International Business -kandidaattiohjelma, Mikkelin kampus

Tutkinto:

Kauppatieteiden kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Kauppatieteellinen ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.

Opetuskieli:

englanti
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Kauppakorkeakoulu

Hakuaika:

09.01.2018 - 24.01.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Lisätietoja:

Mikkelin yksikön KTK -ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat saavat automaattisen opinto-oikeuden KTM -ohjelmaan Helsingin kampuksella.

 

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar

studiespage_460pxx307.jpg

Experience the World – Choose BScBA!

Oletko kiinnostunut opiskelemaan kauppatieteitä englanniksi monikulttuurisessa ympäristössä ja saamaan elinikäisiä ystäviä?  Valmistaudutko jo luennoille, joita pitävät kansainväliset, oman alansa huippuprofessorit? Haluatko olla osa tiivistä ja kansainvälistä opiskelijayhteisöä? Haaveiletko vaihto-opinnoista jossakin päin maailmaa?

Jos olet ulospäinsuuntautunut, nopea oppimaan ja kiinnostunut kauppatieteistä ja kansainvälisisistä opinnoista, International Business –kandidaattiohjelma (BScBA Program) on juuri sinua varten!

BScBA-ohjelma tarjoaa opiskelijoille erinomaisen ja kansainvälisen kauppatieteellisen koulutuksen, jonka kautta omaksutaan työelämässä tarvittavia välttämättömiä taitoja ja sekä ryhmätyö- ja viestintävalmiuksia.

Ohjelma antaa myös erinomaiset valmiudet hakeutua kansainvälisiin jatko-opintoihin Suomessa tai ulkomailla. BScBA-ohjelmasta valmistuvilla opiskelijoilla on automaattinen opinto-oikeus maisteritason koulutusohjelmiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Helsingin kampuksella.

Opiskelu BScBA-ohjelmassa 

Pääaineena kaikilla opiskelijoilla on kansainvälinen liiketoiminta ja opiskelukielenä on englanti. Mikkelin kampuksen International Business -kandidaattiohjelma on suunniteltu kokopäiväistä, lähes ympärivuotista opiskelua varten niin, että se on mahdollista suorittaa jopa alle kolmessa vuodessa.

Ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen opiskelukokemuksen:

 • Opetus järjestetään kolmen viikon moduuleissa, joissa opiskellaan yksi kurssi kerrallaan
 • Opiskelu edellyttää aktiivista läsnäoloa tunneilla, sillä lähiopetusta on kolme tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa
 • Opetuksesta vastaavat kansainväliset ja kotimaiset vierailevat luennoitsijat. Koulutusohjelmassa vierailee vuosittain 60-70 oman alansa huippuprofessoria arvostetuista yliopistoista ympäri maailmaa
 • Intensiivijaksoissa suoritettava opiskelu mahdollistaa sekä opiskelijoiden että luennoitsijan perusteellisen syventymisen käsiteltävään aiheeseen sekä aidon vuorovaikutuksen syntymisen
 • Yksi lukukausi, yleensä viimeinen, opiskellaan ulkomaisessa vaihtoyliopistossa, jossa suoritetaan tutkintoon liitettävä kansainvälinen sivuopintokokonaisuus
 • International Business -kandidaattiohjelmalla on laaja opiskelijavaihto-ohjelma: vaihtoyliopistoja on yli 50 eri puolilla maailmaa. Mikkelin yksikössä vierailee vastavuoroisesti noin 80 vaihto-opiskelijaa vuosittain

BScBA-ohjelman opiskelijoilla on:

 • Erinomaiset analyyttiset valmiudet jatkaa vaativiin maisteriohjelmiin
 • Valmius toimia monikulttuurisessa ympäristössä
 • Kykyä tieteelliseen ja analyyttiseen ajatteluun
 • Kehittyneet kieli- ja viestintätaidot
 • Hyvät ryhmätyö- ja ongelmanratkaisuvalmiudet
 • Tuntemusta liike-elämän eettisistä kysymyksistä
 • Hyvät tiedot ja taidot asiantuntijauralle tai yrittäjäksi

Valmistuessaan opiskelijalla on täten tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvat valmiudet ratkaista ongelmia muuttuvassa ympäristössä sekä kansainväliseen kanssakäymiseen tarvittavat taidot.

Katso opintojen tarkempi kuvaus Intosta.

Uranäkymät

Ohjelma on suunniteltu kouluttamaan uuden sukupolven asiantuntijoita ja valmistuminen BScBA-ohjelmasta tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia työskennellä elinkeino- ja liike-elämän palveluksessa tai julkisella sektorilla, mutta myös yrittäjänä tai tutkijana. Kauppakorkeakoulusta valmistuneet sijoittuvat hyvin koulutustaan vastaaviin asiantuntija- ja johtotehtäviin ja ohjelmasta voi siirtyä maailmanlaajuisille työmarkkinoille myös heti koulutusohjelmasta valmistumisen jälkeen.

Tehtävänimikkeitä ovat muun muassa:

 • analyytikko
 • konsultti
 • projektipäällikkö
 • viestintäasiantuntija
 • controller
 • myyntipäällikkö
 • tilintarkastaja
 • HR-asiantuntija
 • markkinointisuunnittelija
 • toimitusjohtaja.

Opiskelijavalinta 2018

Vuonna 2018 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikköön otetaan yhteensä vähintään 82 uutta opiskelijaa suorittamaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa siten, että

 • ensin suoritetaan Mikkelin yksikössä englanninkielisessä International Business -kandi­daattiohjelmassa kauppatieteiden kandidaatin tutkin­to (Bachelor of Science in Economics and Business Administration, BScBA) ja
 • sen jälkeen opiskelijalla on automaattinen opinto-oikeus jatkaa opintojaan maisteritason koulutusohjelmissa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Helsingin kampuksella suorittaen kauppatieteiden maisterin tutkinnon (Master of Science in Economics and Business Administration).

Lisäksi ohjelmaan voidaan valita enintään kolme opiskelijaa avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella valtakunnallisen yhteishaun aikana ja kaksi uutta opiskelijaa siirto-opiskelijoina valtakunnallisen siirtohaun aikana.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön International Business -kandidaattiohjelmaan haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lisätietoa vuoden 2018 hakuprosessista ja valintakriteereistä löytyy tästä.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Lukuvuosimaksut koskevat EU-/ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuolelta tulevia opiskelijoita, jotka aloittavat opinnot englanninkielisissä kandidaatti- ja maisterikoulutuksissa syksystä 2017 alkaen. Aalto-yliopiston englanninkielisessä International Business -kandidaattiohjelmassa lukuvuosimaksu on 12 000 euroa ja maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa 15 000 euroa lukuvuodessa.

Aalto-yliopistolla on myös apurahaohjelma maksulliseen tutkinto-ohjelmaan osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi. Aalto-yliopistossa apuraha muodostuu lukuvuosimaksun maksuhuojennuksesta (waiver). Apurahapäätökset tehdään ohjelmiin valittujen opiskelijoiden akateemisen arvioinnin perusteella. Aalto-yliopistolla on myös kannustinapurahajärjestelmä, joka palkitsee opintojen etenemisestä.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja apurahoista löytyy täältä.

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
International Business -kandidaattiohjelma
Mikkeli Campus
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli, Finland

puh: +358 (0)50 438 9837

email: admissions [at] aalto [dot] fi

verkkosivut: biz.aalto.fi/mikkeli

 

Aalto_BScBA_300x160_banneri.png

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.