Sisustusarkkitehtuuri

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Taiteiden ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Katso lisätietoja.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Laitos/kset:

Muotoilun laitos

Hakuaika:

15.03.2017 - 05.04.2017

Tulosten julkaisu:

30.06.2017

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar

Koulutuksen tavoite

Sisältötavoitteet

Sisustusarkkitehtuurin pääaineessa lähtökohtana on rakennettu lähiympäristö. Taiteen kandidaatin tutkintoon johtavissa kolmivuotisissa opinnoissa elinympäristö ymmärretään elämäntapojen, asumisen ja kulttuurin viitekehyksessä. Opintojen lopussa opiskelija ymmärtää ihmisen, tilan ja kalusteiden vuorovaikutteisen suhteen, pystyy analyyttisesti arvioimaan tilojen ominaisuuksia ja piirteitä sekä tuntee rakennussuunnittelun lainalaisuuksia.

Taitotavoitteet

Taiteen kandidaatiksi valmistuttuaan opiskelija osaa suunnitella taiteellisesti korkeatasoisia, ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä tila- ja kalustekonsepteja ja ratkaisuja. Koulutus tukee opiskelijan luovaa ajattelua, visuaalista ja kolmiulotteista ilmaisua sekä toimintojen ja rakenteiden hahmotusta. Hän tuntee sisutusarkkitehtuurin suunnitteluprosessin ja tunnistaa omat suunnittelijan vahvuutensa.

Akateemiset taidot

Sisustusarkkitehtuurin pääaine kannustaa taiteellisen ja tutkimuksellisen ajattelun yhdistämiseen. Opiskelija oppii ymmärtämään sisustusarkkitehtuurin ajankohtaisena ja omat juurensa tunnistavana ilmiönä. Hän tuntee muotoilu- ja rakennusalan käsitteet ja osaa käyttää monipuolisesti erilaisia tietolähteitä. Hän pystyy ilmaisemaan itseään visuaalisesti, suullisesti ja kirjallisesti.

Koulutuksen sisältö

Sisustusarkkitehtuurin opinnot rakentuvat Muotoilun laitoksen kandidaattitason pääaineiden yhteisistä opinnoista, sisustusarkkitehtuurin pääaineen pakollisista ja vaihtoehtoisista opinnoista, Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman yhteisistä opinnoista (taide-, kieli- ja viestintäopinnoista), sivuaineopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.  Ensimmäisen vuoden keväällä opiskelija suunnittelee sisustusarkkitehtuurin pääaineen valinnaiset opintonsa ja laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä ohjaavan opettajan kanssa.

Pääaineessa hän oppii alan suunnitteluprosessit sekä tekniikat. Valinnaisten opintojen ja sivuaineiden avulla opiskelija voi suunnata profiloitumistaan. Kolmantena opintovuonna opiskelija tekee opinnäytteen aiheesta, johon on syventynyt opintojensa aikana.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2016–2017 opinto-oppaasta.

Uramahdollisuudet

Sisustusarkkitehtuurin pääaineesta valmistuneella taiteen kandidaatilla on valmiudet toimia alan avustavissa suunnittelutehtävissä. Tutkinto antaa valmiudet jatkaa Muotoilun laitoksen maisteriohjelmissa.

Kansainvälistyminen

Pääaineen opiskelijaa kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon, kansainväliseen työharjoitteluun sekä osallistumaan Muotoilun laitoksella järjestettäviin kansainvälisiin näyttelyihin ja kilpailuihin.

Valintamenettely

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan sisustusarkkitehtuurin pääaineeseen haetaan taiteiden koulutusalan kandidaattivalinnassa. Opiskelijat valitaan suorittamaan kandidaatin tutkintoa kolmiosaisen valintakokeen kautta. Opiskelijavalinnassa ratkaisee valintakokeessa osoitettu kyvykkyys ja alalle soveltuvuus. Pääaineen opiskelijoiksi valitaan hakijoita joilla on kyky hahmottaa kokonaisvaltaisesti tiloja, rakenteita ja elämiseen liittyviä toimintoja. Opiskelijalla tulee olla persoonallinen taiteellinen näkemys ja kyky yliopistotaitoiseen, kokopäiväiseen opiskeluun.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 15.09.2016.