Tietotekniikka

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Tekniikan ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Perustieteiden korkeakoulu

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Lisätietoja:

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman opinto-opas 2017-2018

Hakuneuvonta: hakijapalvelut@aalto.fi

 

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
Tietotekniikka

Kiinnostaako koodaus tai ihmisten ja yritysten ongelmien ratkaisu? Tietotekniikan opiskelu Aalto-yliopistossa avaa tien alan vaativimpiin tehtäviin.

Tietotekniikan diplomi-insinöörinä olet mukana rakentamassa tekniikkaa, joka jatkuvasti mullistaa maailmaa ja muuttaa ihmisten arkea.

Koulutukseen halutaan monenlaisia opiskelijoita. Alalla tarvitaan niin tietokoneisiin keskittyviä ammattilaisia, luovia yksilöitä kuin laaja-alaisia ihmisten tarpeista, tiimityöstä ja liiketoiminnasta kiinnostuneita tekijöitä. Aalto-yliopistossa sinulla on mahdollisuus keskittyä vahvuuksiisi tai kehittyä monialaisesti.

Mitä tietotekniikan diplomi-insinööri tekee?

Tietotekniikan diplomi-insinöörit päätyvät hyvin monenlaisiin töihin. Tyypillisiä ensimmäisiä työtehtäviä ovat ohjelmisto- ja tietoliikenneyritysten tuotekehitys, projektipäällikkö sekä teollisuuden ja julkishallinnon asiantuntijatehtävät. Valmistuvilla yleensä on jo työpaikka. Nykyään useimmat työllistyvät pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin. Monet ryhtyvät myös yrittäjiksi.

Aalto-yliopisto kouluttaa diplomi-insinöörejä, jotka osaavat ja haluavat ottaa vastuun tietotekniikan kehityksestä. Opinnot ovat on laaja-alaisia ja valmistuneet sijoittuvat hyvin monenlaisiin tehtäviin teollisuudessa. Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan laitos tarjoaa maan laajinta ja monipuolisinta tietotekniikan opetusta.

Millaista tietotekniikan opiskelu on?

Tietotekniikan opinnot yhdistävät teoriaa ja käytäntöä ja sisältävät erilaisia harjoitus- ja ryhmätöitä. Projekteissa opitaan ongelmanratkaisua ja saadaan valmiuksia soveltaa teoreettisia taitoja käytäntöön. Koulutus tarjoaa opiskelijoille kattavan pohjan, jolle rakentaa ammattitaitoa nopeasti kehittyvällä alalla.

Opiskelijan ei tarvitse osata tietotekniikkaa ennalta: ohjelmoinnin ja muiden perustaitojen opettelun voi aloittaa aivan alkeista. Tärkeintä on avoin mieli ja asenne tavoitteelliseen työntekoon sekä kyky jäsentää laajoja kokonaisuuksia.

Tietotekniikan opintojen tavoitteena on laaja-alaisuus: opiskelijoita koulitaan näkemään tietotekniikan kenttä kokonaisuutena. Moni yllättyy, ettei opinnoissa olekaan kyse nörttien koodailusta, vaan kursseilla käsitys tietotekniikasta avartuu. Opintojen aikana voit perehtyä esimerkiksi teknologiaoikeuteen, mobiilisovelluksiin, tietokonegrafiikkaan, käyttöjärjestelmiin, tiedonlouhintaan, salaustekniikoihin tai sulautettuihin järjestelmiin. 

Opintorakenne

Tietotekniikan hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa pääaineenaan tietotekniikka.

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman (180 op, 3 vuotta) sisältö

 • Perusopinnot 65 opintopistettä (mm. matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia, tuotantotaloutta, kieliopintoja sekä oman pääaineeseen suuntaavia opintoja)
 • Pääaine 65 opintopistettä (tietotekniikan opiskelijoilla mm. ohjelmointia, tietokantoja, tietokoneverkkoja, projektikursseja sekä kandidaatintyö ja -seminaari)
 • Sivuaine 20–25 opintopistettä (useimmat Aalto-yliopiston tekniikan alojen aineet ovat vapaasti valittavissa sivuaineiksi. Kauppatieteen ja taidealan sivuaineopintoihin haetaan erikseen. Opiskelija voi hakea suorittamaan sivuaineopintoja myös jossain muussa suomalaisessa yliopistossa. Sivuaineen voi suorittaa myös vaihto-opintoina ulkomailla.)
 • Vapaasti valittavat opinnot 25–30 opintopistettä (vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää esim. pää- tai sivuaineen valinnaisia kursseja)

Tietotekniikan pääaineopinnot

 • Tietokannat 5 op
 • Ohjelmointistudio 1: mediaohjelmointi 5 op
 • Ohjelmointistudio 2: projekti 5 op
 • Software Project 1, 5 op
 • Software Project 2, 5 op
 • SCI-projektikurssi 10 op
 • Theoretical Computer Science 5 op
 • Tietokoneverkot 5 op
 • Kandidaatintyö ja -seminaari 10 op

Pääaineen valinnaiset kurssit (valitaan 10 op):

 • Computer Graphics 5 op
 • Human-Computer Interaction 5 op
 • Data Science 5 op
 • Operating Systems 5 op
 • Web Software Development 5 op
 • Information Security 5 op
 • Software Engineering 5 op
 • Programming Parallel Computers 5 op

Kurssien tarkemmat sisällöt löydät Teknistieteellisen kandidaattiohjelman opinto-oppaasta.

Diplomi-insinöörin tutkinto kandidaatin tutkinnon jälkeen

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Yhteystiedot

Lisätietoja tietotekniikan opinnoista:
Suunnittelija Elsa Kivi-Koskinen
elsa.kivi-koskinen [at] aalto [dot] fi
p. 050 537 3352

Lisätietoja hakemisesta ja opiskelijavalinnasta:
hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.