Visuaalisen viestinnän muotoilu

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Taiteiden ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Katso lisätietoja.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Laitos/kset:

Median laitos

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
ba_kuvaukseen_kuva_1_lucas_nijs_dynamic_font_animation_workshop_2015.jpg

Koulutuksen tavoite

Sisältötavoitteet:

 • Opiskelijalla on kokonaisnäkemys visuaalisesta muotoilusta ja sen merkityksestä viestinnässä
 • Opiskelija osaa luoda visuaalisia konsepteja ja arvioida muotoiluprosesseja
 • Kandidaatiksi valmistunut pystyy kohdistamaan viestintää vastaanottajan huomioiden, hallitsee suunnittelun keskeiset käsitteet ja kykenee soveltamaan niitä eri medioissa

Taitotavoitteet:

 • Opiskelija hallitsee visuaalisen viestinnän muotoilun perustaidot
 • Opiskelija kykenee luomaan laadukasta viestintää oman ilmaisunsa pohjalta
 • Opiskelijan oma visuaalinen käsiala ja suunnittelijaidentiteetti ovat muotoutuneet ja vahvistuneet
 • Opiskelija hallitsee yhteistyötaidot ja omaa riittävät valmiudet työelämään
 • Kandidaatiksi valmistunut hallitsee visuaalisen suunnittelun keskeiset välineet ja kykenee soveltamaan niitä eri medioissa

Akateemiset taidot:

 • Opiskelija on hankkinut analyyttisiä ja tutkimuksellisia valmiuksia maisterin tutkintoa ja jatko-opiskelua varten
 • Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet, kykenee argumentoimaan ja käyttämään tietolähteitä tekstissään.
 • Opiskelijalle on kehittynyt valmiudet jatkuvaan oppimiseen ja akateemiseen jatko-opiskeluun

Koulutuksen sisältö

Tutkinto (180 op) muodostuu korkeakoulun kaikille taiteen kandidaateille yhteisistä opinnoista (40 op), visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineen pakollisista ja valinnaisista opinnoista (100–110 op), sivuaineopinnoista (15–25 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (15 op). Opintoihin sisältyy taiteellisen ilmaisun ja media-alan opintoja ja kieliopintoja. Tutkintoon voi sisältyä myös Aalto-yliopiston eri laitosten sekä soveltuvin osin muiden korkeakoulujen tarjoamia opintoja.

Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopinnoissa tutkitaan kuvallisen viestinnän eri sovellutuksia, muun muassa graafista ilmaisua ja typografiaa kuvallisen ja yhteiskunnallisen viestinnän eri muodoissa ja medioissa. Opintoihin sisältyy kursseja muun muassa kirjagrafiikan, julkaisusuunnittelun, yritysgrafiikan, kuvituksen, kampanjasuunnittelun, digitaalisen julkaisusuunnittelun ja liikkuvan kuvan alueilta.

Opinnoissa pyritään korostamaan suunnittelun vastuullisuuden merkitystä.

Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelija voi syventää visuaalisen viestinnän eri osa-alueiden osaamista valinnaisten pääaineopintojen, sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen muodossa. Sivuaineopintojen sisällöt on kuvattu opinto-oppaan kohdassa Sivuaineopinnot.

Kolmannen opintovuoden päätteeksi opiskelija tekee kandidaatin opinnäytteen, jolla hän osoittaa valmiuttaan visuaalisen viestinnän muotoilijana.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2017–2018 opinto-oppaasta.

Uramahdollisuudet

Opinnot antavat perusvalmiudet toimia visuaalisen viestinnän muotoilun tehtävissä monialaisesti esimerkiksi kustannusgrafiikan ja julkaisusuunnittelun, ulkoasusuunnittelun, kuvituksen, pakkaus- ja tilasuunnittelun, yritysgrafiikan, kirjainmuotoilun ja typografian, verkkoviestinnän ja digitaalisten sovellusten, liikkuvan kuvan, graafisen taiteen ja pelisuunnittelun alueilla.

Tehtävänimikkeitä

Graafikko, graafinen suunnittelija, AD, kirjagraafikko, julkaisusuunnittelija, pakkaussuunnittelija, kuvittaja, sarjakuvataiteilija, infograafikko, kirjainmuotoilija, typografi, sähköisen viestinnän suunnittelija.

Kansainvälistyminen

Opiskelija voi lähteä opintojensa aikana opiskelijavaihtoon johonkin ulkomaiseen korkeakouluun tai työharjoitteluun ulkomaille. Opiskelija voi myös suorittaa koulutusohjelman itse järjestämiä kansainvälisiä työpajoja ja kursseja. Pääaineessa vierailee vuosittain runsaasti kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita ja opettajia.

Valintamenettely

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineeseen haetaan taiteiden alan kandidaattivalinnassa. Opiskelijat valitaan suorittamaan kandidaatin tutkintoa kaksiosaisen valintakokeen kautta.

Visuaalisen viestinnän muotoilun opiskelijavalinnoissa keskeisiä arviointikriteerejä ovat valintakokeessa osoitettu visuaalinen lahjakkuus, luova ongelmanratkaisukyky ja alalle soveltuvuus. Valintakoetehtävät suunnitellaan siten, että ne vastaavat opiskelijavalintaperusteita, jotka ovat taiteellinen lahjakkuus, motivoituneisuus ja kehityskelpoisuus.

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmassa visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineessa taiteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella on oikeus jatkaa suoraan visuaalisen viestinnän muotoilun maisteriohjelmaan.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.