Kvarteret består av byggnaderna för Högskolan för konst, design och arkitektur och Handelshögskolan samt huvudingången till Aalto-universitetets metrostation och metrocentret med kommersiella tjänster.

Planen är baserad på det vinnande bidraget som Verstas Arkitekterna ställde upp med i den internationella Campus2015-arkitekturtävlingen. Byggnaden är en överskådlig och framträdande arkitektonisk helhet med utrymmen som skall tjäna förändrade behov och varierande utrymmeslösningar.

 

Nyheter

Evenemang