Campus

Aalto-universitetets huvudcampus i Otnäs i Esbo stöder universitetets vision om att bygga ett innovativt samhälle. Alla universitetets kärnverksamheter kommer att vara belägna i Otnäs från och med år 2021.

Otnäs, som expanderar och utvecklas, för samman forskare, lärare och studerande från branscherna inom teknik, handelsvetenskap samt konst, design och arkitektur. Campus området förnyas till en unik gemenskap för samarbete, dit även partners från övriga världen lockas till. Det öppna och experimentella campuset uppmuntrar till skapandet av innovationer och utbyte av idéer.

Många av huvudkontoren till Finlands största företag samt många mindre företag finns på området och i dess omedelbara närhet. Det bor över tvåtusen studerande i Otnäs.

Alla högskolor vid Aalto-universitetet har verksamhet i Otnäs. Universitetet har även campus i Tölö och Arabia i Helsingfors. Övriga verksamhetsenheter finns i S:t Michel, Vasa och Björneborg.

 

Visionen om campus
En livlig träffpunkt i Otnäs.
Läs mer >>

 

Byggande
Otnäs i förändring.
Läs mer >>

 

Arkitektur
Kännetecknande byggnader från olika årtionden.
Läs mer >>

 

Kartor, service och trafikförbindelser
Hyr utrymmen eller umgås i området.
Läs mer >>

 

Nyheter

Evenemang