Pukusuunnittelu

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Taiteiden ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Katso lisätietoja.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Laitos/kset:

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar

Kiinnostaako sinua, miten elokuvien tai teatterin roolihenkilöt syntyvät? Pukusuunnittelun pääaine tarjoaa sinulle ainutlaatuisen ja laaja-alaisen koulutuksen pukusuunnittelusta esittävien taiteiden, elokuvan ja television alueilla. Sen lisäksi että kehität pukusuunnittelijana monipuolisesti taiteellista ilmaisuasi, teknistä tietouttasi ja teoreettista ajatteluasi, kehität ammatillista osaamistasi myös ihan oikeissa todellisissa elokuva- ja esittävän taiteen tuotannoissa, yhdessä tulevien elokuva- ja teatterialan ammattilaisten, kuten ohjaajien, lavastajien, kuvaajien ja näyttelijöiden kanssa. Haluaisitko olla osa tätä tulevien taiteilijoiden ammattikuntaa?

Koulutuksen tavoite

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman pukusuunnittelun pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset, teoreettiset ja tekniset valmiudet sekä ilmaisukeinot toimia pukusuunnittelijana esittävän taiteen, elokuvan ja television alueilla. Opinnot perustuvat taiteellisiin ja ammatillisiin käytäntöihin, ja niissä hyödynnetään alan uusinta tutkimusta

Pukusuunnittelun pääaineesta valmistunut kykenee

 • luomaan karaktäärejä erilaisiin esitysmuotoihin
 • tunnistamaan henkilökohtaiset vahvuutensa ja oman taiteellisen näkemyksensä ja kehittämään niitä tietoisesti
 • hankkimaan itsenäisesti tietoa ja täydentämään osaamistaan
 • tunnistamaan pukusuunnittelun rooli osana lavastustaiteen ja elokuvataiteen historiaa ja traditioita
 • tunnistamaan pukusuunnittelun käytännöt, käsitteet, taiteelliset ilmaisukeinot ja prosessit erilaisissa työskentelymetodeissa ja tuotantoympäristöissä
 • toimimaan taiteellisen työryhmän jäsenenä ja tuottamaan ideoita luovassa yhteistyössä
 • jatkamaan opintojaan taiteen maisterin tutkintoon johtavissa opinnoissa.

Lisätietoa opetuskielistä

Pukusuunnittelun pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Lisätietoa opetuskielistä Aalto-yliopistossa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteisistä opinnoista, pääaine- ja sivuaineopinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Merkittävä osa opinnoista järjestetään yhteistyössä elokuvataiteen ja lavastustaiteen muiden pääaineiden kanssa sekä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmien kanssa. Yhteinen opetus ja yhteistuotannot harjaannuttavat opiskelijoita luovaan yhteistyöhön ja tarjoavat mahdollisuuksia tutustua sekä samoilla alueilla työskenteleviin taiteilijoihin, että erilaisiin taiteen tekemisen traditioihin, kulttuureihin ja työn prosesseihin.

Pukusuunnittelun keskiössä on kehittää tarinankerrontaa erilaisissa esittämisen muodoissa karaktäärien ja pukujen kautta, tuottaa merkityksiä puvun ja esittäjän kehon välityksellä sekä luoda karaktäärejä.

Pukusuunnittelun keskeisiä osaamisalueita ovat dramaturginen ja käsitteellinen ajattelu, ideoiden tuottaminen, kehittäminen ja esittäminen, visuaalinen ilmaisu ja pukujen suunnittelu. Opinnoilla tuetaan analyyttisen ja kriittisen ajattelun sekä kokeilevan ja tutkivan asenteen kehittämistä. Osaamisalueisiin kuuluvat myös elokuvan, median ja esittävän taiteen historian perinteiden ja nykysuuntausten tuntemus. Opintojen aikana osallistutaan aktiivisesti monipuolisiin luoviin prosesseihin sekä kehitetään ajanhallintaa, uusia työtapoja sekä viestintä- ja ryhmätyötaitoja.

Oppiminen perustuu luentoihin ja käytännössä toteutettaviin projekteihin, joita toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmätyönä henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskusteluun pohjautuvan vuorovaikutuksen avulla. Opiskelijat perehdytetään pukusuunnitteluun konseptisuunnittelun ja todellisten toteutettavien tuotantojen kautta. Lisäksi opiskelijat tutustuvat pukusuunnittelijan ammattikuvaan vierailujen ja työharjoittelujen kautta.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2017–2018 opinto-oppaasta.

Uramahdollisuudet

Opiskelijaa tuetaan opintojen aikana henkilökohtaisella ohjauksella ja opintosuunnitelmalla (HOPS) suuntaamaan ja täydentämään opintojaan omia kiinnostuksenkohteita tukevilla sivuaineopinnoilla ja valinnaisilla opinnoilla.

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman pukusuunnittelun pääaineesta valmistunut opiskelija voi työskennellä puku- ja karaktäärisuunnittelijana laajalla esittävien taiteiden, elokuvan, television ja median- ja alueilla - kaikissa niissä esittämisen muodoissa, joissa karaktäärejä luodaan. Pukusuunnittelun pääaineesta valmistunut voi jatkaa opintojaan ja suorittaa taiteen maisterin tutkinnon.

Tehtävänimikkeitä

Pukusuunnittelija, puvustuksen suunnittelija (costume concept artist), johtava puvustaja, avustava pukusuunnittelija, hahmosuunnittelija (esim. pelimaailmat).

Kansainvälistyminen

Opiskelijoita kannustetaan ja tuetaan osallistumaan kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin ja harjoitteluihin ulkomailla sekä tärkeisiin kansainvälisiin tapahtumiin ja projekteihin, kuten näyttelyihin, festivaaleihin ja kilpailuihin. Useat kansainväliset vierailevat opettajat tuovat oman lisänsä ohjelmaan.

Valintamenettely

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan pukusuunnittelun pääaineeseen haetaan taiteiden alan kandidaattivalinnassa. Opiskelijat valitaan suorittamaan kandidaatin tutkintoa kaksiosaisen valintakokeen kautta.

Valintakriteerit

 • Kyky samastua hahmoihin ja tilanteisiin
 • Kyky yhdistää taiteelliset prosessit yhteisiin tavoitteisiin
 • Halu kehittää henkilökohtaista näkemystä ja ilmaisua ihmiskehon avulla
 • Kiinnostus ryhmätyöhön ja ajatusten luovaan kehittämiseen yhteistyönä

Pukusuunnittelun pääaineessa taiteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella on oikeus jatkaa suoraan lavastustaiteen maisteriohjelmaan pukusuunnittelun pääaineen maisteriopintoihin.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.