Kansainväliset yhteistutkinto-ohjelmat

Aalto-yliopisto tarjoaa kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavia yhteistutkinto-ohjelmia. Ohjelmien hakuajat ja valintamenettelyt poikkeavat muista Aallon maisteritason ohjelmista.

Mikä kaksoistutkinto-ohjelma?

Kaksoistutkinto-ohjelmat ovat kaksivuotisia englanninkielisiä maisteriohjelmia, joissa opiskellaan kahdessa yliopistossa ja valmistutaan molemmista. Voit siis opiskella esimerkiksi yhden vuoden eurooppalaisessa yhteistyöyliopistossa ja toisen Aallossa, ja saada näin esimerkiksi diplomi-insinöörin tutkinnon Aallosta ja Master of Science-tutkinnon toisesta yliopistosta. Lopputyö (diplomityö tai pro gradu) palautetaan näissä ohjelmissa yhteisesti molempiin yliopistoihin. Suurimpaan osaan ohjelmista on tarjolla apurahoja, joita myös suomalaiset opiskelijat voivat hakea. Lyhyesti sanottuna: kaksoistutkinto-ohjelmissa saat yhdessä paketissa ja yhden tutkinnon työllä kaksi tutkintotodistusta, kansainvälistä kokemusta ja mahdollisesti vielä ylimääräistä taloudellista tukea.

Näiden ohjelmien hakuajat ovat yleensä paljon muita Aallon maisteritason ohjelmia aiemmin – jotkut päättyvät jo edellisen vuoden marraskuun lopulla. Hakukriteerinä on kandidaatintutkinto, mutta viimeisen vuoden kandiopiskelijat voivat hakea keskeneräisellä tutkinnolla, jos tutkinto valmistuu viimeistään valintavuoden heinäkuun loppuun mennessä. Aallolla on kaksoistutkinto-ohjelmissa yhteistyöyliopistoja yli kymmenessä maassa ympäri Eurooppaa. Lisäksi Aallossa on muutamia ohjelmia, joissa on kaksoistutkintomahdollisuus, mutta liikkuminen toiseen yliopistoon ei ole pakollista. Muutamassa ohjelmassa on mahdollisuus tehdä kaksoistutkinto tai lopputyö myös yhteistyöyliopistoissa Euroopan ulkopuolella. Lue lisää oman alasi ohjelmista alla.

 

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Suomen Eduskunta on päättänyt ottaa käyttöön lukuvuosimaksut EU/ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille, jotka opiskelevat Suomessa kandidaatin tai maisterin tutkintoon johtavissa koulutuksissa englanniksi. Suomenkielisissä ohjelmissa lukukausimaksua ei peritä. Lukuvuosimaksut koskevat EU-/ETA-maiden ulkopuolisia opiskelijoita, jotka aloittavat englanninkieliset opinnot kandidaatti- ja maisterikoulutuksissa syksystä 2017 alkaen. Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa.

Lukuvuosimaksujen käyttöönoton yhteydessä Aalto-yliopistossa otetaan käyttöön apurahaohjelma maksulliseen tutkinto-ohjelmaan osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi. Aallossa apuraha muodostuu lukuvuosimaksun maksuhuojennuksesta (waiver). Apurahapäätökset tehdään ohjelmiin valittujen opiskelijoiden akateemisen arvioinnin perusteella.

Kansainvälisissä yhteistutkinnossa, joissa on ns. ohjelmamaksu (programme fee), opiskelija maksaa vuosittain saman lukuvuosimaksun konsortiolle riippumatta siitä, missä yliopistossa hän suorittaa opintoja. Ohjelmamaksut ovat mahdollisesti käytössä joissakin ohjelmissa. (Päivitetään myöhemmin).

Kansainvälisissä yhteistutkinnoissa, joissa ei ole ohjelmamaksua, peritään lukuvuosimaksut Aallon normaalin käytännön mukaisesti. Lukuvuosimaksua peritään niiltä lukukausilta, joina opiskelija on Aallossa. Muille lukukausille, jolloin opiskelija suorittaa opintoja yhteistyöyliopistossa, myönnetään Aallon lukuvuosimaksuvapautus. Tämä koskee Nordic Master -ohjelmia.

Lisätietoja siitä kenen tulee maksaa lukuvuosimaksu ja apurahajärjestelmästä löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat sivulta.

 

Nordic Master -ohjelmat

Nordic Master

Aalto-yliopisto osallistuu pohjoismaiseen Nordic Five Tech (N5T) -yliopistoverkostoon, joka tarjoaa verkostoon kuuluvien yliopistojen yhteistyönä toteutettuja kaksoistutkintohjelmia. Nordic Master -ohjelmat toimivat niillä aloilla, joissa N5T-yliopistoilla on tutkimuksessa ja opetuksessa pitkät perinteet ja vahva osaaminen. Ohjelman aikana opiskelet kahdessa yliopistossa ja valmistut niistä molemmista. Näin voit helposti yhdistää vaihto-opiskelun tutkintoosi. Nämä koulutusohjelmat ovat täysin englanninkielisiä. Lisätietoa ohjelmista ja niihin hakemisesta löytyy ohjelmien konsortiosivuilta, joille pääset klikkaamalla ohjelman nimeä alla olevasta listasta.

Ohjelma: Lisätietoja ja hakuaika
Polymer technology ks. ohjelman sivu
Cold Climate Engineering ks. ohjelman sivu
Environmental Engineering ks. ohjelman sivu
Innovative and Sustainable Energy Engineering ks. ohjelman sivu
Maritime Engineering ks. ohjelman sivu

 

Erasmus Mundus -ohjelmat

Erasmus Mundus -ohjelmat

Erasmus Mundus -ohjelman tavoitteena on eurooppalaisen korkeakoulutuksen maailmanlaajuinen houkuttelevuus sekä yhteistyön ja liikkuvuuden edistäminen EU:n ja kolmansien maiden välillä. Erasmus Mundus-maisteriohjelmat ovat kaksivuotisia kaksoistutkinto-ohjelmia. Ohjelman aikana opiskelet vähintään kahdessa kyseistä ohjelmaa järjestävään yliopistokonsortioon kuuluvassa yliopistossa ja valmistut niistä molemmista. Näin voit helposti yhdistää vaihto-opiskelun tutkintoosi.

Ohjelma: Lisätietoja ja hakuaika:
Space Science and Technology (SpaceMaster) ks. ohjelman sivu
Security and Cloud Computing (SECCLO) ks. ohjelman sivu

 

Advanced Materials for Innovation and Sustainability

Advanced Materials for Innovation and Sustainability

Master's Programme in Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials) on kansainvälinen yhteistyöohjelma, jonka järjestävät yhdessä Grenoble Institut Polytechnique (Ranska), Technische Universität Darmstadt (Saksa), University of Bordeaux (Ranska), University of Liege (Belgia) ja Aalto-yliopisto. Ohjelmaa ja sen hakuprosessia koordinoi Grenoble Institut Polytechnique. Ohjelmassa on oma ohjelmamaksu. Lisätietoa löytyy ohjelman verkkosivuilta.

Ohjelma: Lisätietoja ja hakuaika:
Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) ks. ohjelman sivut

 

Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems

Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems

Master's Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) on kansainvälinen yhteistyöohjelma, jonka järjestävät yhdessä KTH (Ruotsi), Politecnico di Torino (Italia), Eindhoven University of Technology (Alankomaat), Technical University of Catalonia (Espanja), Instituto Superior Técnico (Portugali), AGH University of Science and Technology (Puola) ja Aalto-yliopisto. SELECT-ohjelma on osa InnoEnergy Sustainable Energy master schoolia. Ohjelma on kaksivuotinen, täysin englanninkielinen ja siihen sisältyy pakollinen opintojakso ulkomailla.

Ohjelma:  Lisätietoja ja hakuaika:
Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) ks. ohjelman sivut

 

European Mining, Minerals and Environmental Program

European Mining, Minerals and Environmental Program

European Mining, Minerals and Environmental Program (EMMEP) on kansainvälinen yhteistutkinto-ohjelma, jonka järjestävät yhteistyössä Delft University of Technology (Alankomaat), RWTH Aachen University (Saksa), sekä Aalto-yliopisto, jotka ovat Euroopan kolme johtavaa yliopistoa kaivos- ja luonnonvaratekniikan alalla. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu ja kemian tekniikan korkeakoulu osallistuvat European Mining Course (EMC) -opintosuuntaan. Ohjelmaa ja sen hakuprosessia koordinoi TU Delft.

Ohjelma: Lisätietoja ja hakuaika:
European Mining, Minerals and Environmental Programme ks. ohjelman sivut

 

EIT Digital Master School

EIT Digital Master School

Master's Programme in ICT Innovation on englanninkielinen, eurooppalainen kaksoistutkinto-ohjelma opiskelijoille, jotka haluavat yhdistää sekä teknistä että kaupallista puolta tieto- ja viestintäteknologioissa. Voit valita yhdeksästätoista eurooppalaisesta huipputason yliopistosta kaksi, joissa suoritat tutkintosi. Ohjelman kesto on kaksi vuotta ja sillä on oma ohjelmamaksu. Lisätietoa ja hakuajan löydät ohjelman omilta sivuilta.

Ohjelma: Lisätietoja ja hakuaika:
Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) ks. ohjelman sivut

 

Muut kaksoistutkintomahdollisuudet

Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavia maisteritason kaksoistutkinto-ohjelmia seuraavien yliopistojen kanssa:

  • University of Queensland Business School, Australia (Management and International Business -ohjelman opiskelijoille)
  • University of South Carolina - Darla Moore School of Business, USA (Management and International Business -ohjelman opiskelijoille)
  • ESADE Business School, Espanja (IDBM-ohjelman opiskelijoille)
  • University of Cologne, Saksa (ohjelmien FinanceMarketing tai Information and Service Management opiskelijoille)

Kauppakorkeakoulun kaksoistutkinto-ohjelmiin ei haeta suoraan maisterivaiheen erillisvalinnassa, vaan jo Kauppakorkeakouluun hyväksytyt maisteriopiskelijat voivat hakea niihin erillisessä hakumenettelyssä. Opiskelijan tulee siis ensin tulla valituksi maisterivaiheen valinnassa, minkä jälkeen voi hakeaensimmäisen opiskelulukuvuoden aikana koulun sisäisessä kaksoistutkintovalinnassa. Kaksoistutkinnot ovat ohjelmakohtaisia. Lisätietoa löydät Kauppakorkeakoulun Into-sivuilta (into.aalto.fi).

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 11.12.2017.