Haku kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin (2 v)

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin eli kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtaviin ohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin opintoihin on 15.12.2017 – 24.1.2018.

Valintojen aikataulu

Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin opintoihin on 15.12.2017 – 24.1.2018.

Maisterihaun aikataulu 2018

15.12.2017
 

Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu.

24.1.2018
klo 15.00

Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu. Hakemuksen allekirjoitetun saatelomakkeen ja hakuliitteiden on oltava perillä viimeistään. Valinnassa huomioitavien opintojen tulee olla suoritettu ja suoritusote toimitettu. Virallisten GMAT-, GRE- ja kielitestien tulosten tulee viimeistään saapua Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun.

Helmi-maaliskuu

Kelpoiset hakemukset arvioidaan koulutusohjelmissa.

6.3.2018

Ennakkotietoviesti valinnan tuloksesta

6.4.2018

Valintatulosten julkaisu ja hyväksymismateriaalit opiskelijaksi valituille

31.5.2018
klo 15.00

Opiskelupaikan vastaanoton määräaika.

31.7.2018

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeneiden valmistuttava.

7.8.2018
klo 15.00

Määräaika oikeaksi todistettujen tutkintotodistus- ja opinto-otekopioiden toimittamiselle (keskeneräisellä tutkinnolla hakeneet).

vko 35/36

Opinnot alkavat uusien opiskelijoiden perehdytyksellä.

Hakukohteet

Maisterivaiheen opiskelijavalinnassa haetaan suoraan koulutusohjelmaan. Voit hakea yhteen Kauppakorkeakoulun yhdestätoista maisteriohjelmasta. Hakemukseen merkitty hakukohde on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Alla on lista vuoden 2018 maisteriohjelmista ja niiden opetuskielestä sekä aloituspaikoista. Huomaa, että aloituspaikat on ilmoitettu enimmäismäärinä. Kaikkia aloituspaikkoja ei välttämättä täytetä.

Koulutusohjelmien sivuilta löydät ohjelmakohtaiset akateemisen arvioinnin kriteerit hakukierroksella 2018.

Hakukohde, opetuskieli, aloituspaikkojen enimmäismäärä

Accounting englanti 18
Creative Sustainability - M.Sc. Degree in Economics and Business Administration englanti 17
Economics englanti 25
Entrepreneurship and Innovation Management englanti 18
Finance englanti 18
Global Management (including CEMS MIM) englanti 58
Information and Service Management englanti 35
International Design Business Management - M.Sc. Degree in Economics and Business Administration englanti 20
Management and International Business englanti 50
Marketing englanti 20
Yritysjuridiikka suomi

25

Kuka voi hakea

Valintaryhmät ja hakukelpoisuuden antava tutkinto

Maisteritason opiskelijavalinnassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun voidaan valita soveltuvan suomalaisen tai ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittanut hakija. Hakukelpoisuuden antava tutkinto määrittää kummassa valintaryhmässä hakija hakee.

VALINTARYHMÄ 1: Suomalainen kauppatieteellinen alempi yliopistotutkinto

Valintaryhmässä 1 voi hakea suomalaisella kauppatieteellisellä alemmalla yliopistotutkinnolla, tutkinnon nimi on kauppatieteiden kandidaatti, (KTK). Suomalaiset yliopistot on listattu Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla. Lisäksi tässä valintaryhmässä voi hakea Economics-maisteriohjelmaan muun suomalaisen kandidaatin tutkinnon suorittanut, kun tutkinnon pääaine on taloustiede tai kansantaloustiede.

Suomalaisen kauppatieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut eli kauppatieteiden maisteri (KTM) ei ole hakukelpoinen.

Muilla hakukelpoisuuden antavilla tutkinnoilla, ml. ammattikorkeakoulututkinnolla, haetaan valintaryhmässä 2.

VALINTARYHMÄ 2: Suomalainen muu kuin kauppatieteellinen yliopistotutkinto, suomalainen soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja ulkomainen soveltuva korkeakoulututkinto

Valintaryhmässä 2 voi hakea suomalaisella muulla kuin kauppatieteellisellä yliopistotutkinnolla, soveltuvalla suomalaisella ammattikorkeakoulututkinnolla sekä ulkomaisella soveltuvalla korkeakoulututkinnolla.

Ulkomaisen korkeakoulututkinnon tulee antaa asianomaisessa maassa kelpoisuus vastaaviin korkeakouluopintoihin. Tutkinnon tulee vastata kandidaatin tutkintoa eli olla laajuudeltaan vähintään 180 ECTS opintopistettä, mikä vastaa keskimäärin 3-4 vuoden täysipäiväistä opiskelua. Ulkomaisen korkeakoulututkinnon myöntäneen korkeakoulun tulee olla tunnustettu osa asianomaisen maan virallista kansallista koulutusjärjestelmää. Korkeakoulun tulee olla listattuna asianomaisen maan tutkinnonanto-oikeuden omaavien korkeakoulujen listauksessa tai kansainvälisen organisaation (esim. UNESCO) ylläpitämällä listauksella tunnustetuista korkeakouluista. Soveltuvaksi ulkomaiseksi tutkinnoksi voidaan katsoa myös yliopistotasoinen amerikkalaistyyppinen kansainvälisesti akkreditoitu MBA-ohjelma. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla on oikeus päättää täyttääkö tutkinto tai tutkinnon myöntänyt korkeakoulu kelpoisuuskriteerit.

Valintaryhmässä 2 hakijalla tulee olla soveltuvan tutkinnon lisäksi GMAT- tai GRE-tasotestitulos, joka on pakollinen kaikille valintaryhmässä 2 hakeville - paitsi Yritysjuridiikan koulutusohjelmaan haettaessa, ja tarvittaessa osoitus kielitaidosta. Lisätietoa yleisen hakukelpoisuuden kriteereistä alla:

GMAT / GRE testitulos

Valintaryhmässä 2 kaikkien hakijoiden, paitsi yritysjuridiikan koulutusohjelmaan hakevien, sekä valintaryhmästä riippumatta Finance koulutusohjelmaan hakevien, edellytetään suorittaneen Graduate Management Admission Test (GMAT) -testi ja saaneen siitä vähintään 550 pistettä (Total Score), tai suorittaneen Graduate Records Examination (GRE) -testi ja saaneen siitä tätä vastaavan tuloksen. GMAT-tulosta vastaava GRE-tulos määritellään testinjärjestäjä ETS:n (Educational Testing Service) ohjeistukseen pohjautuen, ks. tulosten vastaavuustaulukko ETS:n kotisivulla (GRE Comparison Tool).

Lisätietoa testeistä, testitulosten toimittamisesta ja määräajoista on kohdassa GMAT / GRE testitulos.

Kielitaitovaatimukset

Kauppatieteiden maisterin tutkinnossa opetuskieli on pääsääntöisesti englanti, paitsi yritysjuridiikan koulutusohjelmassa, jonka opetuskieli on suomi. Myös suomenkielinen koulutus voi sisältää englanninkielisiä kursseja. Englanninkieliseen koulutukseen haettaessa hakijalta edellytetään virallista kielitestitulosta todisteena englannin kielen taidosta, ellei hän ole vapautettu kielitestivaatimuksesta.

Englannin kielitestiä ei edellytetä seuraavissa tapauksissa:

 • Hakija on suorittanut suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen korkeakoulututkinnon Suomessa.
 • Hakija on suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon EU/ETA-maassa. Tutkintokielen tulee käydä yksiselitteisesti ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista. Tutkinto tulee olla suoritettu kokonaan englanniksi.
 • Hakija on suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon Yhdysvalloissa, Kanadassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa kyseisessä maassa oleskellen.
 • Hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen eli Yritysjuridiikan koulutusohjelmaan.

Lisätietoa hyväksytyistä kielitesteistä, niiden minimituloksista ja kielitestitulosten toimittamisesta löydät kohdasta kielitaitovaatimukset

Jos haet Global Management maisteriohjelmaan, lue ohjelmakohtaiset tiukemmat kielitaitovaatimukset ja vapautukset ohjelman sivulta.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Maisteritason opiskelijavalinnassa voi hakea keskeneräisellä tutkinnolla. Tutkinnon on oltava valmis 31.7.2018 mennessä. Keskeneräisellä tutkinnolla hyväksyttyjen opiskelijoiden tulee toimittaa oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta 7.8.2018 klo 15.00 mennessä. Jos tutkinto ei valmistu tai tutkintotodistusta ei toimiteta määräaikaan mennessä, ehdollisesti myönnetty opinto-oikeus perutaan.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee huomioida, ettei valmistuminen ole välttämättä mahdollista kesäkuukausina. Hakijoiden tulee selvittää oman korkeakoulun tai tiedekunnan tutkintovaatimukset ja valmistumisaikataulut hyvissä ajoin. Jos tutkintosi ei valmistu määräaikaan mennessä tai et voi saada tutkintotodistusta 7.8.2018 mennessä, et ole hakukelpoinen maisterivaiheen vuoden 2018 valinnassa. Määräajat ovat ehdottomia eikä niihin tehdä poikkeuksia.

Valinnassa voidaan huomioida vain opinnot, joista on toimitettu virallinen suoritusote hakuajan päättymiseen eli 24.1.2018 klo 15.00 mennessä.

Muuta huomioitavaa

 • Hakukelpoisuuden antavan korkeakoulututkinnon opintojen lisäksi opiskelijavalinnassa voidaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun harkinnan mukaan huomioida myös muut hakijan suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamat opinnot. Valinnassa otetaan huomioon korkeakoulutasoiset opinnot, joista on toimitettu virallinen suoritusote hakuajan päättymiseen mennessä.
 • Yleiset hakukelpoisuusehdot täyttävät hakemukset arvioidaan ja asetetaan valintajärjestykseen maisteriohjelmissa. Joissakin ohjelmissa on kelpoisuusehtoja, joita voivat olla esimerkiksi vähimmäismäärä opintoja tietyssä oppiaineessa tai minimiraja keskiarvolle. Voidaksesi tulla valituksi sinun tulee täyttää hakemasi ohjelman hakukelpoisuusehdot. Tämän jälkeen arviointi tehdään ohjelmien etukäteen määrittelemien arviointiperusteiden mukaisesti. Luethan maisteriohjelmien hakukelpoisuusehdot sekä arviointiperusteet huolellisesti ohjelman sivuilta oikean valintaryhmän kohdalta (ks. ohjelmien sivut kohdasta Hakukohteet).
 • Opiskelija, jolla jo on opinto-oikeus kauppatieteiden maisterin tutkintoon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, ei voi hakea maisterivaiheen opiskelijavalinnassa. Poikkeuksena on hakeminen maisteriohjelmiin Creative Sustainability, Global Management tai International Design Business Management (IDBM). Näihin ohjelmiin voivat hakea myös Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat, joilla on oikeus sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin tutkinnon suorittamiseen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (kandidaattitason valinnassa hyväksytyt opiskelijat). Jos tällainen opiskelija on jo valinnut KTM-tutkinnon maisterivaiheen koulutusohjelman, katsotaan opiskelupaikan vastaanotto uudessa ohjelmassa koulutusohjelman vaihdoksi.

Miten haen

Maisteritason opiskelijavalinnassa haetaan suoraan maisteriohjelmaan. Voit hakea yhteen Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmaan. Hakemukseen merkitty ohjelma on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin maisteritason opintoihin on 15.12.2017–24.1.2018 (klo 15.00).

1. Ennen hakemista

Kaikilta valintaryhmässä 2 hakevilta, paitsi Yritysjuridiikan ohjelmaan hakevilta, sekä Finance ohjelmaan hakevilta valintaryhmästä riippumatta, vaaditaan joko Graduate Management Admission Test (GMAT) tai Graduate Record Examinations (GRE) -tasotestin suorittamista. Virallisen testituloksen on saavuttava Aalto-yliopistoon suoraan testinjärjestäjältä 24.1.2018 mennessä. Varaathan siis testiajan ja suoritat testin hyvissä ajoin. Testi kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisin, sillä testiprosessi saattaa kestää kuukausia, ml. testiin rekisteröityminen, testiä varten valmistautuminen, testin tekeminen ja virallisten tulosten raportoiminen. Tulosten toimittamiseen voi kulua useita viikkoja ja testiajat saattavat täyttyä lähempänä hakuaikaa. Hakemusta ei käsitellä, mikäli testitulos saapuu myöhässä tai tulos puuttuu kokonaan. Lisätietoa kohdassa GMAT / GRE testitulos.

Jos sinulta edellytetään kielitestiä, varaathan myös kielitestiajan hyvissä ajoin, jotta tuloksesi ehtivät perille määräaikaan mennessä. Lisätietoa kohdassa kielitaitovaatimukset.

2. Hakulomakkeen täyttäminen

Maisterivaiheen opiskelijavalinnassa käytetään Aalto-yliopiston omaa sähköistä haku- ja valintajärjestelmää. Lue hakukelpoisuuteen, hakumenettelyyn ja liitteiden toimittamiseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen lomakkeen täyttämistä. Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana.

Voit hakea yhteen Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmaan. Älä täytä useita hakulomakkeita, vain yksi lomake per hakija käsitellään.

Lue Hakijan ohje (pdf) ennen lomakkeen täyttämistä.

Sähköinen hakujärjestelmä on käytössä koko haku- ja valintaprosessin ajan. Voit seurata hakemuksesi tilaa ja liitteiden saapumista kirjautumalla järjestelmään. Myös valinnan tulokset ilmoitetaan hakujärjestelmän kautta. On tärkeää että sähköpostiosoite, jolla rekisteröidyt järjestelmään, on käytössä opintojen alkuun asti. Sähköpostiosoite on käyttäjätunnuksesi, jota ei voi vaihtaa, joten älä rekisteröidy väliaikaisella osoitteella (esim. korkeakoulun sähköpostiosoite joka lakkaa valmistumisen jälkeen, tai väliaikaisen työn sähköpostiosoite).

3. Hakemuksen toimittaminen

Täytä sähköinen hakemuslomake ja lähetä se eteenpäin hakujärjestelmässä. Tulosta hakemuksen saatekirje järjestelmästä ja toimita se allekirjoitettuna yhdessä vaadittujen liitteiden kanssa postitse Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Hakemus voidaan käsitellä vain, jos allekirjoitettu saatekirje ja kaikki vaadittavat liitteet saapuvat annettuun määräaikaan mennessä (ks. Valintojen aikataulu). Pelkkä sähköisen hakulomakkeen lähettäminen ei riitä.

4. Hallinnollinen tarkastus

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun allekirjoitettu saatekirje ja vaaditut liitteet on vastaanotettu ja kirjattu saapuneiksi hakujärjestelmään. Hakemukset tarkistetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun oppimispalveluissa, missä varmistetaan yleinen hakukelpoisuus, liitteiden saapuminen ja dokumenttien oikeellisuus. Vain kelpoiset hakemukset etenevät akateemiseen arviointiin maisteriohjelmiin. Puutteelliset hakemukset hylätään.

Voit seurata hakuliitteiden saapumista sähköisessä järjestelmässä Hakemuksen seuranta -kohdasta, emme valitettavasti ehdi vastaamaan hakudokumenttien saapumista koskeviin kyselyihin.

5. Akateeminen arviointi

Hakijat arvioidaan ja asetetaan valintajärjestykseen maisteriohjelmissa niiden ennalta määrittelemien arviointiperusteiden mukaisesti. Katso ohjelmakohtaiset kriteerit maisteriohjelmien sivuilta. Ohjelmasivuille pääset kohdasta Hakukohteet.

Akateemisen arvioinnin kriteerejä voivat olla esimerkiksi aiempi opintomenestys, aiemman tutkinnon ja opintojen ohjelmakohtainen soveltuvuus, motivaatio sekä GMAT/GRE-testin tulos. Hakijoita verrataan toisiinsa ja parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi. Paikkoja on rajallinen määrä, joten kaikki kelpoiset hakijat eivät voi tulla hyväksytyksi. Ohjelman ei tarvitse ottaa ilmoittamaansa enimmäiskiintiötä täyteen.

Hakemusten tilannetta ei voida kommentoida akateemisen arvioinnin aikana.

6. Opiskelijavalinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 6.4.2018. Tulosten julkaisusta ilmoitetaan sähköpostitse ja voit tarkistaa oman valintatuloksesi hakujärjestelmästä. Valittujen nimet ovat nähtävissä tällä sivustolla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeella luvan hyväksymistiedon julkaisemiseen.

Opiskelijaksi hyväksytyille lähetetään virallinen hyväksymiskirje. Pidäthän yhteystietosi ajan tasalla hakujärjestelmässä koko haku- ja valintaprosessin ajan.

7. Oikaisumenettely

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Ohje oikaisun hakemiseen (pdf).

8. Opiskelupaikan vastaanotto

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeen mukana lähetettävän ohjeistuksen mukaisesti määräaikaan mennessä. Vastaanottoilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa jälkikäteen.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Sähköinen hakemuslomake täytetään ja lähetetään eteenpäin hakujärjestelmässä. Tämän jälkeen hakemuksen saatekirje tulostetaan järjestelmästä, allekirjoitetaan ja toimitetaan yhdessä vaadittujen liitteiden kanssa Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun.

Vaadittavat liitteet

 • Hakujärjestelmästä tulostettu ja allekirjoitettu saatekirje

 • Todistus hakukelpoisuuden antavasta tutkinnosta: oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta. Ei koske keskeneräisellä tutkinnolla hakevia, tutkinnon valmistuttava 31.7.2018 mennessä.

 • Virallinen opintosuoritusote: alkuperäinen ote alkuperäisillä leimoilla tai sen oikeaksi todistettu kopio. Huomaa oikeaksi todistaminen, pelkkä kopio virallisesta opinto-otteesta ei kelpaa.

 • Kopio passista tai virallisesta henkilöllisyystodistuksesta, josta käy ilmi kansalaisuus. Huomaa, että suomalainen ajokortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus.

 • GMAT- tai GRE-testitulos valintaryhmässä 2 hakevilta (paitsi Yritysjuridiikkaan haettaessa) ja Finance-ohjelmaan hakevilta. Testituloksen tulee saapua suoraan testinjärjestäjältä määräaikaan mennessä.

 • Osoitus kielitaidosta. Katso vapautukset kielitaitovaatimukset-kohdasta.

 • Maisteriohjelman akateemista arviointia varten edellyttämät liitteet. Ohjelmakohtaiset liitevaatimukset on listattu kohdassa Koulutusohjelmien edellyttämät liitteet. Nämä liitteet eivät vaikuta yleiseen hakukelpoisuuteen, mutta voivat vaikuttaa valintapäätökseen.

Lisäksi hakijan tulee toimittaa seuraavat liitteet, mikäli ne häntä koskevat:

 • Jos olet vapautettu lukuvuosimaksusta oleskeluluvan perusteella: kopio jatkuvasta tai pysyvästä oleskelulupakortista Suomessa (oleskelulupatyyppi A tai P), pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortista Suomessa (oleskelulupatyyppi P-EU), EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortista Suomessa tai EU:n sinisestä kortista Suomessa. Liitä kopio kortin molemmista puolista.

 • Viralliset opintosuoritusotteet (alkuperäinen ote tai sen oikeaksi todistettu kopio) ja oikeaksi todistetut tutkintotodistuskopiot muista valinnassa huomioitavaksi halutuista korkeakoulutasoisista opinnoista

 • Diploma Supplement, jos ulkomainen tutkinto/ohjelma ja saatavilla

 • Selvitys ulkomaisten opintojen laajuudesta ECTS-järjestelmässä ja arvosteluasteikosta

 • Viralliset käännökset ulkomailla suoritettujen opintojen todistuksista ja opinto-otteista suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi

Muuta huomioitavaa: Jos pakollinen liite puuttuu hakuajan päättyessä, hakemusta ei oteta käsittelyyn. Hakemusasiakirjoja tai liitteitä ei palauteta. Hakemusliitteitä ei tule nitoa. Älä käytä välisivuja tai paperiliittimiä, riittää että paperit ovat järjestyksessä. Hakemukseen ei liitetä valokuvaa. Huomioi maakohtaiset dokumenttivaatimukset, jos tutkintosi on suoritettu ulkomailla.

GMAT / GRE testitulos

Kaikkien valintaryhmässä 2 hakevien, paitsi yritysjuridiikan koulutusohjelmaan haettaessa, sekä Finance koulutusohjelmaan hakevien valintaryhmästä riippumatta, edellytetään suorittaneen Graduate Management Admission Test (GMAT) -tasotestin ja saaneen siitä vähintään 550 pistettä (Total Score), tai suorittaneen Graduate Records Examination (GRE) -testin ja saaneen siitä tätä vastaavan tuloksen. GMAT- ja GRE-tasotestit ovat samanarvoisia maisterivaiheen valinnassa eli toisen suorittamista ei katsota toista paremmaksi. GMAT-tulosta vastaava GRE-tulos määritellään testinjärjestäjä ETS:n (Educational Testing Service) ohjeistukseen pohjautuen, katso tulosten vastaavuustaulukko ETS:n kotisivulla (GRE Comparison Tool).

Virallisen testituloksen tulee saapua Aalto-yliopistoon suoraan testinjärjestäjältä 24.1.2018 mennessä. Testi tulee tehdä riittävän aikaisin. Varmista testinjärjestäjältä, että testitulos ehtii ajoissa perille. Hakijan toimittamaa epävirallista testiraporttia ei hyväksytä. Testiajat voivat täyttyä lähempänä hakuaikaa ja on hakijan vastuulla varata testiaika hyvissä ajoin. GMAT- ja GRE-tulokset ovat voimassa viisi vuotta testin suorituspäivämäärästä ja vanhin valinnassa hyväksyttävä testitulospäivä on 15.12.2012. Mikäli GMAT/GRE-testitulos ei saavu määräpäivään mennessä tai tulos on alle rajan, hakemusta ei käsitellä. GMAT/GRE -tasotesti ei ole kielitesti, joten jos kielitestiä edellytetään, sitä ei voi korvata GMAT/GRE-testillä.

 • GMAT: Virallisen testiraportin tulee saapua suoraan testiorganisaatiolta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle. Testiraportit vastaanotetaan testinjärjestäjältä sähköisesti. Hakija valitsee testitilaisuudessa korkeakoulut, joihin tulokset lähetetään. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun oppilaitoskoodi on C1N-9F-85 (MSc Degree Programs). Jos olet tehnyt testin aiemmin, muttet ole pyytänyt tulosta lähetettäväksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun, pyydä testiorganisaatiota lähettämään virallinen testiraporttisi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun koodilla. Vain Total Score huomioidaan valinnassa. Total Score muodostuu osioista Quantitative Section ja Verbal Section, eivätkä osiot Analytical Writing Assessment ja Integrated Reasoning vaikuta tulokseen. Lisätietoa GMAT-testistä löydät testinjärjestäjän kotisivulta: GMAT (www.mba.com).
 • GRE: GMAT-testin lisäksi vastaava GRE-tulos hyväksytään. Hyväksyttäviä testejä ovat GRE General Test ja GRE Revised General Test. Testiä GRE Subject Test ei hyväksytä. Virallinen testiraportti tulee saapua suoraan testiorganisaatiolta. GRE-testin raportointikoodi Aalto-yliopistoon on 7364. Testiraportit vastaanotetaan sähköisesti testinjärjestäjältä. Mikäli olet tehnyt testin jo aiemmin eikä testitulosta ole lähetetty Aalto-yliopistoon, pyydä testinjärjestäjää lähettämään raportti Aalto-yliopistoon (”Additional Score Report”). GRE-testistä huomioidaan vain Verbal Reasoning Score ja Quantitative Reasoning Score. Lisätietoa GRE testistä löydät testinjärjestäjän kotisivuilta: GRE (www.ets.org/gre).

GMAT- ja GRE-testeistä on lisätietoa Usein kysyttyjä kysymyksiä -osiossa.

Kielitaitovaatimukset

Kauppatieteiden maisterin tutkinnossa opetuskieli on pääsääntöisesti englanti, paitsi yritysjuridiikan koulutusohjelmassa, jonka opetuskieli on suomi. Myös suomenkielinen koulutus voi sisältää englanninkielisiä kursseja. Englanninkieliseen koulutukseen haettaessa tulee englannin kielitaito todistaa virallisella kielitestituloksella, ellei ole vapautettu kielitestivaatimuksesta.

Englannin kielitestiä ei edellytetä seuraavissa tapauksissa:

 • Hakija on suorittanut suomen- ruotsin- tai englanninkielisen yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa.
 • Hakija on suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon EU/ETA-maassa. Tutkinto tulee olla suoritettu kokonaan englanniksi. Tutkintokielen tulee käydä yksiselitteisesti ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista.
 • Hakija on suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon Yhdysvalloissa, Kanadassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa kyseisessä maassa oleskellen.
 • Hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen eli Yritysjuridiikan koulutusohjelmaan.

Jos tutkintoon on sisällytetty opintoja muusta oppilaitoksesta, tulee myös näiden opintojen olla suoritettu englanniksi sellaisessa maassa ja oppilaitoksessa, jossa suoritetut opinnot vapauttavat kielitestistä. Tämä ei koske tutkintoon kuuluvan vaihto-opiskelujakson aikana suoritettuja opintoja.

Vapautukset koskevat myös keskeneräisellä tutkinnolla hakevia (tutkinnon valmistuttava 31.7.2018 mennessä).

Jos haet ohjelmaan Global Management, katso ohjelmakohtaiset korkeammat minimivaatimukset kielitestituloksille sekä tiukemmat vapautusehdot ohjelman sivulta.

Huomaa, että GMAT/GRE-tasotesti ei ole kielitesti ja GMAT- tai GRE-testitulosta edellytetään kaikilta hakijoilta valintaryhmässä 2.

Hyväksyttävät englannin kielen kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset

 • IELTS (Academic): Overall Band Score 6.5 ja Writing Band Score 5.5
 • Pearson Test of English Academic (PTE A): Total Score 59 ja Writing Score 50
 • TOEFL:
  • IBT (Internet-based Test): Total Score 92 ja Writing Score 22 tai
  • PBT (Paper-based Test): Total Score 580 ja Writing Score 4.0 tai
  • PDT (Paper-delivered Test): Reading 22, Listening 22 ja Writing 24
 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) tai Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): arvosana A, B tai C

IELTS-, PTE- ja TOEFL-todistukset ovat voimassa kaksi vuotta testin suorituspäivämäärästä, joten vanhin valinnassa hyväksyttävä testitulospäivä on 15.12.2015. CAE- ja CPE-kielitutkinnoissa ei ole rajoitettua voimassaoloaikaa.

Lisätietoa kielitesteistä testinjärjestäjien sivuilta:

Kielitestitulosten toimittaminen

Englannin kielen testiraportin pitää olla perillä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa viimeistään 24.1.2018. Kielitodistukseksi hyväksytään virallinen raportti kielitestistä. Testi tulee tehdä riittävän aikaisin ja varmistaa testinjärjestäjältä, että testitulos ehtii ajoissa perille.

IELTS-testituloksista riittää hakemuksen liitteeksi tavallinen kopio virallisesta testiraportista, sillä testituloksen oikeellisuus todennetaan testijärjestäjän sähköisessä varmennuspalvelussa.

PTE-tulokset toimitetaan Aalto-yliopistoon testinjärjestäjän sähköisen tulospalvelun kautta. Testintekijän tulee kirjautua omalle PTE-tililleen, minkä jälkeen hän voi lähettää järjestelmässä tuloksensa haluamaansa korkeakouluun. Testinjärjestäjä ilmoittaa sähköpostitse kun tulokset on toimitettu korkeakoululle.

TOEFL-testitulosten tulee saapua Aalto-yliopistoon suoraan testinjärjestäjältä. Testinjärjestäjälle tehtävässä tulosten raportointipyynnössä on käytettävä Aalto-yliopiston raportointikoodia 7364. Hakijoiden toimittamia tulosraportteja ei hyväksytä. Mikäli TOEFL IBT-testin tulosten raportointipyyntö on tehty jo ennen hakemuksen toimittamista, pyydetään hakijoita ilmoittamaan testin ID-tunnus (Registration ID, esim. 00000000xxxxxxxx). Aalto-yliopiston raportointikoodilla toimitetut testitulokset varmennetaan testijärjestäjän sähköisessä varmennuskannassa, jossa tulokset ovat saatavilla noin 1-2 viikkoa raportointipyynnön jättämisestä.

Jos CAE- tai CPE-kielitesti on tehty vuonna 2005 tai sen jälkeen, tulokset ovat varmennettavissa sähköisesti. Varmennus edellyttää tiedot testintekijän ID-numerosta (esim. ABC123456) ja tunnusluvusta (secret number, esim. 1234). Nämä numerosarjat tulee merkitä hakemuksen liitteenä toimitettavaan kielitestin tulosraporttiin. Ennen vuotta 2005 tehtyjä testejä ei varmenneta sähköisesti, joten niistä vaaditaan oikeaksi todistettu kopio.

Suomenkielinen koulutus, yritysjuridiikan koulutusohjelma

Suomenkieliseen koulutukseen (vain yritysjuridiikan koulutusohjelma) valittavan tulee tarvittaessa osoittaa riittävä suomen kielen taito. Hakijan, joka on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä tai suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kielellä tai joka on ylioppilastutkinnossaan suorittanut suomen toisena kielenä vähintään arvosanalla magna cum laude, ei tarvitse toimittaa todistusta suomen kielen taidosta.

Koulusivistyskielellä tarkoitetaan kieltä, joka on ollut hakijalla opetuskielenä peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ja hän on saanut hyväksytyn äidinkielen arvosanan päättötodistukseen (poislukien suomi toisena kielenä (S2) -oppimäärän suorittaneet).

Muiden hakijoiden tulee toimittaa suomen kielen todistus. Suomen kielen todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon keskitason testin suorittaminen. Vähintään kahdesta osakokeesta tulee saavuttaa taso 4, joista toisen tulee olla osakokeesta ”Kirjoittaminen”. Yleinen kielitutkinto tulee olla tehtynä viimeistään 31.7.2018. Suomen kielen todistus tulee toimittaa 7.8.2018 klo 15 mennessä.

Koulutusohjelmien edellyttämät liitteet

Kaikilta hakijoilta vaadittujen liitteiden lisäksi koulutusohjelmat edellyttävät akateemista arviointia varten muita liitteitä seuraavasti:

Accounting
 • kurssikuvaukset*
Creative Sustainability
 • kurssikuvaukset*
 • motivaatiokirje hakujärjestelmään (enintään 4000 merkkiä)**
 • CV (curriculum vitae)
Economics
 • kurssikuvaukset*
 • motivaatiokirje hakujärjestelmään (enintään 4000 merkkiä)**
Entrepreneurship and Innovation Management
 • motivaatiokirje hakujärjestelmään (enintään 4000 merkkiä)**
Finance
 • motivaatiokirje (alle 300 sanaa)***
Global Management
 • osoitukset kielitaidosta (englanti ja toinen kieli, katso hyväksytyt dokumentit ohjelman sivulta)
 • motivaatiovideo (pituus enintään 2 min, katso ohje ohjelman sivulta)
 • CV (curriculum vitae)
 • relevantit työtodistukset
 • lista suoritetuista kursseista joista 60 opintopistettä ohjelman edellyttämiä taustaopintoja mielestäsi täyttyy
Information and Service Management
 • kurssikuvaukset*
International Design Business Management
 • kurssikuvaukset*
 • motivaatiokirje hakujärjestelmään (enintään 4000 merkkiä)** TAI motivaatiovideo (pituus enintään 2 min)****
 • CV (curriculum vitae)
Management and International Business
 • kurssikuvaukset*
 • reflective skills video (pituus enintään 2 min, katso ohje ohjelman sivulta)
Marketing
 • kurssikuvaukset*
 • CV (curriculum vitae)
 • relevantit työtodistukset (+muut todistukset ammatillisesta toiminnasta, muut hakijan tarpeelliseksi katsomat todistukset ja selvitykset)
 • motivaatiovideo (pituus enintään 2 min)****
 • valintaryhmässä 2 hakevilta analyyttisen kirjoittamisen essee*****
Yritysjuridiikka
 • kurssikuvaukset*
 • lyhyt listaus suoritetuista kursseista joista minimiopintopistemäärä ohjelman edellyttämistä opinnoista mielestäsi täyttyy

 

* Kurssikuvaukset ohjelman arviointikriteereissä vaadituista opinnoista (ei tarvita kursseista, jotka on suoritettu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa). Toimita kuvaukset vain akateemisessa arvioinnissa edellytetyistä kursseista, älä liitä mukaan ylimääräisiä kuvauksia epäolennaisista kursseista. Voit ladata kurssikuvaukset PDF-muotoisena hakujärjestelmässä hakemuksesi "kurssikuvaukset"-välilehdelle ennen kuin lähetät sähköisen hakemuslomakkeen eteenpäin. Kurssikuvauksista tulee tehdä yksi PDF ja se nimetään seuraavasti "Kurssikuvaukset_Sukunimi_Hakemusnumero". Vaihtoehtoisesti voit toimittaa kuvaukset paperisina, mutta älä toimita niitä sekä sähköisesti että paperisina.

** Motivaatiokirje (Creative Sustainability, Economics, Entrepreneurship and IM ja vaihtoehtona IDBM) kirjoitetaan englanniksi sähköiseen hakujärjestelmään eikä sitä tarvitse tulostaa. Voit valmistella kirjeen etukäteen ja liittää sen hakulomakkeeseen. Motivaatiokirjeen maksimipituus on 4000 merkkiä, myös välilyönnit lasketaan.

*** Motivaatiokirje (Finance) kirjoitetaan englanniksi ja se toimitetaan paperisena muiden hakudokumenttien mukana. Kirjettä ei kirjoiteta sähköiseen hakujärjestelmään. Kirjeen pituus on alle 300 sanaa.

**** Motivaatiovideo englanniksi (Marketing ja vaihtoehtona IDBM-ohjelmassa) toimitetaan usb-muistitikulla tai cd/dvd:llä muiden hakudokumenttien mukana postitse. Hakijan tulee varmistaa, että video aukeaa yleisimmillä ohjelmilla kuten VLC media player ja Windows Media Player. Hakija on vastuussa lähetyksen pakkaamisesta niin, ettei usb/cd/dvd vahingoitu postituksessa.

***** Analyyttisen kirjoittamisen essee (valintaryhmä 2: Marketing) kirjoitetaan englanniksi ja se toimitetaan paperisena muiden hakudokumenttien mukana. Esseen pituus on 750-1000 sanaa.

Oikeaksi todistaminen

Suomalaisen korkeakoulututkinnon opiskelutodistuksista toimitetaan joko tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamat jäljennökset. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, tulee jokainen sivu olla oikeaksitodistettu sivun oikealta puolelta.

 • Esteetön henkilö on täyttänyt 15 vuotta, ei ole lähisukulainen, entinen/nykyinen puoliso, kihlattu tai asianosaisen ottovanhempi- tai lapsi. Henkilöiden tulee nähdä alkuperäinen tutkintotodistus tai/ja opinto-ote ja sen kopio rinnakkain. Allekirjoituksellaan he todistavat kopion olevan muuntelematon jäljennös alkuperäisestä todistuksesta / opinto-otteesta. Jokaisella sivulla tulee olla henkilöiden allekirjoitus, nimenselvennys ja päivämäärä.
 • Korkeakoulusi oikeaksi todistamassa jäljennöksessä tulee olla alkuperäiset leimat ja virkailijan allekirjoitus.
 • Pelkkä kopio virallisesta opinto-otteesta tai tutkintotodistuksesta ei kelpaa.

Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetun tutkinnon opiskelutodistuksista tulee toimittaa joko tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai notaarin virallisesti oikeaksi todistamat jäljennökset.

 • Opiskelutodistukset toimitetaan maakohtaisten liitevaatimusten mukaisesti, jos tutkinto on suoritettu jossakin näistä maista: Australia, Bangladesh, Eritrea, Etelä-Afrikka, Etiopia, Ghana, Indonesia, Intia, Iran, Irlanti, Kamerun, Kanada, Kenia, Kiina, Malesia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Sudan, Uusi-Seelanti, Yhdistyneet kuningaskunnat tai Yhdysvallat.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ei oteta alkuperäisistä todistuksista kopioita eikä niitä todisteta oikeaksi. Hakuasiakirjoja ei palauteta, joten älä lähetä alkuperäistä tutkintotodistustasi.

Maakohtaiset dokumenttivaatimukset

Maakohtaiset dokumenttivaatimukset koskevat tutkintoja, jotka on suoritettu Australiassa, Bangladeshissa, Eritreassa, Etelä-Afrikassa, Etiopiassa, Ghanassa, Indonesiassa, Intiassa, Iranissa, Irlannissa, Kamerunissa, Kanadassa, Keniassa, Kiinassa, Malesiassa, Nepalissa, Nigeriassa, Pakistanissa, Sudanissa, Uudessa-Seelannissa, Yhdistyneissä kuningaskunnissa tai Yhdysvalloissa.

Jos tutkintosi on suoritettu jossakin edellä mainituista maista, noudata maakohtaisia ohjeita yleisten ohjeiden sijaan. Katso tiedot maakohtaisista dokumenttivaatimuksista.

Virallisen opintosuoritusotteen toimittaminen Aalto-yliopiston opiskelijoille

Aalto-yliopiston opiskelijat, poislukien Mikkelin yksikön opiskelijat, voivat toimittaa virallisen opintosuoritusotteen sähköisesti. Opintosuoritusote tilataan Into-portaalin ohjeiden mukaan ja toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi. Merkitse hakemasi maisteriohjelman nimi sähköpostiviestin otsikkoon ja ilmoita viestissä nimesi sekä hakemuksesi tunniste. Mikäli et toimita sähköistä opintosuoritusotetta, sinun tulee toimittaa oppilaitoksen leimalla ja virkailijan allekirjoituksella varustettu virallinen paperinen opintosuoritusote.

Mikkelin yksikön opiskelijoilla ei ole pääsyä WebOodiin eivätkä he voi tilata sähköisesti varmennettavaa opintosuoritusotetta. Ote toimitetaan paperisena.

Muuta huomioitavaa

Opintosuoritusotteen pitää olla virallinen, oppilaitoksen alkuperäisellä leimalla varustettu ote. Itse tulostettu epävirallinen opintosuoritusote ei kelpaa. Alkuperäinen opintosuoritusote on yleensä helppo hankkia oman korkeakoulun opiskelijapalveluista. Jos toimitat virallisesta otteesta oikeaksi todistetun kopion, huolehdi siitä että kopion kaikki sivut ovat kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamia, jos tutkinto on suoritettu Suomessa. Pelkkä kopio opinto-otteesta ei riitä!

Liitteiden tulee olla suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Jos alkuperäinen opintosuoritusote tai tutkintotodistus on myönnetty jollain muulla kielellä, tulee dokumenteista toimittaa viralliset käännökset. Käännös on virallinen, jos sen on tehnyt virallinen kielenkääntäjä tai tutkinnon myöntänyt korkeakoulu. Käännösten lisäksi tulee toimittaa virallisesti oikeaksitodistetut kopiot alkuperäisistä asiakirjoista alkuperäiskielellä.

Joissakin maissa lopullinen tutkintotodistus myönnetään valmistuneelle opiskelijalle viiveellä. Tällöin opiskelijalle myönnetään ns. väliaikainen tutkintotodistus (provisional degree certificate). Väliaikainen tutkintotodistus ei saa olla yli viisi vuotta vanha. Jos valmistumispäivästä on hakuajan alkaessa kulunut yli viisi vuotta, väliaikaista tutkintotodistusta ei hyväksytä ja lopullisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa oikeaksi todistettu kopio.

Jos täydennät hakemustasi saatelomakkeen ja muiden liitteiden toimittamisen jälkeen, esim. jos toimitat puuttuneita liitteitä, merkitse lähetykseen selkeästi mitä tarkoitusta varten dokumentit ovat sekä hakemusnumerosi ja nimesi.

Toimita liitteet hakuajan puitteissa. Hakemus voidaan käsitellä vain, jos kaikki liitteet toimitetaan vaaditulla tavalla määräaikaan mennessä. Liitteiden toimittamiseen annetun määräajan jälkeen toimitettuja dokumentteja ei huomioida valinnassa, eikä hakijoilta pyydetä täydennyksiä ohjelmakohtaisiin liitteisiin. Katso määräajat kohdasta Valintojen aikataulu.

Hakudokumentteja ei voi toimittaa sähköpostitse.

Mikäli hakija antaa hakulomakkeessa, sen liitteissä tai muulla tavalla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle virheellistä, väärää tai harhaanjohtavaa tietoa, opiskelijaksi hyväksyminen voidaan perua. Hakija vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja lomakkeen oikeasta täyttämisestä. Virheellisesti tai epäselvästi merkityt tai puutteelliset tiedot, jotka vaikuttavat valinnan lopputulokseen, joudutaan tulkitsemaan hakijalle epäedullisesti. Yritys tulla valituksi väärennettyjen asiakirjojen avulla on laitonta ja se raportoidaan asianomaiselle viranomaiselle.

Emme valitettavasti voi vastata hakemusliitteiden saapumiseen liittyviin tiedusteluihin. Sinulle ilmoitetaan hakemusasiakirjojen vastaanottamisesta sähköpostilla, ja voit seurata hakemuksesi käsittelyä ja liitteiden saapumista sähköisessä hakujärjestelmässä.

Hakemusasiakirjoja tai liitteitä ei palauteta. Liitteitä ei tule nitoa, vältä myös paperiliitinten ja välilehtien käyttöä, riittää että paperit ovat järjestyksessä. Hakemukseen ei liitetä valokuvaa.

Hakemuksen toimittaminen

Hakujärjestelmästä tulostettu ja allekirjoitettu saatelomake sekä vaaditut liitteet toimitetaan postiosoitteeseen:

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Oppimispalvelut / Maisterivaiheen valinta
PL 21210
00076 AALTO

tai käyntiosoitteeseen: Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki. Hakemusliitteet voi tuoda päärakennuksen A-siiven 1. kerroksen käytävällä olevaan keltaiseen Oppimispalveluiden postilaatikkoon.

Merkitse kuoreen Maisterivaiheen valinta.

 • Kaikkien dokumenttien tulee saapua 24.1.2018 klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita dokumentteja ei käsitellä. Hakija on vastuussa dokumenttien toimittamisesta määräaikaan mennessä myös silloin kun liitteet lähetetään kolmannen osapuolen, esimerkiksi postin, toimittamana. Postileimalla ei ole merkitystä, vaan asiakirjat tulee postittaa niin ajoissa, että ne ovat perillä määräaikaan mennessä. Kauppakorkeakoulu katsoo hakemusliitteet saapuneeksi, kun ne saapuvat fyysisesti Kauppakorkeakouluun.
 • Voit seurata hakuliitteidesi saapumista hakujärjestelmässä Hakemuksen seuranta -kohdasta, emme valitettavasti ehdi vastaamaan hakudokumenttien saapumista koskeviin kyselyihin.

Lukuvuosimaksut

Suomessa on otettu käyttöön lukuvuosimaksut muille kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisille. Lukuvuosimaksut koskevat englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta.

Kuka on maksuvelvollinen?

Lukuvuosimaksua peritään englanninkielisestä tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Maksua ei peritä EU-/ETA-maiden tai Sveitsin kansalaisilta. Lisäksi hakijat, joilla on jokin seuraavista dokumenteista, ovat vapautettuja lukuvuosimaksusta:

 • jatkuva tai pysyvä oleskelulupa Suomessa (oleskelulupakortin tunnus A tai P)
 • pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa (tunnus P-EU)
 • EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa
 • EU:n sininen kortti Suomessa

Lukuvuosimaksusta vapauttavan oleskeluluvan tulee olla voimassa lukuvuoden alkaessa (1.8.). Jos olet vapautettu lukuvuosimaksusta oleskeluluvan perusteella, toimita henkilöllisyystodistuksen lisäksi kopio oleskelulupakortistasi hakemuksen liitteenä. Pelkkä oleskelulupakortti ei kelpaa henkilöllisyystodistukseksi.

Lisätietoa maksuvelvollisuuden määräytymisestä sekä maksusta vapautumisesta löydät Opintopolusta (studyinfo.fi) englanniksi. Oleskelulupakortin merkinnöistä on lisätietoa Maahanmuuttoviraston (migri.fi) sivulla.

Lukuvuosimaksun suuruus ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha muodostuu lukuvuosimaksun maksuhuojennuksesta (waiver). Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta. Maksuvelvolliset, eli muut kuin EU-/ETA-maiden tai Sveitsin kansalaiset, voivat hakea apurahaa samalla sähköisellä hakulomakkeella, jolla haetaan opiskelijaksi hakuaikana. Apurahaa ei voi hakea hakuajan päättymisen jälkeen. Apurahapäätökset tehdään ohjelmiin valittujen hakijoiden akateemisen arvioinnin perusteella. Apurahapäätös annetaan valintapäätöksen yhteydessä. Apurahaa koskevaan yliopiston päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Lisätietoja lukuvuosimaksusta ja apurahasta löytyy sivulta Lukuvuosimaksut ja apurahat.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Alla on lueteltu hakemiseen ja valintoihin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.

Yleistä

Miten aloitan hakemisen Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmaan?

Tutustu aluksi Kauppakorkeakoulun koulutusohjelmiin. Löydettyäsi kiinnostavan hakukohteen lue ohjeet mm. siitä kuka voi hakea ja miten haetaan kauppatieteellisen alan maisteritason tutkintoon. Ennen hakuaikaa voit kerätä valmiiksi hakemukseen vaadittavat liitteet, perehtyä ohjelmien arviointikriteereihin, jotka löytyvät ohjelmien sivuilta sekä koulutusohjelmien edellyttämiin liitteisiin. Mikäli hakemaasi ohjelmaan edellytetään motivaatiokirjettä tai esseetä, voit valmistella sen etukäteen.

Hakulomakkeen voi täyttää vain hakuaikana. Vuoden 2018 valintojen hakuaika on 15.12.2017 - 24.1.2018 (klo 15:00).

Valintaryhmässä 2 vaaditaan joko Graduate Management Admission Test (GMAT) tai Graduate Record Examinations (GRE) -tasotestin suorittamista. Ainoa ohjelma, mihin testiä ei vaadita, on Yritysjuridiikan koulutusohjelma. Virallisen testituloksen on saavuttava Aalto-yliopistoon suoraan testinjärjestäjältä 24.1.2018 mennessä. Maisteriohjelma Finance edellyttää myös valintaryhmässä 1 hakevilta GMAT/GRE-tasotestiä. Ennen hakemista tulee varata testiaika testinjärjestäjältä hyvissä ajoin, harjoitella testiä varten ja suorittaa testi riittävän aikaisin, jotta virallinen testitulos ehtii määräaikaan mennessä perille. Testituloksen toimittamiseen kuluva aika tulee tarkistaa testinjärjestäjältä, Aalto-yliopisto ei järjestä testejä.

Millaisella tutkinnolla voin hakea kauppatieteellisen alan maisteriohjelmaan Aalto-yliopistossa?

Kauppakorkeakoulun maisteritason opiskelijavalinnassa voi hakea seuraavilla tutkinnoilla:

 • suomalaisella kauppatieteellisellä alemmalla yliopistotutkinnolla, kauppatieteiden kandidaatti, KTK
 • suomalaisella, muulla kuin kauppatieteellisellä, yliopistotutkinnolla
 • soveltuvalla suomalaisella ammattikorkeakoulututkinnolla
 • ulkomaisella soveltuvalla korkeakoulututkinnolla, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Tutkinnon tulee vastata kandidaatin tutkintoa eli olla laajuudeltaan vähintään 180 ECTS opintopistettä, mikä vastaa keskimäärin 3-4 vuoden täysipäiväistä opiskelua. Ulkomaisen korkeakoulututkinnon myöntäneen korkeakoulun tulee olla tunnustettu osa asianomaisen maan virallista kansallista koulutusjärjestelmää. Korkeakoulun tulee olla listattuna asianomaisen maan tutkinnonanto-oikeuden omaavien korkeakoulujen listauksessa tai kansainvälisen organisaation (esim. UNESCO) ylläpitämällä listauksella tunnustetuista korkeakouluista. Soveltuvaksi ulkomaiseksi tutkinnoksi voidaan katsoa myös yliopistotasoinen amerikkalaistyyppinen kansainvälisesti akkreditoitu MBA-ohjelma.

Huomioi myös, että useimpien maisteriohjelmien akateemisen arvioinnin kriteereissä on vaatimuksia aiemmille opinnoille. Lue ohjelmakohtaiset akateemisen arvioinnin kriteerit huolellisesti oikean valintaryhmän kohdalta ohjelmasivuilta.

Kuinka voin muokata lähettämääni hakulomaketta? Pitäisikö minun täyttää kokonaan uusi lomake?

Hakuaikana, jos lähetät sähköisen lomakkeen ja huomaat sitten tehneesi lomakkeella virheen, älä täytä uutta lomaketta. Lähetä sen sijaan sähköposti osoitteeseen hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi ja pyydä, että hakemuksesi palautetaan sinulle hakujärjestelmässä. Mainitse viestin otsikossa hakemasi maisteriohjelman nimi sekä hakemusnumerosi. Kun hakemus on palautettu sinulle järjestelmässä, voit kirjautua järjestelmään ja tehdä muutoksia lomakkeelle. Muista lähettää hakemus uudestaan eteenpäin järjestelmässä muokkaamisen jälkeen.

Kuinka moneen hakukohteeseen voin hakea?

Voit hakea yhteen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmaan. Hakemukseen merkitty hakukohde on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Voit kuitenkin hakea lisäksi Aalto-yliopiston tekniikan ja taiteiden alan hakukohteisiin, mikäli sovellut niihin taustaltasi. Hakukelpoisuus ja soveltuvuus vaihtelevat aloittain. Kunkin alan valinnoissa on käytössä omat hakulomakkeensa. Koko Aalto-yliopiston koulutusmahdollisuudet löytyvät koulutustarjonta-sivulta.

Mistä löydän lisää tietoa koulutusohjelman opintosisällöstä, arviointikriteereistä tai minimivaatimuksista?

Tietoa ohjelmista löydät maisteriohjelmien sivuilta (ks. kohta Hakukohteet). Mikäli et löydä etsimääsi tietoa sivuilta, ota yhteyttä suoraan koulutusohjelmaan. Yhteystiedot löytyvät ohjelmasivun lopusta. Huomaathan, että ohjelmat eivät esiarvioi hakijoiden aiempia opintoja.

Kurssikohtaista tietoa opinnoista löytyy maisteritason opinto-oppaasta. Opinto-opas koskee akateemista lukuvuotta 2017-18, seuraavan vuoden opinto-opas julkaistaan yleensä elokuun aikana.

Voinko selvittää etukäteen täyttääkö hakemukseni hakukelpoisuusehdot?

Hakemusta tai hakukelpoisuutta esimerkiksi aiemmin suoritettujen opintojen osalta ei esiarvioida ennen hakuaikaa. Maisteriohjelmat voivat edellyttää ohjelmakohtaisissa kriteereissä vähimmäismäärää opintoja tietyistä oppiaineista, mutta ohjelmat eivät kommentoi suoritettuja opintoja tai niiden soveltuvuutta etukäteen. Hakemukset liitteineen käydään yksitellen läpi, kun kaikki vaadittavat hakudokumentit ovat saapuneet hakuaikana. Luethan huolellisesti sekä yleiset hakukelpoisuusehdot että sen ohjelman akateemisen arvioinnin kriteerit (programme-specific criteria) mihin olet hakemassa ja arvioi itse täyttyvätkö hakuvaatimukset.

Opintoni on merkitty opintoviikkoina, minkä verran ne ovat opintopisteinä?

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu muuntaa opintoviikot opintopisteiksi muuntokertoimella 1,5.

Paljonko viime vuonna on ollut hakijoita?

Tilastotietoa maisterivaiheen valinnoista löytyy Tilastoja hakemisesta -sivulta. Valintaperusteet päätetään vuosittain, joten eri vuosien tilastot eivät ole vertailukelpoisia muuttuneiden valinta- ja arviointiperusteiden takia. Tilastot eivät ole vertailukelpoisia myöskään eri koulutusohjelmien välillä, koska ohjelmilla on keskenään erilaiset arviointiperusteet.

Millä keskiarvolla / GMAT/GRE-tuloksella on viime vuonna tullut hyväksytyksi?

Akateemisen arvioinnin valintaperusteet voivat vaihdella vuosittain ja keskiarvo tai GMAT/GRE-testitulos on yleensä vain yksi osa arviointia. Hakijamäärät vaihtelevat vuosittain eikä opiskelijaksi hyväksymisen mahdollisuutta esim. tietyllä keskiarvolla tai testituloksella pysty arvioimaan etukäteen. Kuhunkin ohjelmaan edellisellä hakukierroksella viimeiseksi valitun hakijan keskiarvoa tai testitulosta ei julkaista.

Olen hakemassa yritysjuridiikkaan, mitä tarkoitetaan tutkinnon painotetulla keskiarvolla?

Yritysjuridiikan ohjelmakohtaisissa kriteereissä mainitaan, että tutkinnon keskiarvo lasketaan painotettuna. Painotettu keskiarvo tarkoittaa sitä, että kunkin kurssin arvosana kerrotaan kurssin opintopistemäärällä. Jos kurssi on arvosteltu hyväksytty/hylätty, sitä ei huomioida keskiarvoon.

Esimerkki painotetun keskiarvon laskemisesta:

Kurssi A, 4 op, arvosana 5 -> kerrotaan 4x5= 20
Kurssi B, 3 op, arvosana 4 -> kerrotaan 3x4= 12
Kurssi C, 2 op, arvosana 3 -> kerrotaan 2x3 = 6

Lasketaan yhteen opintopisteet 4+3+2= 9
Lasketaan yhteen kerrotut keskiarvot 20+12+6= 38
Jaetaan kerrottujen keskiarvojen summa opintopisteiden summalla 38 / 9 = 4,22
Painotettu keskiarvo on siis 4,22

Voinko lykätä opintojen aloittamista, jos tulen valituksi?

Yliopistolain mukaisesti ensimmäisenä lukuvuonna voi ilmoittautua poissaolevaksi vain, jos

 1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolevaksi voi yliopistolain mukaan ilmoittautua maisteriopintojen aikana enintään kahden lukukauden (eli yhden lukuvuoden) ajaksi, mutta ensimmäisenä vuonna vain yllämainituista syistä. Myös poissaolo sairauden tai vamman takia kuluttaa poissaoloaikaa.

Maisteritutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto kaksi vuotta tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä.

Voiko tutkinnon suorittaa työssä käynnin ohessa esimerkiksi verkko-opintoina, ilta- tai viikonloppukursseina?

Maisterin tutkintoon johtavaa koulutusta ei ole suunniteltu päätoimisen työssäkäynnin ohessa suoritettavaksi. Tutkintoa ei voi suorittaa etäopiskeluna, ilta- tai viikonloppukursseina. Luennot ovat etupäässä päivällä, kursseista riippuen luentoja voi olla myös illalla. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, mikä vastaa kestoltaan kahden vuoden päätoimista opiskelua.

Hakemus ja liitteet

Mikä on oikeaksi todistettu kopio?

Jos tutkintosi on suoritettu suomalaisessa korkeakoulussa, toimita opiskelutodistuksistasi joko:

 1. korkeakoulusi oikeaksi todistama jäljennös tutkintotodistuksesta (jos tutkinto on valmis) ja korkeakoulun myöntämä alkuperäisillä leimoilla ja virkailijan allekirjoituksella varustettu opinto-ote tai 
 2. kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamat jäljennökset. Esteetön henkilö on täyttänyt 15 vuotta, ei ole lähisukulainen, entinen/nykyinen puoliso, kihlattu tai asianosaisen ottovanhempi- tai lapsi. Henkilöiden tulee nähdä alkuperäinen todistus/opinto-ote ja sen kopio rinnakkain. Allekirjoituksellaan he todistavat kopion olevan muuntelematon jäljennös alkuperäisestä todistuksesta/opinto-otteesta. Jäljennöksen jokaisella sivulla tulee olla henkilöiden allekirjoitus, nimenselvennys ja päivämäärä sivun oikealla puolella.
 • Pelkkä kopio virallisesta opinto-otteesta tai tutkintotodistuksesta ei kelpaa!

Jos tutkintosi on suoritettu ulkomaisessa korkeakoulussa, toimita opiskelutodistuksista joko tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai notaarin virallisesti oikeaksi todistamat jäljennökset. Huomioi maakohtaiset liitevaatimukset, jos tutkintosi on suoritettu jossakin näistä maista: Australia, Bangladesh, Eritrea, Etelä-Afrikka, Etiopia, Ghana, Indonesia, Intia, Iran, Irlanti, Iso-Britannia, Kamerun, Kanada, Kenia, Kiina, Malesia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Sudan, Uusi-Seelanti tai Yhdysvallat.

Aalto-yliopiston oppimispalveluissa ei oteta hakijoiden alkuperäisistä todistuksista kopioita eikä niitä todisteta oikeaksi. Hakuasiakirjoja ei palauteta, joten älä liitä hakemukseen alkuperäistä tutkintotodistustasi.

Mitä ovat GMAT- ja GRE -testit?

Graduate Management Admission Test (GMAT) ja Graduate Record Examinations (GRE) -tasotestit ovat englanninkielisiä standardoituja testejä, joita käytetään kansainvälisesti yhtenä arviointikriteerinä erityisesti kauppatieteellisen alan opiskelijavalinnoissa. Ne mittaavat analyyttisia, kielellisiä ja kvantitatiivisia taitoja. Molempia testejä voi suorittaa lukuisissa testikeskuksissa ympäri maailmaa.

Kauppakorkeakoulun maisteritason opiskelijavalinnassa valintaryhmässä 2 hakevien tulee suorittaa GMAT- tai GRE-testi, paitsi yritysjuridiikan koulutusohjelmaan haettaessa. Lisäksi tasotestiä edellytetään Finance-ohjelmaan myös valintaryhmässä 1. Opiskelijavalinnassa vaadittu minimitulos GMAT-testistä on 550 (Total Score) tai vastaava GRE-testitulos. GRE-tulokset muunnetaan GMAT-tuloksiksi, ja sama GMAT-tulos voi muodostua GRE:n verbaalisen ja kvantitatiivisen osion eri yhdistelmillä. GMAT-tulosta vastaava GRE-tulos määritellään ETS:n (Educational Testing Service) ohjeistukseen pohjautuen, katso tulosten vastaavuustaulukko ETS:n kotisivulla (GRE Comparison Tool).

Huomattavaa:

 • Testin rakenteeseen ja sisältöön kannattaa perehtyä huolellisesti ennen testiä. Testinjärjestäjien kotisivuilla on ladattavissa harjoitusohjelmia sekä saatavilla on harjoituskirjoja.
 • Testiaika tulee varata ajoissa, sillä testiprosessi saattaa kestää kuukausia (ml. testiin rekisteröityminen, testiä varten harjoitteleminen, testin tekeminen ja virallisten tulosten raportoiminen) ja testiajat voivat täyttyä lähempänä hakuaikaa. Testiajan varaaminen ja testin tekeminen riittävän aikaisin on hakijan vastuulla. Virallisten tulosten toimittamiseen kuluva aika tulee varmistaa testinjärjestäjältä.
 • Virallisten testitulosten tulee saapua suoraan testinjärjestäjältä Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun 24.1.2018 mennessä.
 • GMAT- ja GRE-tulokset ovat voimassa viisi vuotta testin suorituspäivämäärästä ja vanhin vuoden 2018 valinnassa hyväksyttävä testitulospäivä on 15.12.2012.
 • Aalto-yliopisto ei järjestä GMAT- tai GRE-testiä ja kaikki testejä koskevat kysymykset tulee osoittaa testinjärjestäjälle.

Graduate Management Admission Test (GMAT)

GMAT-testin testikeskuksia on yli 400 ympäri maailmaa. Suomessa GMAT-testiä järjestää Espoossa sijaitseva LAN Group Finland Oy (LGF), Valkjärventie 7 E (2. krs), 02130 Espoo (Pohjois-Tapiola). Huomaa, että testikeskus toimii ainoastaan GMAT-testipaikkana. Varsinaisen testiorganisaation kotisivuilta osoitteesta www.mba.com saa lisätietoa testin sisällöstä ja sivuston kautta hoidetaan myös ilmoittautuminen ja testin maksaminen. Ilmoittautuessasi testiin kirjoita nimesi täsmälleen samalla tavalla kuin henkilöllisyystodistuksessasi. Testin suorittaminen maksaa noin 250 USD.

Testin rakenteeseen ja sisältöön kannattaa perehtyä huolellisesti. Vinkkejä GMAT-testin harjoittelemiseen sekä ilmaiseksi ladattavissa olevan GMAT-testin harjoitusohjelman löydät osoitteesta www.mba.com.

Testissä on seuraavat osiot:
• Analytical Writing Assessment (1 aihe), 30 minuuttia
• Integrated Reasoning (12 kysymystä), 30 minuuttia
• Quantitative (37 monivalintakysymystä), 75 minuuttia
• Verbal (41 monivalintakysymystä), 75 minuuttia

Vain Total Score huomioidaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteritason opiskelijavalinnassa. Total Score muodostuu osioista Quantitative Section ja Verbal Section. Osiot Analytical Writing Assessment ja Integrated Reasoning eivät vaikuta kokonaistulokseen eikä niitä huomioida valinnassa. Hakija voi halutessaan jättää testin osiot Analytical Writing Assessment ja Integrated Reasoning tekemättä.

Virallisen GMAT-testiraportin (Official Score Report) tulee saapua suoraan testiorganisaatiolta Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Testiraportti vastaanotetaan testinjärjestäjältä sähköisesti. Korkeakoulut, joihin tulokset lähetetään, valitaan GMAT-testitilaisuuden alussa. Testitilaisuudessa tulokset voi valita lähetettäväksi enintään viiteen korkeakouluun. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteritason valinnassa käytettävä oppilaitoskoodi (GMAT Program Code) on C1N-9F-85 (MSc Degree Programs). GMAT-raportti tulee tilata testiorganisaatiolta uudelleen em. koodilla (Additional Score Report), jos testi on suoritettu aiemmin eikä sitä ole silloin tilattu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun koodilla.

GMAT-testistä löytyy lisätietoa testinjärjestäjän sivulta osoitteesta: www.mba.com.

Graduate Record Examinations (GRE)

Hyväksyttäviä testejä ovat GRE General Test ja GRE Revised General Test. Testiä GRE Subject Test ei hyväksytä. Testin hinta on noin 205 USD.

GRE-testin rakenne:
• Verbal Reasoning: measures ability to analyze and draw conclusions from discourse; reason from incomplete data; identify author's assumptions and/or perspective; understand multiple levels of meaning, such as literal, figurative and author's intent, select important points; distinguish major from minor or relevant points; summarize text; understand the structure of a text, understand the meanings of words, sentences and entire texts; understand relationships among words and among concepts.
• Quantitative Reasoning: measures ability to understand quantitative information, interpret and analyze quantitative information, solve problems using mathematical models, apply basic mathematical skills and elementary mathematical concepts of arithmetic, algebra, geometry and data interpretation, includes real-life scenarios.
• Analytical Writing: measures ability to articulate complex ideas clearly and effectively, support ideas with relevant reasons and examples, examine claims and accompanying evidence, sustain a well-focused, coherent discussion, control the elements of standard written English.

GMAT-tulosta vastaava GRE-tulos määritellään ETS:n (Educational Testing Service) ohjeistukseen pohjautuen. Lisätietoa ja vastaavuustaulukko ETS:n kotisivulla (GRE Comparison Tool). GRE-testistä huomioidaan Verbal Reasoning Score ja Quantitative Reasoning Score. Analytical Writing osiolla ei ole merkitystä valinnassa. GRE vastaavuustaulukko arvioi vastaavan GMAT-tuloksen (predicted GMAT Total Score), joka huomioidaan valinnassa. Tulosten vaihtelualuetta (score range) ei oteta huomioon.

Testin kotisivulla on testiharjoitteluosio ja sivulta voi mm. ladata Powerprep II Software -testiharjoitusohjelman.

GRE-testiajan voi varata testin kotisivulla tai puhelimitse Hollannissa sijaitsevan Euroopan ilmoittautumiskeskuksen kautta (puh. +31 320 239 540). Internetin kautta ilmoittauduttaessa pyydetään luomaan My GRE Account -käyttäjätili. Helsingissä GRE-testipaikkana toimii Nuevo Mundo, Arabiankatu 12 (2. krs), 00560 Helsinki.

Virallisen GRE-testiraportin tulee saapua suoraan testiorganisaatiolta Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Testiraportit vastaanotetaan sähköisesti testinjärjestäjältä. Korkeakoulut, joihin tulokset lähetetään, valitaan testitilaisuudessa. Aalto-yliopiston oppilaitoskoodi on 7364. GRE-raportti tulee tilata testiorganisaatiolta uudelleen em. koodilla (Additional Score Report), jos testi on suoritettu aiemmin eikä sitä ole silloin tilattu toimitettavaksi Aalto-yliopistoon.

GRE-testistä löytyy tietoa sivulta: www.ets.org/gre.

Milloin GMAT- tai GRE-testi tulee suorittaa?

Virallisen testituloksen tulee saapua Aalto-yliopistoon suoraan testinjärjestäjältä 24.1.2018 mennessä. Epävirallista raporttia ei hyväksytä. Testiajan varaaminen ja testin suorittaminen riittävän aikaisin on hakijan vastuulla. Testituloksen toimittamiseen kuluva aika tulee varmistaa testinjärjestäjältä, Aalto-yliopisto ei järjestä testiä eikä voi vastata testitulosten toimittamiseen liittyviin kysymyksiin.

Mikä GRE-tulos vastaa GMAT-tulosta 550?

Samaan GMAT-tulokseen voidaan päätyä erilaisilla GRE:n verbaalisen ja kvantitatiivisen osion yhdistelmillä. GMAT-tulosta vastaava GRE-tulos määritellään ETS:n (Educational Testing Service) vastaavuustaulukon (GRE Comparison Tool) avulla.

ETS-ohjeistukseen pohjautuen esimerkiksi GMAT-kokonaistulosta 550 vastaavia GRE-tuloksia ovat esimerkiksi yhdistelmät ”GRE Verbal Reasoning Score 161 + GRE Quantitative Reasoning Score 151” tai ”GRE Verbal Reasoning Score 169 + GRE Quantitative Reasoning Score 146”. Voit kokeilla vastaavuustaulukosta millä tuloksilla GMAT-minimitulos muodostuu.

Olen suorittanut GMAT/GRE-testin useamman kerran, mikä tulos huomioidaan valinnassa?

Paras voimassaoleva ja haun määräaikaan mennessä saapunut virallinen testitulos huomioidaan valinnassa. Eri testikertojen tuloksia ei voi yhdistellä. GMAT/GRE-testituloksen suorituspäivämäärä merkitään sähköiselle hakulomakkeelle.

Mitä ovat kurssikuvaukset ja mistä kursseista ne tulee toimittaa?

Kurssikuvaukset toimitetaan maisteriohjelman akateemisessa arvioinnissa vaadituista kursseista, jos hakemassasi ohjelmassa on vaatimuksia aiemmille opinnoille (esim. Accounting edellyttää vähintään 30 op laskentatoimen opintoja).

Lue ohjelmakohtaiset vaatimukset huolellisesti. Älä toimita ylimääräisiä kurssikuvauksia epäolennaisista kursseista! Jos hakemasi ohjelma ei edellytä kurssikuvauksia ohjelmakohtaisissa liitteissä, älä liitä niitä hakemukseen.

Kurssikuvaukset kertovat mm. kurssin sisällöstä, oppimistavoitteista ja kurssikirjallisuudesta. Kurssikuvaukset voi yleensä tulostaa tai kopioida korkeakoulun sähköisestä opinto-oppaasta tai kurssiportaalista. Mikäli kurssin suorittamisesta on pidempi aika eikä oikeansisältöistä kuvausta kurssista ole enää saatavilla sähköisesti, kysy kurssikuvauksia korkeakoulustasi tai kopioi oikean vuoden opinto-oppaan sivuilta kurssien kuvaukset.

Valintapäätökset perustuvat hakijan antamiin tietoihin ja hakuaikana toimitettuihin asiakirjoihin. Jos hakija ei toimita kurssikuvauksia ohjelman vaatimista kursseista, se voi vaikuttaa valintaan epäsuotuisasti. Usein pelkkä kurssin nimi ei kerro riittävästi kurssin sisällöstä. Jos kurssin sisällöstä on epäselvyyttä eikä kuvausta ole toimitettu, joudutaan se tulkitsemaan hakijalle epäedullisesti.

Suurista kurssikokonaisuuksista (yli 5op) tulisi olla tarkempi erittely mistä opintopisteet koostuvat, jos kurssi sisältää useiden eri oppiaineiden opintoja (tämä koskee tyypillisesti joidenkin AMK-tutkintojen opinto-otteita). Kurssikuvauksen lisäksi tulee olla eritelty montako opintopistettä ko. kurssilla on kutakin oppiainetta. Esimerkiksi "Liiketalouden kurssi X, 10 opintopistettä" voisi olla tarkemmin eritelty esimerkiksi näin: Markkinointi 2op, Logistiikka 2op, Laskentatoimi 3 op ja Johtaminen 3op.

Kurssikuvausten toimittaminen

Lataa kurssikuvaukset PDF-muodossa hakujärjestelmässä hakemuksesi "kurssikuvaukset"-välilehdelle ennen kuin lähetät sähköisen hakemuslomakkeen eteenpäin. Kurssikuvauksista tulee tehdä yksi PDF, joka nimetään seuraavasti "Kurssikuvaukset_Sukunimi_Hakemusnumero". Voit valmistella PDF:n etukäteen ennen sähköisen hakulomakkeen täyttämistä. Vaihtoehtoisesti voit toimittaa kurssikuvaukset paperisina muiden hakemusliitteiden mukana, mutta älä toimita niitä sekä sähköisesti että paperisina.

Olenko vapautettu kielitestistä?

Englannin kielitestiä ei edellytetä, jos olet:

 • suorittanut suomen- ruotsin- tai englanninkielisen korkeakoulututkinnon Suomessa,
 • suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon EU/ETA-maassa (Tutkintokielen tulee käydä yksiselitteisesti ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista. Tutkinto tulee olla suoritettu kokonaan englanniksi.) tai
 • suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon Yhdysvalloissa, Kanadassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa ko. maassa oleskellen.
 • hakemassa suomenkieliseen Yritysjuridiikan ohjelmaan.

Jos haet ohjelmaan Global Management, katso ohjelmakohtaiset tiukemmat vapautusehdot sekä korkeammat minimivaatimukset kielitestituloksille ohjelman sivulta.

Jos tutkintoon on sisällytetty opintoja muusta oppilaitoksesta, tulee myös näiden opintojen olla suoritettu englanniksi sellaisessa maassa ja sellaisessa oppilaitoksessa, jossa suoritetut opinnot vapauttavat kielitestistä (esim. kaksoistutkinnot). Tämä ei koske tutkintoon kuuluvan vaihto-opiskelujakson aikana suoritettuja opintoja.

Vapautukset koskevat myös keskeneräisellä tutkinnolla hakevia, tutkinnon valmistuttava 31.7.2018 mennessä.

Kaikilta muilta hakijoilta edellytetään englannin kielitestiä. Hyväksytyt kielitestit ovat IELTS Academic, Pearson Test of English Academic (PTE A), TOEFL, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) tai Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Lisätietoja kielitaitovaatimukset -kohdassa.

Olen opiskellut ulkomailla, miten voin selvittää opintojeni laajuuden ja arvostelun suhteutettuna ECTS-järjestelmään?

Ulkomaisten opintojen muuntamisesta ECTS-järjestelmään löytyy lisätietoa englanninkieliseltä hakusivulta Frequently asked questions -osiosta. Opintojen laajuudesta: explanation of the extent of the courses

Ja opintojen arvostelusta: explanation of the grading

Haku- ja valintamenettely

Milloin on hakuaika?

Maisterivaiheen opiskelijavalinta on kerran vuodessa. Vuoden 2018 maisterivaiheen valintojen hakuaika on 15.12.2017 - 24.1.2018. Opinnot alkavat syksyllä 2018.

Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana.

Mikä on hallinnollinen tarkastus?

Saapuneet hakemukset tarkistetaan ja varmistetaan, että hakemuksen mukana on toimitettu vaadittavat liitteet vaaditulla tavalla, ja että hakukelpoisuus täyttyy yleisen hakukelpoisuuden osalta. Vain yleiset kelpoisuusehdot täyttävät hakemukset etenevät akateemiseen arviointiin maisteriohjelmiin. Puutteelliset hakemukset hylätään.

Mikä on akateeminen arviointi?

Lopulliset valintapäätökset perustuvat koulutusohjelmien tekemään akateemiseen arviointiin, missä hakemukset asetetaan valintajärjestykseen ennalta määrättyjen arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerejä voivat olla mm. opintomenestys, GMAT/GRE-tulos, aiempien opintojen soveltuvuus, motivaatio, työkokemus jne. On myös ohjelmakohtaisia kelpoisuusehtoja, esim. laskentatoimi edellyttää aiempia laskentatoimen opintoja ”30 ECTS credits of studies in Accounting and/or closely related subjects”. Lisäksi usea ohjelma edellyttää vähimmäiskeskiarvoa, esimerkiksi “Applicants with a weighted GPA of previous degree lower than 3.50 are not eligible for admission”. Mikäli ohjelman kelpoisuusehto ei täyty, ei voi tulla valituksi.

Hakijoita verrataan toisiinsa ja vain parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi. Paikkoja on rajallinen määrä, joten kaikki kelpoiset hakijat eivät tule hyväksytyksi. Ohjelman ei tarvitse ottaa enimmäiskiintiötä täyteen. Ohjelmakohtaiset arviointiperusteet löytyvät ohjelmien sivuilta, sivuille pääset Hakukohteet -kohdasta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 26.01.2018.