Visuaalisen viestinnän muotoilu

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Taiteiden ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Katso lisätietoja.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Laitos/kset:

Median laitos

Hakuaika:

15.03.2017 - 05.04.2017

Tulosten julkaisu:

30.06.2017

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
ba_kuvaukseen_kuva_1_lucas_nijs_dynamic_font_animation_workshop_2015.jpg

 

Koulutuksen tavoite

Sisältötavoitteet:

  • Opiskelijalla on kokonaisnäkemys graafisesta muotoilusta ja sen merkityksestä viestinnässä
  • Opiskelija osaa luoda visuaalisia konsepteja ja arvioida muotoiluprosesseja
  • Graafiseksi suunnittelijaksi valmistunut pystyy kohdistamaan viestintää vastaanottajan huomioiden, hallitsee suunnittelun keskeiset käsitteet ja kykenee soveltamaan niitä eri medioissa

Taitotavoitteet:

  • Opiskelija hallitsee visuaalisen viestinnän muotoilun perustaidot
  • Opiskelija kykenee luomaan laadukasta viestintää oman ilmaisunsa pohjalta
  • Opiskelijan oma visuaalinen käsiala ja suunnittelijaidentiteetti on muotoutunut ja vahvistunut
  • Graafiseksi suunnittelijaksi valmistunut hallitsee visuaalisen suunnittelun keskeiset välineet ja kykenee soveltamaan niitä eri medioissa

Akateemiset taidot:

  • Opiskelija on hankkinut analyyttisiä ja tutkimuksellisia valmiuksia maisterin tutkintoa ja jatko-opiskelua varten
  • Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja osaa tekstissään käyttää tietolähteitä
  • Opiskelijalle on kehittynyt valmiudet jatkuvaan oppimiseen ja akateemiseen jatko-opiskeluun

Koulutuksen sisältö

Tutkinto (180 op) muodostuu korkeakoulun kaikille taiteen kandidaateille yhteisistä opinnoista (40 op), visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineen pakollisista ja valinnaisista opinnoista (100–110 op), sivuaineopinnoista (15–25 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (15 op). Opintoihin sisältyy taiteellisen ilmaisun ja media-alan opintoja ja kieliopintoja. Tutkintoon voi sisältyä myös Aalto-yliopiston eri laitosten sekä soveltuvin osin muiden korkeakoulujen tarjoamia opintoja.

Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopinnoissa tutkitaan kuvallisen viestinnän eri sovellutuksia, muun muassa graafista ilmaisua ja typografiaa kuvallisen ja yhteiskunnallisen viestinnän eri muodoissa ja medioissa. Opintoihin sisältyy kursseja muun muassa kirjagrafiikan, julkaisusuunnittelun, kuvituksen, kampanjasuunnittelun, digitaalisen julkaisusuunnittelun ja liikkuvan kuvan alueilta.

Opinnoissa pyritään korostamaan suunnittelun vastuullisuuden merkitystä.

Jos visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelija haluaa syventyä vapaasti valittavissa opinnoissa visuaalisen viestinnän opintoihin laajemmin, hän voi opiskella sivuaineenaan esimerkiksi kuvitusta. Tuon kokonaisuuden hän voi sisällyttää myös vapaasti valittaviin opintoihin. Sivuaineopintojen sisällöt on kuvattu Aalto-yliopiston sivuaineopinto-oppaassa. Pääaineopintojen kiintiöön mahtuvia opintoja laajemmista valinnaisista opinnoista (esimerkiksi työharjoittelu tai projektiopinnot) yli menevän osuuden voi sisällyttää myös vapaasti valittaviin opintoihin.

Kolmannen opintovuoden päätteeksi opiskelija tekee kandidaatin opinnäytteen, jolla hän osoittaa valmiuttaan ja suuntautumistaan viestinnän muotoilijana.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2016–2017 opinto-oppaasta.

Uramahdollisuudet

Opinnot antavat perusvalmiudet toimia visuaalisen viestinnän muotoilun tehtävissä monialaisesti esimerkiksi kustannusgrafiikan ja julkaisusuunnittelun, ulkoasusuunnittelun, kuvituksen, pakkaus- ja tilasuunnittelun, yritysgrafiikan, kirjainmuotoilun ja typografian, verkkoviestinnän ja digitaalisten sovellusten, liikkuvan kuvan, graafisen taiteen ja pelisuunnittelun alueilla.

Tehtävänimikkeitä

Graafikko, graafinen suunnittelija, AD, kirjagraafikko, julkaisusuunnittelija, pakkaussuunnittelija, kuvittaja, sarjakuvataiteilija, infograafikko, kirjainmuotoilija, typografi, sähköisen viestinnän suunnittelija.

Kansainvälistyminen

Opiskelija voi lähteä opintojensa aikana opiskelijavaihtoon johonkin ulkomaiseen korkeakouluun tai työharjoitteluun ulkomaille. Opiskelija voi myös suorittaa koulutusohjelman itse järjestämiä kansainvälisiä työpajoja ja kursseja. Pääaineessa vierailee vuosittain runsaasti kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita ja opettajia.

Valintamenettely

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineeseen haetaan taideteollisen alan kandidaattivalinnassa. Opiskelijat valitaan suorittamaan kandidaatin tutkintoa kolmiosaisen valintakokeen kautta.

Visuaalisen viestinnän muotoilun opiskelijavalinnoissa keskeisiä arviointikriteerejä ovat valintakokeessa osoitettu visuaalinen lahjakkuus, luova ongelmanratkaisukyky ja alalle soveltuvuus. Valintakoetehtävät suunnitellaan siten, että ne vastaavat opiskelijavalintaperusteita, jotka ovat taiteellinen lahjakkuus, motivoituneisuus ja kehityskelpoisuus.

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmassa visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineessa taiteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella on oikeus jatkaa suoraan visuaalisen viestinnän muotoilun maisteriohjelmaan.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 15.09.2016.