Haku diplomi-insinöörin, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (2 v)

Aalto-yliopiston tekniikan alan maisteriohjelmiin eli diplomi-insinöörin, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkintoon johtaviin ohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa.

Valintojen aikataulu

Aalto-yliopiston maisterihaku järjestetään vuosittain vuoden alussa. Hakuaika syksyllä 2017 alkaviin opintoihin järjestetään 15.12.2016 - 25.1.2017

Maisterihaun aikataulu 2017

15.12.2016
klo 9.00

Hakuaika alkaa ja hakujärjestelmä avautuu.

25.1.2017
klo 15.00

Hakuaika päättyy ja hakujärjestelmä sulkeutuu. Hakemus ja vaadittavat liitteet tulee toimittaa Hakijapalveluille hakuajan päättymiseen mennessä.

Helmi-maaliskuu

Kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Helmi-maaliskuu

Ilmoitus hakemuksen hylkäämisestä niille hakijoille, joiden hakemus on hylätty.

5.4.2017

Tulokset julkaistaan.

31.5.2017 klo 15.00

Opiskelupaikan vastaanoton määräaika.

31.7.2017

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeneiden valmistuttava.

7.8.2017
klo 15.00

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeneiden toimitettava oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta Hakijapalveluihin. Määräaika yleisen kielitutkinnon toimittamiselle.

Elo-syyskuu

Opinnot alkavat uusien opiskelijoiden orientaatiolla.

Kuka voi hakea

Aalto-yliopiston tekniikan alan maisterikoulutuksen opiskelijavalinnassa hakukelpoisia ovat:

 • kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet
 • ulkomaisessa yliopistossa 3-4-vuotisen Bachelor-tutkinnon suorittaneet tai Bachelor-tutkintoa vastaavan koulutuksen saaneet. Tutkinnon tulee antaa oikeus hakea yliopistotasoisiin maisteriopintoihin asianomaisessa maassa.
 • ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
 • EU-maassa AMK-tasoisen tutkinnon suorittaneet, mikäli tutkinto antaa asianomaisessa maassa oikeuden hakea yliopistotasoisiin maisteriopintoihin
 • opistoinsinöörin tutkinnon suorittaneet

Hakukelpoisuuden maisteriopintoihin antaa alempi korkeakoulututkinto. Maisterikoulutukseen ei voi hakea ylemmän korkeakoulututkinnon perusteella (maisterin, diplomi-insinöörin, arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto). Poikkeus tähän on sellainen ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, esimerkiksi Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot tai ulkomaiset, ns. pitkän syklin mukaiset maisterintutkinnot.

Aiemmin suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ei estä hakemasta maisteriopintoihin, mutta hakuperusteena tulee käyttää alempaa korkeakoulututkintoa. Jos olet suorittanut tai suoritat parhaillaan alemman korkeakoulututkinnon lisäksi muita korkeakoulututkintoja, voit ilmoittaa niistä yhden hakulomakkeella. Tohtorin tai lisensiaatin tutkinnolla ei voi hakea maisteriopintoihin eikä jatkotutkintoja ilmoiteta hakulomakkeella.

Hyväksytyille opiskelijoille voidaan määrätä täydentäviä opintoja.

Jos opiskelet jo Aallossa, pääsääntöisesti saman ohjelman/korkeakoulun maisteriohjelmiin ei haeta tässä haussa. Kysy tarvittaessa omasta kandiohjelmastasi, tarvitseeko sinun hakea maisteriohjelmaan erikseen.

Opiskelijalla voi olla Aalto-yliopistossa tekniikan alalla kerrallaan voimassa vain yksi samaan tutkintoon johtava tutkinto-opinto-oikeus. Jos opiskelija ottaa vastaan uuden opiskelupaikan samaan tutkintoon (esimerkiksi diplomi-insinöörin tutkintoon), vanha opinto-oikeus kumoutuu.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Opiskelijaksi voi hakea, vaikka hakukelpoisuuden antava tutkinto olisi vielä keskeneräinen. Tutkinnon on valmistuttava 31.7.2017 mennessä. Keskeneräisellä tutkinnolla hyväksyttyjen opiskelijoiden tulee toimittaa oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta yliopiston Hakijapalveluihin 7.8.2017 klo 15.00 mennessä. Jos tutkinto ei valmistu tai opiskelija ei toimita tutkintotodistusta määräaikaan mennessä, saatu opinto-oikeus perutaan.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee huomioida, että valmistuminen ei välttämättä ole mahdollista kesäkuukausina. Hakijoiden tulee selvittää oman tiedekunnan tai korkeakoulun tutkintovaatimukset ja valmistumisaikataulut hyvissä ajoin.

Hakukohteet

Tekniikan alalla hakukohteet ovat joko maisteriohjelmia tai niiden pääaineita. Hakija voi hakea enintään kahteen hakukohteeseen. Maisteriohjelmat ovat pääosin englanninkielisiä ja niiden tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Hakukohteiden ei tarvitse ottaa ilmoittamaansa kiintiötä täyteen. Lisätietoa hakukohteista löydät niiden omilta verkkosivuilta.

Hakukohdelista 2017

Hakukohteista maisema-arkkitehtuurin opetuskieli on pääasiassa suomi ja ruotsi, arkkitehtuurin opetuskieli on suomi, ruotsi ja englanti, ja muissa hakukohteissa opetuskieli on englanti. Huomaathan, että hakulomakkeet ovat saatavissa vain hakuaikana (15.12.2016 klo 9 - 25.1.2017 klo 15). Muistathan lukea hakuohjeet ennen hakulomakkeelle siirtymistä.

Maisteriohjelma - pääaine Kiintiö Hakulomake
Advanced Energy Solutions - Industrial Energy Processes and Sustainability 10 Hae tästä »
Advanced Energy Solutions - Sustainable Energy in Buildings and Built Environment 10 Hae tästä »
Advanced Energy Solutions - Sustainable Energy Conversion Processes 10 Hae tästä »
Advanced Energy Solutions - Sustainable Energy Systems and Markets 15 Hae tästä »
Arkkitehtuuri 16 Hae tästä »
Automation and Electrical Engineering 45 Hae tästä »
Building Technology 20 Hae tästä »
Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Biomass refining 10 Hae tästä »
Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Biotechnology 10 Hae tästä »
Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Chemical and Process Engineering 10 Hae tästä »
Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Chemistry 10 Hae tästä »
Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Fibre and Polymer Engineering 10 Hae tästä »
Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Functional Materials 10 Hae tästä »
Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Sustainable Metals Processing 10 Hae tästä »
Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics and Audio Technology 10 Hae tästä »
Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering 35 Hae tästä »
Computer, Communication and Information Sciences - Computer Science 30 Hae tästä »
Computer, Communication and Information Sciences - Game Design and Production 10 Hae tästä »
Computer, Communication and Information Sciences - Machine Learning and Data Mining 15 Hae tästä »
Computer, Communication and Information Sciences - Security and Mobile Computing 30 Hae tästä »
Computer, Communication and Information Sciences - Software and Service Engineering 15 Hae tästä »
Computer, Communication and Information Sciences - Signal, Speech and Language Processing 10 Hae tästä »
Creative Sustainability (Architecture) 5 Hae tästä »
Creative Sustainability (Technology) 10 Hae tästä »
Engineering Physics 10 Hae tästä »
Geoengineering 15 Hae tästä »
Geoinformatics 15 Hae tästä »
Information Networks 10 Hae tästä »
Industrial Engineering and Management 12 Hae tästä »
Industrial Engineering and Management - Strategy 12 Hae tästä »
International Design Business Management (Technology) 15 Hae tästä »
Life Science Technologies - Bioinformatics 5 Hae tästä »
Life Science Technologies - Biomedical Engineering 8 Hae tästä »
Life Science Technologies - Biosensing and Bioelectronics 5 Hae tästä »
Life Science Technologies - Biosystems and Biomaterials Engineering 10 Hae tästä »
Life Science Technologies - Complex Systems 5 Hae tästä »
Life Science Technologies - Human Neuroscience and -technology 5 Hae tästä »
Maisema-arkkitehtuuri 8 Hae tästä »
Mathematics and Operations Research 15 Hae tästä »
Mechanical Engineering 30 Hae tästä »
Nano and Radio Sciences 35 Hae tästä »
Real Estate Economics 20 Hae tästä »
Spatial Planning and Transportation Engineering 15 Hae tästä »
Water and Environmental Engineering 15 Hae tästä »
YHTEENSÄ 631  

Hakeminen tapahtuu Aalto-yliopiston haku- ja valintajärjestelmän kautta. Haku syksyllä 2017 alkaviin opintoihin järjestetään 15.12.2016 - 25.1.2017. Hakemus liitteineen toimitetaan yliopiston Hakijapalveluihin.

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessiin liittyvä akateeminen arviointi tehdään maisteriohjelmissa. Hakijalla on oikeus hakea enintään kahteen hakukohteeseen.

1. Ennen hakemista

Tutustu huolella hakuohjeisiin sekä ohjelmien tai hakukohteiden arviointikriteereihin sekä ohjelma- tai hakukohdekohtaisiin liitteisiin.

Mikäli sinulta edellytetään kielitestiä, varaathan myös kielitestiajan hyvissä ajoin, jotta tuloksesi ehtivät perille määräaikaan mennessä. Lisätietoa kielitesteistä kohdassa kielitaitovaatimukset.

2. Hakukohteiden valitseminen

Hakukohteita ovat Aalto-yliopiston tekniikan alan maisteriohjelmat tai niiden pääaineet. Hakija voi hakea tekniikan alalla enintään kahteen hakukohteeseen. Hakukohteet ilmoitetaan hakulomakkeella ensisijaisuusjärjestyksessä. Muutoksia hakukohteisiin voi tehdä ainoastaan hakuaikana. Hakukohteiden järjestystä ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Kauppatieteellisen alan ja taiteiden alan maisteriopintoihin on omat hakulomakkeet ja -menettelyt. Lisäksi hakija voi hakea Erasmus Mundus-ohjelmiin, Nordic Master-ohjelmiin sekä muihin kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaviin maisteriohjelmiin (hakuaika ja -menettelyt poikkeavat tästä ohjeistuksesta, lisätietoa ohjelmien sivuilta). Jos hakija saa opiskelijavalinnoissa useamman kuin yhden opinto-oikeuden, voi hän ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan opiskelupaikan (yhden paikan säännös). Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee kaikkea tutkintoon johtavaa koulutusta yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Tutustu tarkemmin Aalto-yliopiston hakukohteisiin Koulutustarjonta -sivulla.

3. Hakulomakkeen täyttäminen

Lue Hakijan ohje (pdf) sekä hakukelpoisuuteen, hakumenettelyyn ja liitteiden toimittamiseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen kuin siirryt täyttämään hakulomaketta. Hakeminen aloitetaan joko alakohtaisesta hakukohdelistauksesta valitsemalla 'Hae tästä' tai Opintopolussa valitsemalla hakukohdesivulla 'Täytä hakulomake'. Painikkeet ovat saatavilla ja aktiivisia vain hakuaikana. Järjestelmä ohjaa hakijan automaattisesti kyseisen hakukohteen hakulomakkeelle Aalto-yliopiston hakujärjestelmässä (apply.aalto.fi).

Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana. Jos haluat muuttaa hakukohteita tai muuten muokata hakulomaketta sen lähettämisen jälkeen, ota yhteyttä Hakijapalveluihin, hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi. Hakukohteita ja niiden järjestystä voi muuttaa vain hakuaikana.

Sähköinen hakujärjestelmä on käytössä koko haku- ja valintaprosessin ajan. Hakija voi seurata oman hakemuksensa tilaa ja liitteiden saapumista kirjautumalla järjestelmään. Myös valinnan tuloksista ilmoitetaan hakujärjestelmän kautta.

4. Hakemuksen toimittaminen

Hakijan tulee toimittaa Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin hakujärjestelmästä tulostettu ja allekirjoitettu saatekirje sekä hakemukseen vaadittavat liitteet. Hakemus voidaan käsitellä vain, jos kaikki vaadittavat liitteet toimitetaan annettuun määräaikaan mennessä. Pelkkä sähköisen hakulomakkeen lähettäminen ei riitä.

Kahteen hakukohteeseen hakevien osalta riittää, että saatekirje ja vaadittavat liitteet toimitetaan yhtenä kappaleena. Lisätietoa vaadituista liitteistä löydät kohdasta Hakemus ja vaadittavat liitteet.

Kun hakemus liitteineen on vastaanotettu Hakijapalveluissa, hakijalle lähetetään sähköposti-ilmoitus. Kaikki saapuneet paperihakemukset tarkistetaan Hakijapalveluissa, missä varmistetaan, että hakemuksen mukana on toimitettu kaikki vaadittavat liitteet yliopiston vaatimalla tavalla, ja että hakija on kelpoinen hakemaan ilmoittamaansa hakukohteeseen. Vain kelpoiset hakemukset lähetetään akateemiseen arviointiin hakukohteisiin. Puutteelliset hakemukset hylätään. Hakija voi seurata omien dokumenttiensa saapumista sähköisessä hakujärjestelmässä kohdassa Hakemuksen seuranta.

5. Akateeminen arviointi

Lopulliset valintapäätökset perustuvat hakukohteiden tekemään akateemiseen arviointiin, jossa kiinnitetään huomiota mm. aiempaan opintomenestykseen, aiemman tutkinnon ja opintojen soveltuvuuteen sekä motivaatioon. Hakukohde saattaa ottaa akateemisessa arvioinnissa huomioon myös alalle soveltuvan työkokemuksen sekä kielitaidon. Hakijoita verrataan toisiinsa, ja ainoastaan parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi. Paikkoja on rajallinen määrä, joten kaikki kelpoiset hakijat eivät voi tulla hyväksytyksi. Hakukohteen ei myöskään tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen. Hakukohdekohtaisista arviointiperusteista löytyy lisätietoa hakukohteiden omilta sivuilta. Hakemusten tilannetta ei valitettavasti voida kommentoida millään tavalla akateemisen arvioinnin aikana.

6. Opiskelijavalinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 5.4.2017. Tulosten julkaisusta ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla ja hakija voi tarkistaa oman valinnan tuloksensa sähköisestä hakujärjestelmästä. Valittujen nimet ovat nähtävissä tällä sivustolla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeella luvan hyväksymistiedon julkaisemiseen. Korkeakoulut lähettävät hyväksytyille opiskelijoille virallisen hyväksymiskirjeen.

Tekniikan alan maisterivalinnassa ei ole käytössä varasijajärjestelmää eikä paikkoja voi jonottaa.

7. Oikaisumenettely

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Ohje oikaisun hakemiseen (pdf).

8. Opiskelupaikan vastaanotto ja opintojen aloittaminen

Hakijan on ilmoitettava kirjallisesti opiskelupaikan vastaanottamisesta hyväksymiskirjeen mukana toimitetulla paikan vastaanottoilmoituksella. Allekirjoitetun vastaanottoilmoituksen tulee olla perillä viimeistään 31.5.2017. Päivän postileima ei riitä. Vastaanottoilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa jälkikäteen. Tarkemmat ohjeet toimitetaan hyväksytyille hyväksymiskirjeiden mukana. Lisätietoja paikan vastaanottamisesta sekä opintojen aloittamisesta saa valinnan tehneestä korkeakoulusta sekä osoitteesta opiskelijapalvelut [at] aalto [dot] fi.

Hakemukseen lasketaan kuuluvaksi täytetty sähköinen hakulomake, tulostettu ja allekirjoitettu saatekirje, tällä sivuilla mainitut pakolliset liitteet, sekä mahdolliset ylimääräiset ohjelmien erikseen toivomat liitteet.

Hakulomakkeen voi täyttää ja lähettää Aalto-yliopiston sähköisessä hakujärjestelmässä hakuaikana (15.12.2016 - 25.1.2017 kello 15.00). Saatekirjeen voi tulostaa, kun on täyttänyt, tallentanut ja lähettänyt sähköisen hakulomakkeen järjestelmässä. Hakuohjeistus ja ohjelmakohtaiset arviointiperusteet on luettava huolellisesti ennen hakulomakkeen täyttämistä ja liitteiden toimittamista. Kaikki dokumentit, jotka halutaan huomioitavan valinnassa, on toimitettava hakuajan puitteissa. Liitteiden toimittamiseen annetun määräajan jälkeen toimitettuja dokumentteja ei voida huomioida valinnassa, eikä hakijoilta pyydetä täydennyksiä hakukohdekohtaisiin liitteisiin.

Hakudokumentteja ei palauteta hakijoille.

Kaikilta hakijoilta vaadittavat hakemuksen liitteet

1.

Todistus hakukelpoisuuden antavasta tutkinnosta tai vastaavista opinnoista

Oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta

2.

Virallinen opintosuoritusote

Alkuperäinen tai oikeaksi todistettu kopio

3.

CV

Joko hakujärjestelmään ladattuna pdf-tiedostona (tiedostonimen tulee olla muodossa CV_Sukunimi_Hakemuksen tunniste.pdf) tai paperiliitteenä hakemusliitteiden mukana

4.

Kopio passista tai virallisesta henkilöllisyystodistuksesta, josta käy ilmi hakijan kansalaisuus

 

5.

Osoitus kielitaidosta

Tarvittaessa, katso lisätietoa kielitaitovaatimuksista

6.

Portfolio

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteisiin pyrkiviltä

Jos olet vapautettu lukuvuosimaksusta oleskeluluvan perusteella: kopio jatkuvasta tai pysyvästä oleskelulupakortista Suomessa (oleskelulupatyyppi A tai P), pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvasta Suomessa (oleskelulupatyyppi P-EU), EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortista Suomessa tai EU:n sinisestä kortista Suomessa.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakevat toimittavat viralliset opintosuoritusotteet ja tarvittaessa niiden käännökset. Huomioi myös maakohtaiset dokumenttivaatimukset.

Maakohtaiset dokumenttivaatimukset

Maakohtaiset dokumenttivaatimukset koskevat tutkintoja, jotka on suoritettu jossakin näistä maista: Australia, Bangladesh, Eritrea, Etelä-Afrikka, Etiopia, Ghana, Indonesia, Intia, Iran, Irlanti, Kamerun, Kanada, Kenia, Kiina, Malesia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Sudan, Uusi-Seelanti, Yhdistynyt kuningaskunta tai Yhdysvallat. Lue vaatimuksista Maakohtaiset vaatimukset -sivulta.

Käännökset

Kaikkien liitteiden tulee olla saatavilla joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos alkuperäisiä opiskelutodistuksia ei ole myönnetty suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä, niistä tulee toimittaa viralliset käännökset. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai auktorisoidun kääntäjän tuottama virallinen käännös. Käännösten tulee olla joko alkuperäisiä tai virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä alkuperäisistä käännöksistä. Pelkkä käännös ei riitä vaan hakemuksen liitteenä tulee olla myös alkuperäiskieliset opiskelutodistukset (jäljennökset kuten alla).

Kopiot

Jos tutkinto on suoritettu Suomessa, hakemukseen liitetään tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamat kopiot alkuperäisistä opiskelutodistuksista. Kopioiden tulee olla otettu alkuperäisistä, virallisista dokumenteista. Oikeaksi todistettujen jäljennösten jäljennöksiä ei hyväksytä. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun oikealta puolelta. Jokaisella sivulla tulee olla todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys sekä päiväys. Todistajien tulee nähdä alkuperäinen dokumentti ja sen kopio rinnakkain. Allekirjoituksellaan he todistavat kopion olevan muuntelematon jäljennös alkuperäisestä dokumentista.

Jos tutkinto on suoritettu ulkomailla, hakemukseen liitettävien todistusjäljennösten tulee olla tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai julkisen notaarin virallisesti oikeaksi todistamia. Kopioiden tulee olla alkuperäisistä, virallisista dokumenteista. Oikeaksi todistettujen jäljennösten jäljennöksiä ei hyväksytä. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun oikealta puolelta. Jokaisella sivulla tulee olla oikeaksi todistavan viranomaisen alkuperäinen allekirjoitus, nimenselvennys ja leima sekä päiväys. Pelkkä maininta virallisesta jäljennöksestä (esim. leima ”True copy”) ei riitä. Huomioi lisäksi maakohtaiset vaatimukset liitteiden toimittamiselle.

Aalto-yliopiston Hakijapalveluissa ei oteta kopioita eikä oikeaksi todisteta kopioita.

Kuka on esteetön henkilö?

Esteetön henkilö on mm. täyttänyt viisitoista (15) vuotta, ei ole lähisukulainen, entinen/nykyinen puoliso, kihlattu tai asianosaisen ottovanhempi- tai lapsi.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Opiskelijaksi voi hakea, vaikka hakukelpoisuuden antava tutkinto olisi vielä kesken. Hakemukseen voi liittää esim. läsnäolotodistuksen tai korkeakoulun lausunnon arvioidusta valmistumisajasta. Tutkinnon on valmistuttava 31.7.2017 mennessä, ja oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta tulee toimittaa Hakijapalveluihin 7.8.2017 klo 15.00 mennessä. Jos tutkinto ei valmistu tai jos opiskelija ei toimita kopiota tutkintotodistuksesta määräaikaan mennessä, opiskelupaikka perutaan.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee huomioida, että valmistuminen ei välttämättä ole mahdollista kesäkuukausina. Hakijoiden tulee selvittää oman tiedekunnan tai korkeakoulun tutkintovaatimukset ja valmistumisaikataulut hyvissä ajoin.

Hakukohdekohtaiset liitteet

Edellä listattujen pakollisten liitteiden lisäksi hakukohteet voivat toivoa, että hakija toimittaa akateemista arviointia helpottavia muita liitteitä, esim. työtodistuksen tai suosituksia. Tiedot näistä hakukohdekohtaisista liitteistä ovat nähtävissä ohjelmien omilla sivuilla. Hakukohteen toivomien liitteiden puuttuminen ei aiheuta hakemuksen hylkäämistä Hakijapalveluiden suorittamassa hallinnollisessa tarkastuksessa, mutta se voi vaikuttaa akateemisessa arvioinnissa menestymiseen. Kaikki vapaaehtoisiin liitteisiin liittyvät kysymykset tulee osoittaa suoraan hakukohteille.

Joidenkin hakukohteiden hakijoilta pyydetään vapaaehtoisena liitteenä GRE- tai GMAT-testitulosta. Lisätietoa testeistä löytyy testijärjestäjien verkkosivuilta. Aalto-yliopiston GRE-raportointikoodi on 7364.

Väliaikainen tutkintotodistus

Joissakin maissa lopullinen tutkintotodistus myönnetään valmistuneelle opiskelijalle viiveellä. Tällöin opiskelijalle myönnetään ns. väliaikainen tutkintotodistus (provisional degree certificate). Väliaikainen tutkintotodistus ei saa olla yli viisi vuotta vanha. Jos valmistumispäivästä on hakuajan alkaessa kulunut yli viisi vuotta, väliaikaista tutkintotodistusta ei hyväksytä ja hakijan tulee toimittaa kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta.

Virallisen opintosuoritusotteen toimittaminen Aalto-yliopiston opiskelijoille

Aalto-yliopiston opiskelijat voivat toimittaa virallisen opintosuoritusotteen sähköisesti. Opintosuoritusote tilataan Intosta löytyvien ohjeiden mukaan https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=20786521 ja toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi otsikolla ”Aalto-yliopiston opintosuoritusote, Sukunimi”. Ilmoita sähköpostiviestissä hakemuksesi tunniste sekä hakukohteesi. Mikäli et toimita sähköistä opintosuoritusotetta, sinun tulee toimittaa oppilaitoksen leimalla ja virkailijan allekirjoituksella varustettu virallinen paperinen opintosuoritusote.

Muuta huomioitavaa

 • Motivaatiokirje on osa sähköistä hakulomaketta. Voit valmistella sen etukäteen ja liittää sen hakulomakkeeseen.
 • Opintosuoritusotteen pitää olla virallinen, oppilaitoksen leimalla varustettu ote. Alkuperäinen opintosuoritusote on yleensä helppo hankkia oman korkeakoulun opiskelijapalveluista. Jos kuitenkin päätät toimittaa otteesta kopion, huolehdi siitä, että kopion kaikki sivut ovat joko tutkinnon myöntävän korkeakoulun tai kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamia (jos tutkinto on suoritettu Suomessa). Opiskelutodistuksista tulee toimittaa ohjeiden mukaisesti oikeaksi todistetut kopiot. Pelkkä tavallinen kopio opintosuoritusotteesta tai tutkintotodistuksesta ei riitä.
 • Jos olet suorittanut tai olet suorittamassa useampia korkeakoulututkintoja, toimita opiskelutodistukset (virallinen opintosuoritusote, tutkintotodistus) kaikesta tutkintoon johtavasta korkeakoulutuksesta. Opinnot voidaan huomioida hakemuksen arvioinnissa vain, jos niistä on toimitettu viralliset todistukset. Kaikki opiskelutodistusten jäljennökset tulee toimittaa ohjeistuksen mukaisesti.
 • Toimitathan CV:si vain yhden kerran. Jos liität CV:n osaksi sähköistä hakulomaketta, CV:tä ei tarvitse toimittaa erikseen paperiliitteiden mukana.
 • Kahteen hakukohteeseen hakevien osalta riittää, että saatekirje ja vaadittavat liitteet toimitetaan yhtenä kappaleena.
 • Jos täydennät hakemustasi saatelomakkeen ja muiden liitteiden toimittamisen jälkeen, esim. jos toimitat puuttuneita dokumentteja tai ylimääräisiä liitteitä, huolehdi siitä, että lähetyksestä käy selkeästi ilmi mitä tarkoitusta varten dokumentit ovat. Merkitse myös hakemusnumero ja nimesi selkeästi asiakirjoihin.
 • Hakijapalvelut ei valitettavasti voi vastata hakemuksen tai sen liitteiden saapumiseen liittyviin tiedusteluihin hakuaikana. Sinulle ilmoitetaan hakemuksen vastaanottamisesta sähköpostilla, ja voit seurata oman hakemuksesi käsittelyä ja liitteiden saapumista hakujärjestelmässä. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Hakijapalveluihin.
 • Aalto-yliopiston Hakijapalveluissa ei oteta kopioita eikä oikeaksi todisteta kopioita.

Hakemuksen toimittaminen

Hakujärjestelmästä tulostettu saatekirje sekä hakemuksen liitteet toimitetaan postiosoitteeseen:

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut
PL 11110
00076 Aalto

tai käyntiosoitteeseen:

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut
Otakaari 1
02150 Espoo

Merkitse kuoreen 'Maisterivaiheen valinnat - tekniikka'.

Voit tuoda hakemusliitteet henkilökohtaisesti hakijapalveluiden käyntiosoitteeseen (Otakaari 1, 1. kerros, huone Y199) asiakaspalveluaikoina tai jättää ne toimiston ulkopuolella olevaan valkoiseen postilaatikkoon kiinteistön aukioloaikoina.

Kaikkien vaadittujen liitteiden tulee olla perillä Aalto-yliopiston hakijapalveluissa 25.1.2017 kello 15.00 mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneet hakemuksen hylätään. Hakija vastaa hakemusliitteiden toimittamisesta määräajassa.

 

Kielitaitovaatimukset

Aalto-yliopistossa opiskelu tapahtuu suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Suomen tai ruotsin kielen osoitus

Hakijan, joka on saanut koulusivistyksensä suomen, ruotsin tai saamen kielellä tai suorittanut korkeakoulututkinnon suomen tai ruotsin kielellä tai joka on ylioppilastutkinnossaan suorittanut suomen tai ruotsin toisena kielenä vähintään arvosanalla magna cum laude, ei tarvitse toimittaa suomen- tai ruotsinkielisiin hakukohteisiin hakiessaan kielitodistusta. Hakijan ei myöskään tarvitse toimittaa  kielitodistusta, jos hänellä on ollut suomalaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa suomi tai ruotsi opetuskielenä ja hän on saanut siitä hyväksytyn äidinkielen arvosanan päättötodistukseen.

Muiden hakijoiden tulee toimittaa suomen tai ruotsin kielen todistus. Suomen tai ruotsin kielen todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon keskitason testin suorittaminen arvosanalla 4/6. Vähintään kahdesta osakokeesta tulee saavuttaa taso 4, joista toisen tulee olla osakokeesta ”Kirjoittaminen”. Suomen tai ruotsin kielen todistus tulee toimittaa Hakijapalveluihin 7.8.2017 klo 15 mennessä. Pystyäkseen toimittamaan kielikokeen todistuksen määräaikaan mennessä, on hakijan tehtävä kielikoe viimeistään kevään testipäivänä 8.4.2017, johon ilmoittautumisaika päättyy 28.2.2017.

Englannin kielen taidon osoitus

Aalto-yliopiston tekniikan koulutusalan englanninkielisiin hakukohteisiin hakevilta vaaditaan virallinen kielitodistus englannin kielen taidosta.

Hyväksyttävät kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset ovat:

 • TOEFL (IBT = Internet Based Test, PBT = Paper Based Test)
  • Total score: 92 (IBT),  580 (PBT)
  • Writing score: 22 (IBT), 4.0 (PBT)
 • IELTS (Academic)
  • Overall Band Score: 6.5
  • Writing Band Score: 5.5
 • Cambridge CAE/CPE (CAE = Cambridge Certificate of Advanced English, CPE = Cambridge Certificate of Proficiency in English)
  • Grades accepted: A, B, C
 • Pearson Test of English (Academic)
  • Total Score: 59
  • Writing Score: 50

IELTS-, TOEFL- ja PTE-tulokset ovat voimassa kaksi vuotta testipäivästä lähtien. Vanhin hyväksyttävä kielitestitulosten päivämäärä hakukierroksella 2017 on 15.12.2014. CAE- ja CPE-tulosten voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.

Lisätietoa englannin kielen tasotesteistä:

Lisätietoa testikeskuksista Suomessa

 • TOEFL-testejä järjestetään seuraavissa testikeskuksissa:
  • Real Training Solutions - Helsinki - Premeria   (STN11457A), Arabiankatu 12, 4. Floor, 00560 Helsinki
  • Prometric, Regus Hämeentie Business Centre (APCU-8070),
   Hämeentie 15A, 3. Floor, 00500 Helsinki
 • Fulbright Center (fulbright.fi)
  Lisätietoa TOEFL- ja GRE-testeistä
 • The Finnish British Society FINNBRIT (finnbrit.fi)
  mm. IELTS, CPE sekä CAE testit
 • PTE Academic -testikeskushaku (pearsonpte.com)
  • Testikeskus Suomessa: LGF, LAN Group Finland Oy, Valkjärventie 7 E 2nd Floor, 02130 Espoo, Finland, Phone: +358 207402720

Poikkeukset kielitaitovaatimuksista

Alla on lueteltu hakijaryhmät, joilta ei vaadita virallista kielitestiä englannin kielen taidon osoittamiseksi.

1. Hakijat, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon ja siihen vaadittavat opinnot

 • yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa suomen, ruotsin tai englannin kielellä.
 • yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa EU-/ETA-maassa englannin kielellä. Tutkinnon tulee olla suoritettu kokonaisuudessaan englannin kielellä. Tutkintokielen tulee käydä ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista.
 • Australiassa, Irlannissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Yhdysvalloissa sijaitsevassa yliopistossa englannin kielellä, kyseisessä maassa oleskellen.

  Mikäli tutkintoon on sisällytetty opintoja muusta oppilaitoksesta, tulee myös näiden opintojen olla suoritettu englanniksi sellaisessa maassa ja sellaisessa oppilaitoksessa, jossa suoritetut opinnot vapauttavat kielitestistä. Tämä ei koske tutkintoon kuuluvan vaihto-opiskelujakson aikana suoritettuja opintoja.

2. Hakijat, jotka

 • ovat olleet Aalto-yliopistossa vaihto-opiskelijoina tekniikan alalla. Aalto-yliopiston opintosuoritusote tai läsnäolotodistus vaaditaan.
 • ovat EU-/ETA-maiden kansalaisia ja tulevat Aalto-yliopiston tekniikan koulutusalan partneriyliopistosta. (Erasmus-partnerit, Cluster, NordTek, Nordic5Tech tai muu virallinen opiskelijavaihdon yhteistyöyliopisto). Mikäli hakijan virallinen opintosuoritusote ei sisällä englannin kieliopintoja, tulee hänen toimittaa kotikorkeakoulun antama todistus riittävästä kielitaidosta.

Kielitestitulosten toimittaminen

Englannin kielen testiraportin pitää olla perillä Aalto-yliopiston Hakijapalveluissa 25.1.2017 klo 15.00 mennessä. Kielitodistukseksi hyväksytään virallinen raportti kielitestistä.

IELTS-testituloksista riittää hakemuksen liitteeksi tavallinen kopio virallisesta testiraportista, sillä testituloksen oikeellisuus todennetaan testijärjestäjän sähköisessä varmennuspalvelussa.

TOEFL-testitulosten tulee saapua Aalto-yliopistoon suoraan testijärjestäjältä. Testijärjestäjälle tehtävässä tulosten raportointipyynnössä on käytettävä Aalto-yliopiston raportointikoodia 7364. Hakijoiden toimittamia tulosraportteja ei hyväksytä. Mikäli TOEFL IBT-testin tulosten raportointipyyntö on tehty jo ennen hakemuksen toimittamista, pyydetään hakijoita ilmoittamaan testin ID-tunnus (Registration ID, esim. 00000000xxxxxxxx). Hakijapalveluilla on mahdollisuus varmentaa Aalto-yliopiston raportointikoodilla toimitetut testitulokset testijärjestäjän sähköisessä varmennuskannassa, jossa tulokset ovat saatavilla noin 1-2 viikkoa raportointipyynnön jättämisestä.

Jos CAE- tai CPE-kielitesti on tehty vuonna 2005 tai sen jälkeen, tulokset ovat varmennettavissa sähköisesti. Varmennus edellyttää tiedot testintekijän ID-numerosta (esim. ABC123456) ja tunnusluvusta (secret number, esim. 1234). Nämä numerosarjat tulee merkitä hakemuksen liitteenä toimitettavaan kielitestin tulosraporttiin. Ennen vuotta 2005 tehtyjä testejä ei voida varmentaa sähköisesti, joten niistä vaaditaan oikeaksi todistettu kopio.

PTE-tulokset toimitetaan Aalto-yliopistoon testijärjestäjän sähköisen tulospalvelun kautta. Testintekijän tulee kirjautua omalle PTE-tililleen, minkä jälkeen hän voi lähettää järjestelmässä tuloksensa haluamaansa korkeakouluun. Testijärjestäjä ilmoittaa sähköpostitse kun tulokset on toimitettu korkeakoululle.

Suomen tai ruotsin kielen todistus tulee toimittaa Hakijapalveluihin 7.8.2017 klo 15 mennessä. Pystyäkseen toimittamaan kielikokeen todistuksen määräaikaan mennessä, on hakijan tehtävä kielikoe viimeistään kevään testipäivänä 8.4.2017, johon ilmoittautumisaika päättyy 28.2.2017.

Lukuvuosimaksut

Suomessa on otettu käyttöön lukuvuosimaksut muille kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisille. Lukuvuosimaksut koskevat englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta.

Kuka on maksuvelvollinen?

Lukuvuosimaksua peritään englanninkielisestä tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Maksua ei peritä EU-/ETA-maiden tai Sveitsin kansalaisilta. Lisäksi lukuvuosimaksuista vapautettuja ovat hakijat, joilla on jokin seuraavista dokumenteista:

 •     jatkuva tai pysyvä oleskelulupa Suomessa (oleskelulupakortin tunnus A tai P)

 •     pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa (tunnus P-EU)

 •     EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa

 •     EU:n sininen kortti Suomessa

Jos olet vapautettu lukuvuosimaksusta oleskeluluvan perusteella, toimita henkilöllisyystodistuksen lisäksi kopio oleskelulupakortistasi hakemuksen liitteenä. Pelkkä oleskelulupakortti ei kelpaa henkilöllisyystodistukseksi.

Lisätietoa maksuvelvollisuuden määräytymisestä sekä maksusta vapautumisesta löydät Opintopolusta (englanniksi).

Lukuvuosimaksun suuruus ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha muodostuu lukuvuosimaksun maksuhuojennuksesta (waiver). Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta. Maksuvelvolliset, eli muut kuin EU-/ETA-maiden tai Sveitsin kansalaiset, voivat hakea apurahaa hakuaikana samalla sähköisellä hakulomakkeella, jolla haetaan opiskelijaksi. Apurahaa ei voi hakea hakuajan päättymisen jälkeen. Apurahapäätökset tehdään ohjelmiin valittujen hakijoiden akateemisen arvioinnin perusteella. Apurahapäätös annetaan valintapäätöksen yhteydessä. Apurahaa koskevaan yliopiston päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Lisätietoja lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

 

Yhteystiedot

Hakijapalveluiden henkilökunnan tavoitat parhaiten sähköpostitse tai puhelimitse:

 • Sähköposti: hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi
 • Yleinen neuvontanumero: 02944 29290
 • Käyntiosoite: Otakaari 1, 1. krs, Y198
 • Postiosoite: PL 11110, 00076 Aalto

Otaniemen palvelupisteen asiakaspalveluajat ovat ti klo 9.30-11 ja ke-to 12-14. Muina aikoina pyydämme sopimaan tapamisesta etukäteen. Hakuaikoina olemme auki eri aikataulun mukaan. Poikkeukset aukioloajoissa, kts. Hakijapalveluiden yhteystiedot.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Alla on lueteltu hakemiseen ja valintoihin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Mikäli et löydä sopivaa vastausta kysymykseesi näiltä sivuilta, otathan meihin yhteyttä.

Yleistä

Miten aloitan hakemisen Aalto-yliopiston maisteriohjelmiin?

Tutustu aluksi koulutustarjontaamme. Löydettyäsi mieluisan hakukohteen voit tutustua ohjeistukseen siitä, kuka voi hakea ja miten haetaan tekniikan alan maisteritason tutkintoon. Huomaathan, että hakulomakkeet ovat saatavissa järjestelmässä vain hakuaikana. Vuoden 2017 valintojen hakuaika järjestetään 15.12.2016 - 25.1.2017.

Ennen hakuaikaa voit esimerkiksi kerätä valmiiksi hakemukseen vaadittavat liitteet, valmistella hakulomakkeelle kirjoitettavan motivaatiokirjeen, CV:n, perehtyä ohjeistukseen hakulomakkeen täyttämisestä (päivitetään ennen hakuajan alkua) sekä tutustua ohjelmien arviointikriteereihin sekä hakukohteiden toivomiin ylimääräisiin liitteisiin. Arkkitehtuurin hakukohteisiin hakevat voivat valmistella portfoliotaan, joka on pakollinen liite.

Mistä löydän Aalto-yliopiston tarjoamat maisteriohjelmat?

Aalto-yliopiston Koulutustarjonta-sivuilta löydät yliopiston koko koulutustarjonnan ml. maisteriohjelmamme. Ruksi alan kohdalta 'Tekniikan ala', tutkintotason kohdalta 'Maisteritason hakukohteet' ja kielen kohdalla haluamasi opetuskieli. Huomioithan, että koulutustarjonta vaihtelee riippuen valitsemastasi opetuskielestä (esim. kokonaan englanniksi opetettavat maisteriohjelmat).

Maisteritason hakukohteita Aalto-yliopistossa ovat maisteriohjelmat tai niiden pääaineet.

Millaisella tutkinnolla voin hakea ja tulla hyväksytyksi tekniikan alan maisteriohjelmiin Aalto-yliopistossa?

Hakukelpoisia tekniikan koulutusalan maisterivaiheen valinnassa ovat seuraavat hakijat:

 • kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet
 • ulkomaisessa yliopistossa 3-4-vuotisen Bachelor-tutkinnon suorittaneet tai Bachelor-tutkintoa vastaavan koulutuksen saaneet. Tutkinnon tulee antaa oikeus hakea yliopistotasoisiin maisteriopintoihin asianomaisessa maassa.
 • ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
 • EU-maassa AMK-tasoisen tutkinnon suorittaneet, mikäli tutkinto antaa omassa maassa oikeuden hakea yliopistotasoisiin maisteriopintoihin
 • Opistoinsinöörin tutkinnon suorittaneet

Hakukelpoisuuden maisteriopintoihin antaa alempi korkeakoulututkinto. Maisterikoulutukseen ei voi hakea ylemmän korkeakoulututkinnon perusteella (maisterin, diplomi-insinöörin, arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto). Poikkeus tähän on sellainen ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, esimerkiksi Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot tai ulkomaiset, ns. pitkän syklin mukaiset maisterintutkinnot.

Aiemmin suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ei estä hakemasta maisteriopintoihin, mutta hakuperusteena tulee käyttää alempaa korkeakoulututkintoa. Jos olet suorittanut tai suoritat parhaillaan alemman korkeakoulututkinnon lisäksi muita korkeakoulututkintoja, voit ilmoittaa niistä yhden hakulomakkeella. Tohtorin tai lisensiaatin tutkinnolla ei voi hakea maisteriopintoihin eikä jatkotutkintoja ilmoiteta hakulomakkeella.

Hakukelpoisuus tarkoittaa sitä, että henkilö voi hakea kyseiseen hakukohteeseen. Se ei tarkoita hyväksytyksi tulemista. Lopulliset valintapäätökset perustuvat hakukohteiden tekemään akateemiseen arviointiin, jossa kiinnitetään huomiota mm. aiempaan opintomenestykseen, aiemman tutkinnon ja opintojen soveltuvuuteen sekä motivaatioon. Hakijoita verrataan toisiinsa, ja ainoastaan parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi. Paikkoja on rajallinen määrä, joten kaikki kelpoiset hakijat eivät voi tulla hyväksytyksi. Hakukohteiden arviointiperusteisiin voi tutustua ohjelmien omilla sivuilla.

Olen suorittanut alemman korkeakoulututkinnon Suomessa. Täytyykö minun suorittaa englannin kielitesti hakiessani englanninkieliseen maisteriohjelmaan?

Ei tarvitse. Hakijat, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa suomen, ruotsin tai englannin kielellä eivät tarvitse erillistä todistusta englannin kielen taidosta englanninkieliseen maisteriohjelmaan hakemista varten.

Mistä löydän hakulomakkeen?

Hakulomake löytyy Aalto-yliopiston sähköisestä haku- ja valintajärjestelmästä. Huomioithan, että hakulomake on saatavilla vain hakuaikana.

Kuinka moneen hakukohteeseen voin kerralla hakea?

Voit hakea enintään kahteen hakukohteeseen tekniikan alalla. Hakukohteet ilmoitetaan hakulomakkeella ensisijaisuusjärjestyksessä. Muutoksia hakukohteisiin voi tehdä ainoastaan hakuaikana. 

Tämän lisäksi voit hakea Erasmus Mundus-ohjelmiin, Nordic Master-ohjelmiin, sekä muihin kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaviin maisteriohjelmiin (Hakuaika ja -menettelyt poikkeavat tästä ohjeistuksesta, lisätietoa ohjelmien sivuilta). 

Voit myös hakea Aalto-yliopiston kauppatieteellisen ja taideteollisen alan hakukohteisiin, mikäli taustaltasi niihin sovellut. Huomioithan, että hakukelpoisuus ja soveltuvuus vaihtelevat aloittain. Kunkin alan valinnoissa on käytössä omat hakulomakkeensa.

Mistä löydän lisää tietoa hakukohteiden opintosisällöistä, arviointikriteereistä, minimivaatimuksista ja ylimääräisistä liitteistä?

Tietoa näistä löydät hakukohteiden omilta sivuilta. Mikäli et löydä etsimääsi tietoa näiltä sivuilta, ota yhteyttä suoraan hakukohteeseen. Yhteystiedot löytyvät hakukohdekohtaiselta sivulta.

Hakemus ja liitteet

Mitä dokumentteja hakemukseen tulisi liittää?

Kaikille pakolliset liitteet on listattu täällä.

Kaikille pakollisten liitteiden lisäksi hakukohteet voivat toivoa, että hakija toimittaa akateemista arviointia helpottavia muita liitteitä, esim. ylioppilastutkintotodistuksen, työtodistuksen tai suosituksia. Tiedot näistä hakukohdekohtaisista toivottavista liitteistä ovat nähtävissä koulutusohjelmien omilla sivuilla. Hakukohteen toivomien liitteiden puuttuminen ei aiheuta hakemuksen hylkäämistä Hakijapalveluiden suorittamassa hakemuksen tarkastuksessa, mutta se voi vaikuttaa akateemisessa arvioinnissa menestymiseen. Kaikki vapaaehtoisiin liitteisiin liittyvät kysymykset tulee osoittaa suoraan hakukohteille.

Toimita kaikki dokumentit, jotka haluat huomioitavan valinnassa hakuajan puitteissa. Liitteiden toimittamiseen annetun määräajan jälkeen toimitettuja dokumentteja ei voida huomioida valinnassa, eikä hakijoilta pyydetä täydennyksiä hakukohdekohtaisiin liitteisiin.

Mikä on oikeaksi todistettu kopio?

Jos tutkinto on suoritettu Suomessa, hakemukseen liitetään tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamat kopiot alkuperäisistä opiskelutodistuksista. Kopioiden tulee olla otettu alkuperäisistä, virallisista dokumenteista.  Oikeaksi todistettujen jäljennösten jäljennöksiä ei hyväksytä. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun oikealta puolelta. Jokaisella sivulla tulee olla todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys sekä päiväys. Todistajien tulee nähdä alkuperäinen dokumentti ja sen kopio rinnakkain. Allekirjoituksellaan he todistavat kopion olevan muuntelematon jäljennös alkuperäisestä dokumentista.

Jos tutkinto on suoritettu ulkomailla, hakemukseen liitettävien todistusjäljennösten tulee olla tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai julkisen notaarin virallisesti oikeaksi todistamia. Kopioiden tulee olla alkuperäisistä, virallisista dokumenteista.  Oikeaksi todistettujen jäljennösten jäljennöksiä ei hyväksytä. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun oikealta puolelta. Jokaisella sivulla tulee olla oikeaksi todistavan viranomaisen alkuperäinen allekirjoitus, nimenselvennys ja leima sekä päiväys. Pelkkä maininta virallisesta jäljennöksestä (esim. leima ”True copy”) ei riitä. Huomioi lisäksi maakohtaiset vaatimukset liitteiden toimittamiselle.

Keitä ovat esteettömät henkilöt?

Esteetön henkilö on mm. täyttänyt viisitoista (15) vuotta, ei ole lähisukulainen, entinen/nykyinen puoliso, kihlattu tai asianosaisen ottovanhempi- tai lapsi.

Haen englanninkieliseen ohjelmaan. Millä kielellä minun pitäisi kirjoittaa motivaatiokirje?

Yliopistossa työskentelee paljon kansainvälistä henkilökuntaa ja erityisesti englanninkielisissä hakukohteissa akateemista arviointia tekevä henkilöstö ei välttämättä puhu suomea. Motivaatiokirje on hyvä kirjoittaa hakukohteen kielellä. Samoin muut liitteet kannattaa mahdollisuuksien mukaan toimittaa englanninkielisenä. Hakukohdekohtaisissa liitteissä saattaa olla erikseen mainittuna ohjeita esim. motivaatiokirjeen sisältöön tai suosituskirjeisiin liittyen. Jos sinulla on kysyttävää hakukohdekohtaisista liitteistä, ota yhteyttä suoraan hakukohteeseen. Yhteystiedot löytyvät hakukohteen omalta sivulta.

Voinko saada lisäohjeita hakukohdekohtaisten liitteiden toimittamiseen?

Ohjelmat ovat antaneet ohjeet hakukohdekohtaisten liitteiden toimittamiselle (esimerkiksi CV, suosituskirjeet, työtodistukset tai arkkitehtuurin portfolio) omilla sivuillaan. Tietoa ohjelmien vaatimista liitteistä sekä yhteystiedot ohjelmiin löydät ohjelmien omilta sivuilta.

Opiskelen jo Aalto-yliopistossa, mitä liitteitä minun täytyy toimittaa?

Hakumenettely on sama kaikille hakijoille riippumatta siitä missä yliopistossa tai korkeakoulussa he opiskelevat tai ovat opiskelleet. Aalto-yliopiston nykyisten opiskelijoiden tai sen muodostaneissa korkeakouluissa (Teknillinen korkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu) opiskelleiden hakijoiden tulee toimittaa kaikki vaaditut liitteet ohjeistuksen mukaisesti.

Aalto-yliopiston opiskelijat voivat toimittaa virallisen opintosuoritusotteen sähköisesti. Opintosuoritusote tilataan Intosta löytyvien ohjeiden mukaan https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=20786521 ja toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi Ilmoita sähköpostiviestissä hakemuksesi tunniste sekä hakukohteesi. Mikäli et toimita sähköistä opintosuoritusotetta, sinun tulee toimittaa oppilaitoksen leimalla ja virkailijan allekirjoituksella varustettu virallinen paperinen opintosuoritusote.

Toimita kaikki dokumentit, jotka haluat huomioitavan valinnassa hakuajan puitteissa. Liitteiden toimittamiseen annetun määräajan jälkeen toimitettuja dokumentteja ei voida huomioida valinnassa, eikä hakijoilta pyydetä täydennyksiä hakukohdekohtaisiin liitteisiin.

Jos opiskelet jo Aallossa, pääsääntöisesti saman ohjelman/korkeakoulun maisteriohjelmiin ei haeta tässä haussa ja tarvittaessa kysy omasta kandiohjelmastasi, tarvitseeko sinun hakea maisteriohjelmaan erikseen.

Haku- ja valintamenettely

Milloin on hakuaika?

Aalto-yliopisto järjestää opiskelijavalinnat kerran vuodessa. Vuoden 2017 maisterivaiheen valintojen hakuaika on 15.12.2016 - 25.1.2017.

Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana.

Kelpoiset hakemukset toimitetaan Hakijapalveluista hakukohteisiin, missä hakemuksille suoritetaan akateeminen arviointi helmi-maaliskuun aikana.

Mitä hakemukselle tapahtuu lähettämisen jälkeen?

Kaikki saapuneet hakemukset liitteineen tarkistetaan Hakijapalveluissa, jossa varmistetaan, että hakemuksen mukana on toimitettu kaikki vaadittavat liitteet vaatimallamme tavalla, ja että hakija on kelpoinen ilmoittamaansa hakukohteeseen. Vain kelpoiset hakemukset lähetetään eteenpäin akateemiseen arviointiin hakukohteisiin. Puutteelliset hakemukset hylätään.

Hakija voi seurata omien dokumenttien saapumista sähköisessä haku- ja valintajärjestelmässä.

Mikä on akateeminen arviointi?

Lopulliset valintapäätökset perustuvat hakukohteiden tekemään akateemiseen arviointiin, jossa kiinnitetään huomiota mm. aiempaan opintomenestykseen, aiemman tutkinnon ja opintojen soveltumiseen alalle, johon hakija on nyt pyrkimässä sekä motivaatioon. Hakukohde saattaa ottaa akateemisessa arvoinnissa huomioon myös aiemman alalle soveltuvan työkokemuksen ja kielitaidon. Hakijoita verrataan toisiinsa, ja ainoastaan parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi. Paikkoja on rajallinen määrä, joten kaikki kelpoiset hakijat eivät voi tulla hyväksytyksi. Hakukohteen ei myöskään tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen. Hakukohdekohtaisista arviointiperusteista löytyy lisätietoa hakukohteiden omilta sivuilta.

Hakemusten tilannetta ei valitettavasti voida kommentoida millään tavalla akateemisen arvioinnin aikana.

Milloin tulokset julkaistaan?

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 5.4.2017. Tulosten julkaisusta ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla ja hakija voi tarkistaa oman valinnan tuloksensa sähköisestä hakujärjestelmästä. Valittujen nimet ovat nähtävissä myös verkkosivuillamme niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeella luvan hyväksymistiedon julkaisemiseen. Korkeakoulut lähettävät hyväksytyille opiskelijoille virallisen hyväksymiskirjeen.

En tullut hyväksytyksi maisterivalinnassa, voinko jäädä jonottamaan vapautuvia opiskelupaikkoja?

Tekniikan alan maisterivalinnassa hyväksyttävien määrä on mitoitettu niin että kaikki opiskelupaikat tulevat täytetyksi eikä paikkoja vapaudu. Jos joku ei ota hänelle tarjottua opiskelupaikkaa vastaan, sitä ei tarjota hyväksymättä jääneille hakijoille.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 23.02.2017.