Informaatioverkostot

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti.
Katso lisätietoja.

Laajuus:

180 opintopistettä (ECTS)

Koulutusala:

Tekniikan ala

Kesto:

3 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Hakukelpoisuus:

Ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto.

Opetuskieli:

suomi (ruotsi)
Katso lisätietoja.

Korkeakoulu/t:

Perustieteiden korkeakoulu

Hakuaika:

14.03.2018 - 28.03.2018

Tulosten julkaisu:

28.06.2018

Lisätietoja:

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman opinto-opas 2017-2018

Hakuneuvonta: hakijapalvelut@aalto.fi

 

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
Informaatioverkostot

Infoverkoissa opit ymmärtämään tieto- ja viestintätekniikan vaikutuksia ja mahdollisuuksia sekä suunnittelemaan ja kaupallistamaan uusia tuotteita ja palveluja.

Informaatioverkostojen opinnoissa tutustutaan aiheisiin, jotka perinteisessä insinööriosaamisessa voivat jäädä vieraiksi. Opiskelija varustetaan tuhdilla eväspaketilla tietoyhteiskunnan uusien palveluiden kehittämisestä. Ideana on, että samat ihmiset pystyvät luomaan paitsi tekniikkaa, myös sisältöä – esimerkiksi uusien www-palveluiden konsepteja.

Jos olet ulospäinsuuntautunut, oppimis- ja omaksumiskykyinen ja osaat ilmaista ajatuksiasi, informaatioverkostojen koulutus on sinua varten! Ohjelman poikkitieteellisyys antaa pohjan monenlaisiin ammatteihin. Valmistuttuaan voi ryhtyä esimerkiksi tietoalan yrittäjäksi, käyttöliittymien suunnittelijaksi tai toimimaan sosiaalisten medioiden parissa. Informaatioverkostoissa matematiikkaa opiskellaan yhtä paljon kuin muissakin Aallon tekniikan alan pääaineissa – ihmisläheisyyden lisäksi ei siis ole haittaa kohtuullisesta matikkapäästäkään!

Ohjelman kuvaus

Informaatioverkostojen hakukohde perustettiin vuonna 1999. Opintojen tarkoituksena on kouluttaa diplomi-insinöörejä, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti tietoyhteiskuntaa ja toimivat sillanrakentajina eri alojen asiantuntijoiden välillä.
Koulutuksen taustalla on huoli tietotekniikan kehittäjien ja käyttäjien välisestä kuilusta. Kehittäjät eivät aina ymmärrä käyttäjien tarpeita eivätkä osaa tehdä riittävän helppokäyttöisiä laitteita ja ohjelmistoja. Tietoteknisen osaamisen muuttaminen menestyviksi tuotteiksi voi olla vaikeaa. Työorganisaatioiden johtaminen on monimutkaista, koska ne koostuvat erilaisista koulutustaustoista tulevista ihmisistä.

Informaatioverkostot vastaa haasteisiin poikkitieteellisillä opinnoilla ja ryhmätöillä. Opintoihin kuuluu insinööritieteiden lisäksi mm. viestintää, liiketaloutta, työpsykologiaa ja yhteiskuntatieteitä. Opiskelussa painottuu ongelmalähtöinen oppiminen, jossa opiskelijat ratkaisevat annettuja tehtäviä itsenäisesti. Ryhmätyöt antavat mahdollisuuden harjoitella erilaisia työrooleja ja auttavat toimimaan yhdessä erilaisten ihmisten kanssa.

Informaatioverkostojen koulutus antaa monipuolisia eväitä tietoyhteiskunnan uusien palveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että samat ihmiset pystyvät luomaan sekä tekniikkaa että sisältöä. Lähtökohtana ovat palveluiden helppokäyttöisyys ja käyttäjien tarpeet.

Poikkitieteellisyys antaa pohjan monenlaisiin ammatteihin. Informaatioverkostoista diplomi-insinööriksi valmistunut voi ryhtyä esimerkiksi tietoalan yrittäjäksi, käyttöliittymien suunnittelijaksi tai vaikkapa toimimaan mediatuotannon parissa.

Koska sisäänotto on pieni, opiskelijoilla on myös vaikutusmahdollisuuksia ja hyvät yhteydet opetushenkilökuntaan. Opiskelijoista on naisia teknillisen alan hakukohteiden mittapuussa poikkeuksellisen suuri osa, noin puolet.

Opintorakenne

Informaatioverkostojen hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa pääaineenaan informaatioverkostot.

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman (180 op, 3 vuotta) sisältö

 • Perusopinnot 65 opintopistettä (mm. matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia, tuotantotaloutta, kieliopintoja sekä omaan pääaineeseen suuntaavia opintoja)
 • Pääaine 65 opintopistettä (informaatioverkostojen opiskelijoilla tieto- ja mediatekniikkaa, tuotantotaloutta, monitieteinen projektityö ja kandidaatintyö ja -seminaari)
 • Sivuaine 20–25 opintopistettä (Informaatioverkostojen pääaineopiskelija valitsee tekniikan koulujen kandidaattitason sivuainetarjonnasta pääaineesta selvästi poikkeavan teknisen sivuaineen)
 • Vapaasti valittavat opinnot 25–30 opintopistettä

Informaatioverkostojen pääaineopinnot

 • Ohjelmointistudio 1: mediaohjelmointi 5 op
 • Viestintä ja digitaalinen media, 5 op
 • Verkkojulkaisemisen perusteet 5 op
 • Tietokannat 5 op tai
 • Ihminen ryhmässä 5 op
 • Managing knowledge and knowledge-intensive organizations 5 op
 • Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena 5 op
 • Tuotantotalouden studio 5 op
 • Ihminen havaitsijana 5 op
 • Human-Computer Interaction 5 op
 • SCI-projektikurssi 10 op
 • Kandidaatintyö ja -seminaari 10 op

Kurssien tarkemmat sisällöt löydät Teknistieteellisen kandidaattiohjelman opinto-oppaasta.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen diplomi-insinöörin tutkinto

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Yhteystiedot

Lisätietoja informaatioverkostojen opinnoista:
suunnittelija Susanna Reunanen
susanna.reunanen [at] aalto [dot] fi
p. 050 5941322

Lisätietoja hakemisesta ja opiskelijavalinnasta:
hakijapalvelut [at] aalto [dot] fi

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 20.12.2017.