Esittävien taiteiden lavastus

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Taiteiden ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.
Katso lisätietoja.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Laitos/kset:

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
Bubble Land. Kuva: Sampo Pyhälä

Lavastajan luoma tila on täynnä merkityksiä. Se puhuu materiaaleillaan, väreillään ja muodoillaan. Tila kertoo, missä esitys tapahtuu, se antaa tiedoksemme ajan, paikan ja sijainnin tai herättää kysymyksen niistä. Se sytyttää tunnelman ja luo erityisen läsnäolemisen tavan. Esittävissä taiteissa lavastaja on tilan asiantuntija, joka työskentelee yhdessä muiden taiteilijoiden ja suunnittelijoiden kanssa. Lavastajan työ perustuu ymmärrykseen tilan estetiikasta, dramaturgiasta ja siitä, miten tila vaikuttaa toimintaan. Esittävien taiteiden alue koostuu teatterista, oopperasta, performanssista, tanssitaiteesta ja sirkuksesta sekä uusista vasta kehittyvistä esitysmuodoista. Esitystaiteen ohella lavastus on laajenemassa myös museo- ja näyttelysuunnitteluun, erilaisiin tapahtumiin ja peleihin sekä ympäristö- ja yhteisötaiteeseen.

Koulutuksen tavoite

Koulutus tarjoaa perusvalmiudet toimia lavastajana esittävien taiteiden alueella.

Esittävien taiteiden alue koostuu teatterista, oopperasta, performanssista, tanssitaiteesta ja sirkuksesta sekä uusista kehittyvistä esitysmuodoista. Esitystaiteen eri muotojen ohella lavastus on laajenemassa esimerkiksi museo- ja näyttelysuunnitteluun, erilaisiin tapahtumiin ja peleihin sekä ympäristö- ja yhteisötaiteeseen.

Keskeiset opittavat valmiudet ovat tilallinen ja visuaalinen ilmaisutaito, dramaturginen lukutaito, näyttämöllisten tilanteiden ja toiminnan ymmärtäminen sekä taiteelliset ryhmätyötaidot ja teknisten toteutusprosessien hallinta. Lisäksi opintoihin sisältyvät esittävien taiteiden historian ja nykysuuntauksien tuntemus.

Opiskelu tapahtuu pääosin pienryhmissä ja etenee kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden kautta itsenäiseen taiteelliseen työhön, joka tapahtuu lavastajana Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opetusteatterin tuotannoissa tai muissa vastaavissa lavastustehtävissä.

Koulutus tähtää yksilöllistä opintopolkua tukevan opiskelun kautta valmistamaan taiteilijoita, jotka kykenevät soveltamaan osaamistaan monialaiselle ja kehittyvälle esittävien taiteiden kentälle.

Koulutus tarjoaa perusvalmiudet toimia lavastajana esittävien taiteiden alueella.

Esittävien taiteiden alue koostuu teatterista, oopperasta, performanssista, tanssitaiteesta ja sirkuksesta sekä uusista kehittyvistä esitysmuodoista. Esitystaiteen eri muotojen ohella lavastus on laajenemassa esimerkiksi museo- ja näyttelysuunnitteluun, erilaisiin tapahtumiin ja peleihin sekä ympäristö- ja yhteisötaiteeseen.

Keskeiset opittavat valmiudet ovat tilallinen ja visuaalinen ilmaisutaito, dramaturginen lukutaito, näyttämöllisten tilanteiden ja toiminnan ymmärtäminen sekä taiteelliset ryhmätyötaidot ja teknisten toteutusprosessien hallinta. Lisäksi opintoihin sisältyvät esittävien taiteiden historian ja nykysuuntauksien tuntemus.

Opiskelu tapahtuu pääosin pienryhmissä ja etenee kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden kautta itsenäiseen taiteelliseen työhön, joka tapahtuu lavastajana Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opetusteatterin tuotannoissa tai muissa vastaavissa lavastustehtävissä.

Koulutus tähtää yksilöllistä opintopolkua tukevan opiskelun kautta valmistamaan taiteilijoita, jotka kykenevät soveltamaan osaamistaan monialaiselle ja kehittyvälle esittävien taiteiden kentälle.

Esittävien taiteiden lavastuksen pääaineesta valmistunut kykenee:

 • toimimaan lavastussuunnittelijana pienimuotoisissa teatteri ja muissa esittävän taiteen alueen tuotannoissa
 • tunnistamaan henkilökohtaiset vahvuutensa ja oman taiteellisen näkemyksensä ja kehittämään niitä tietoisesti
 • toimimaan rakentavasti taiteellisen työryhmän jäsenenä ja ymmärtämään oman vastuualueensa suhteessa muiden työryhmän jäsenten vastuualueisiin
 • tunnistamaan ja hyödyntämään oman alansa käytäntöjä, käsitteistöä, tutkimustietoa ja taiteellisia ilmaisukeinoja
 • hankkimaan tarvitsemaansa tietoa ja täydentämään osaamistaan
 • välittämään toteutuskelpoiset suunnitelmat toteuttavalle työryhmälle ja toimimaan yhteistyössä heidän kanssaan
 • jatkamaan opintojaan taiteen maisterin tutkintoon johtavissa opinnoissa

Lisätietoa opetuskielistä

Esittävien taiteiden lavastuksen pääaineen kieli on suomi (ruotsi). Lisätietoa opetuskielistä Aalto-yliopistossa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteisistä, pääaineen, sivuaineen sekä valinnaisista opinnoista. Osa opinnoista järjestetään yhdessä elokuva- ja tv-lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden sekä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun eri koulutusohjelmien kanssa.

Koulutus perustuu pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät 2017-2018 opinto-oppaasta.

Uramahdollisuudet

Kandidaatin tutkinnon suorittanut voi työskennellä lavastajana esittävän taiteen kentällä tai jatkaa ylempään korkeakoulututkintoon (TaM) johtavaan koulutukseen.

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja vaihto-opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Valintamenettely

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmaan esittävien taiteiden lavastuksen pääaineeseen haetaan taiteiden koulutusalan kandidaattivalinnassa. Opiskelijat valitaan suorittamaan kandidaatin tutkintoa kaksiosaisen valintakokeen kautta.

Arviointikriteerit opiskelijavalinnassa

 • Kyky tilalliseen ja dramaturgiseen ajatteluun
 • Kyky ilmaista itseään kuvallisesti, tilallisesti ja verbaalisesti
 • Kyky toimia sekä itsenäisesti että ryhmässä
 • Motivaatio

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmassa esittävien taiteiden lavastuksen pääaineessa taiteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella on oikeus jatkaa suoraan lavastustaiteen maisteriohjelmaan esittävien taiteiden lavastuksen pääaineen maisteriopintoihin.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.